Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 442 | Date: 20-Apr-1986
આટઆટલી અરજી કરી `મા', તોય દયા તને આવી નહીં
Āṭaāṭalī arajī karī `mā', tōya dayā tanē āvī nahīṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 442 | Date: 20-Apr-1986

આટઆટલી અરજી કરી `મા', તોય દયા તને આવી નહીં

  No Audio

āṭaāṭalī arajī karī `mā', tōya dayā tanē āvī nahīṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-04-20 1986-04-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1931 આટઆટલી અરજી કરી `મા', તોય દયા તને આવી નહીં આટઆટલી અરજી કરી `મા', તોય દયા તને આવી નહીં

આટલી નિષ્ઠુર બનશે તું `મા', એવું કદી મેં માન્યું નહીં

જાણે-અજાણ્યે ભૂલો થઈ હશે, યાદ એની રહી નથી

હું તો એ બધું ભૂલી ગયો, યાદ એની તું વીસરી નથી

કર્મો હું તો કરતો રહ્યો, પણ મારાપણું વિસર્યો નહીં

શિક્ષા મળશે આટલી, એ કદી હું સમજ્યો નહીં

પુણ્યની મૂડી વપરાતી રહી, પુણ્ય ભેગું થયું નહીં

વિચલિત સદા હું તો રહ્યો, સ્થિર કદી થયો નહીં

માયા હૈયે વળગી રહી, માયામાંથી કદી છૂટ્યો નહીં

શ્વાસ ખાધો ન ખાધો, તોય નામ તારું હૈયે ચડ્યું નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


આટઆટલી અરજી કરી `મા', તોય દયા તને આવી નહીં

આટલી નિષ્ઠુર બનશે તું `મા', એવું કદી મેં માન્યું નહીં

જાણે-અજાણ્યે ભૂલો થઈ હશે, યાદ એની રહી નથી

હું તો એ બધું ભૂલી ગયો, યાદ એની તું વીસરી નથી

કર્મો હું તો કરતો રહ્યો, પણ મારાપણું વિસર્યો નહીં

શિક્ષા મળશે આટલી, એ કદી હું સમજ્યો નહીં

પુણ્યની મૂડી વપરાતી રહી, પુણ્ય ભેગું થયું નહીં

વિચલિત સદા હું તો રહ્યો, સ્થિર કદી થયો નહીં

માયા હૈયે વળગી રહી, માયામાંથી કદી છૂટ્યો નહીં

શ્વાસ ખાધો ન ખાધો, તોય નામ તારું હૈયે ચડ્યું નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āṭaāṭalī arajī karī `mā', tōya dayā tanē āvī nahīṁ

āṭalī niṣṭhura banaśē tuṁ `mā', ēvuṁ kadī mēṁ mānyuṁ nahīṁ

jāṇē-ajāṇyē bhūlō thaī haśē, yāda ēnī rahī nathī

huṁ tō ē badhuṁ bhūlī gayō, yāda ēnī tuṁ vīsarī nathī

karmō huṁ tō karatō rahyō, paṇa mārāpaṇuṁ visaryō nahīṁ

śikṣā malaśē āṭalī, ē kadī huṁ samajyō nahīṁ

puṇyanī mūḍī vaparātī rahī, puṇya bhēguṁ thayuṁ nahīṁ

vicalita sadā huṁ tō rahyō, sthira kadī thayō nahīṁ

māyā haiyē valagī rahī, māyāmāṁthī kadī chūṭyō nahīṁ

śvāsa khādhō na khādhō, tōya nāma tāruṁ haiyē caḍyuṁ nahīṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Sadguru Shri Devendra Ghiaji lovingly known as Kakaji by his followers. He is the apex of knowledge. In this Gujarati Bhajan Kakaji is in introspection of Karma (Deeds) as each and every deed done is counted by the Almighty and accordingly you bear the consequences of it. Law of Karma (deeds) prevails.

I have been continuously making so many requests O'Divine Mother, but you don't have mercy on me.

I never thought you would be so cruel.

Knowingly Unknowingly I may have made mistakes, but I don't remember.

I have forgotten all these things, but you remember not to forget.

I have been doing my Karma (deeds) but I never forget myself.

I never understood that I would be punished so much.

The stock of virtue was used continuously but never thought to accumulate virtue.

I have always been distracted ,never been stable .

Mirage always clings to my heart. I never freed myself from mirage.

Kakaji here wants to create awareness among humans that they are lost so much in illusions that every breath taken in or left out the name of the Divine Mother never came into my heart
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 442 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...442443444...Last