Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 453 | Date: 03-Jun-1986
તરવો, તરવો છે ભવસાગર સંસાર
Taravō, taravō chē bhavasāgara saṁsāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 453 | Date: 03-Jun-1986

તરવો, તરવો છે ભવસાગર સંસાર

  No Audio

taravō, taravō chē bhavasāgara saṁsāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-06-03 1986-06-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1942 તરવો, તરવો છે ભવસાગર સંસાર તરવો, તરવો છે ભવસાગર સંસાર

   માડી, તારા નામને સહારે

તરતાં જો ડૂબીએ એમાં માડી

   તો દોડી આવજે તું વહારે

ઊઠ્યાં છે જીવનમાં કંઈક તોફાન

   પાર કરવા, માડી તારા નામને સહારે

એકલી-અટૂલી વાટે ચાલવું છે

   માડી, તારા નામને સહારે

પ્રેમ તારો પામીને કરવી છે લહાણી

   માડી, તારા નામને સહારે

હિંમતથી કરવો છે મુસીબતોનો સામનો

   માડી, તારા નામને સહારે

ભૂલવું છે અભિમાન ને જગ કેરું ભાન

   માડી, તારા નામને સહારે

ઝીલવા ને પીવા છે તારી આંખના અમીરસ પાન

   માડી, તારા નામને સહારે

ઉરમાં ધરી રહ્યો છું તારાં દર્શનની એક આશ

   માડી, તારા નામને સહારે
View Original Increase Font Decrease Font


તરવો, તરવો છે ભવસાગર સંસાર

   માડી, તારા નામને સહારે

તરતાં જો ડૂબીએ એમાં માડી

   તો દોડી આવજે તું વહારે

ઊઠ્યાં છે જીવનમાં કંઈક તોફાન

   પાર કરવા, માડી તારા નામને સહારે

એકલી-અટૂલી વાટે ચાલવું છે

   માડી, તારા નામને સહારે

પ્રેમ તારો પામીને કરવી છે લહાણી

   માડી, તારા નામને સહારે

હિંમતથી કરવો છે મુસીબતોનો સામનો

   માડી, તારા નામને સહારે

ભૂલવું છે અભિમાન ને જગ કેરું ભાન

   માડી, તારા નામને સહારે

ઝીલવા ને પીવા છે તારી આંખના અમીરસ પાન

   માડી, તારા નામને સહારે

ઉરમાં ધરી રહ્યો છું તારાં દર્શનની એક આશ

   માડી, તારા નામને સહારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

taravō, taravō chē bhavasāgara saṁsāra

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

taratāṁ jō ḍūbīē ēmāṁ māḍī

   tō dōḍī āvajē tuṁ vahārē

ūṭhyāṁ chē jīvanamāṁ kaṁīka tōphāna

   pāra karavā, māḍī tārā nāmanē sahārē

ēkalī-aṭūlī vāṭē cālavuṁ chē

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

prēma tārō pāmīnē karavī chē lahāṇī

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

hiṁmatathī karavō chē musībatōnō sāmanō

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

bhūlavuṁ chē abhimāna nē jaga kēruṁ bhāna

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

jhīlavā nē pīvā chē tārī āṁkhanā amīrasa pāna

   māḍī, tārā nāmanē sahārē

uramāṁ dharī rahyō chuṁ tārāṁ darśananī ēka āśa

   māḍī, tārā nāmanē sahārē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Sadguru Shri Devendra Ghia ji fondly called Kakaji by his followers is an ardent devotee of the Eternal Mother is praying to mother by asking help and courage to deal with the worldly affairs.

I want to float this world of bhavsagar (ocean of Illusions) relating to the worldly affairs, O'Mother by taking the support of your name.

While swimming if I sink O'Mother, then come running.

Storms have arised in my life O'Mother, help me to cross it, bearing your name.

I have to walk alone on the path so much O'Mother, just bearing your name.

I just want to get your love and be satisfied bearing your name.

I want to face troubles with courage, bearing your name.

Want to forget pride and know the world O'Mother by bearing your name.

I want to catch hold and drink the nectar of your eye's by bearing your name.

I am carrying in my heart one hope of your vision, by bearing your name.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 453 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...451452453...Last