Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 463 | Date: 13-Jun-1986
પોકાર કરતો રહ્યો હરઘડી, પોકાર હૈયે તેં ના ધરી
Pōkāra karatō rahyō haraghaḍī, pōkāra haiyē tēṁ nā dharī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 463 | Date: 13-Jun-1986

પોકાર કરતો રહ્યો હરઘડી, પોકાર હૈયે તેં ના ધરી

  No Audio

pōkāra karatō rahyō haraghaḍī, pōkāra haiyē tēṁ nā dharī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-06-13 1986-06-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1952 પોકાર કરતો રહ્યો હરઘડી, પોકાર હૈયે તેં ના ધરી પોકાર કરતો રહ્યો હરઘડી, પોકાર હૈયે તેં ના ધરી

એક વાર તો બતાવ માડી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

માયામાંથી નજર કરી ઘણી, માયા મુજને જકડી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

જગમાં આવ્યો જ્યારથી, દુઃખમાંથી ફુરસદ મળી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

નિરાશા જ્યારે ભેટી પડી, ક્રોધ જાગ્યો હૈયે હરઘડી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

પૂજન, પાઠ કર્યા વળી, તોય હૈયે શાંતિ આવી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

અજ્ઞાત હૈયે વળગી જઈ, તારી સમજણ મળી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

કાર્ય સદા કરતો રહી, અભિમાનની માત્રા વધતી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

હૈયે આશા અધૂરી રહી, એ સદા મુજને સતાવી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

ગરીબ અપંગોની ઉપેક્ષા કરી, જોયું મેં તિરસ્કાર ભરી

એક વાર તું બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

મોટાને નમ્યો જરૂરત પડી, અપમાન કરતાં અચકાયો નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ
View Original Increase Font Decrease Font


પોકાર કરતો રહ્યો હરઘડી, પોકાર હૈયે તેં ના ધરી

એક વાર તો બતાવ માડી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

માયામાંથી નજર કરી ઘણી, માયા મુજને જકડી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

જગમાં આવ્યો જ્યારથી, દુઃખમાંથી ફુરસદ મળી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

નિરાશા જ્યારે ભેટી પડી, ક્રોધ જાગ્યો હૈયે હરઘડી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

પૂજન, પાઠ કર્યા વળી, તોય હૈયે શાંતિ આવી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

અજ્ઞાત હૈયે વળગી જઈ, તારી સમજણ મળી નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

કાર્ય સદા કરતો રહી, અભિમાનની માત્રા વધતી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

હૈયે આશા અધૂરી રહી, એ સદા મુજને સતાવી રહી

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

ગરીબ અપંગોની ઉપેક્ષા કરી, જોયું મેં તિરસ્કાર ભરી

એક વાર તું બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ

મોટાને નમ્યો જરૂરત પડી, અપમાન કરતાં અચકાયો નહીં

એક વાર તો બતાવ માડી જરી, ભૂલ મારી ક્યાં થઈ ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pōkāra karatō rahyō haraghaḍī, pōkāra haiyē tēṁ nā dharī

ēka vāra tō batāva māḍī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

māyāmāṁthī najara karī ghaṇī, māyā mujanē jakaḍī rahī

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

jagamāṁ āvyō jyārathī, duḥkhamāṁthī phurasada malī nahīṁ

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

nirāśā jyārē bhēṭī paḍī, krōdha jāgyō haiyē haraghaḍī

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

pūjana, pāṭha karyā valī, tōya haiyē śāṁti āvī nahīṁ

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

ajñāta haiyē valagī jaī, tārī samajaṇa malī nahīṁ

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

kārya sadā karatō rahī, abhimānanī mātrā vadhatī rahī

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

haiyē āśā adhūrī rahī, ē sadā mujanē satāvī rahī

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

garība apaṁgōnī upēkṣā karī, jōyuṁ mēṁ tiraskāra bharī

ēka vāra tuṁ batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī

mōṭānē namyō jarūrata paḍī, apamāna karatāṁ acakāyō nahīṁ

ēka vāra tō batāva māḍī jarī, bhūla mārī kyāṁ thaī gaī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji seems to be repenting; he is desperately calling the Divine Mother to know about the mistakes done by him.

He pleads

I kept calling you every moment, but you did not try to listen it from the heart.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

I kept looking out for illusions, but illusions clung me.

Just let me know once O'Mother where did I go wrong.

Till the moment I stepped into this world, never could spare time from grief.

Just let me know once O'Mother, where did I go wrong.

When despair fell, anger awoke always in the heart

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

Kept worshipping and reciting so much, but peace never arrived in my heart.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

Ignorance stuck to my heart, but couldn't get your understanding.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

Always doing work, the amount of pride kept on increasing.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

Hope's in the heart remained unfulfilled, and it always kept haunting.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

Ignoring the poor and handicapped, I saw them with contempt.

Just let me know once, O'Mother where did I go wrong.

When the elderly needed help, did not hesitate to insult them.

Just let me know once O'Mother where did I go wrong.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 463 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...463464465...Last