Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 465 | Date: 13-Jun-1986
જન્મી-જન્મી જગમાં આવ્યો, આશ સદા જાગતી રહી
Janmī-janmī jagamāṁ āvyō, āśa sadā jāgatī rahī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 465 | Date: 13-Jun-1986

જન્મી-જન્મી જગમાં આવ્યો, આશ સદા જાગતી રહી

  No Audio

janmī-janmī jagamāṁ āvyō, āśa sadā jāgatī rahī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-06-13 1986-06-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1954 જન્મી-જન્મી જગમાં આવ્યો, આશ સદા જાગતી રહી જન્મી-જન્મી જગમાં આવ્યો, આશ સદા જાગતી રહી

મુસીબતો સદા ઘેરી રહી (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

કર્મો સદા કરતો રહ્યો, કર્મની બેડી મજબૂત બની

પકડ એની ઢીલી ના થઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

સીધું જીવન જીવી રહી, સ્મરણ તારું નિત્ય કરી

કઠણાઈઓ તો વળગી રહી (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

માયા હૈયે વળગી રહી, નાચ એ બહુ નચાવી રહી

સાચું-ખોટું કરાવતી ગઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

પાસા સદા નાખતો રહ્યો, સફળતા તો ના મળી

નિરાશામાં ડૂબી જઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ
View Original Increase Font Decrease Font


જન્મી-જન્મી જગમાં આવ્યો, આશ સદા જાગતી રહી

મુસીબતો સદા ઘેરી રહી (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

કર્મો સદા કરતો રહ્યો, કર્મની બેડી મજબૂત બની

પકડ એની ઢીલી ના થઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

સીધું જીવન જીવી રહી, સ્મરણ તારું નિત્ય કરી

કઠણાઈઓ તો વળગી રહી (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

માયા હૈયે વળગી રહી, નાચ એ બહુ નચાવી રહી

સાચું-ખોટું કરાવતી ગઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ

પાસા સદા નાખતો રહ્યો, સફળતા તો ના મળી

નિરાશામાં ડૂબી જઈ (2)

કાં વિધાતાની વક્રદૃષ્ટિ પડી, કાં વિધાતા મુજથી રૂઠી ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

janmī-janmī jagamāṁ āvyō, āśa sadā jāgatī rahī

musībatō sadā ghērī rahī (2)

kāṁ vidhātānī vakradr̥ṣṭi paḍī, kāṁ vidhātā mujathī rūṭhī gaī

karmō sadā karatō rahyō, karmanī bēḍī majabūta banī

pakaḍa ēnī ḍhīlī nā thaī (2)

kāṁ vidhātānī vakradr̥ṣṭi paḍī, kāṁ vidhātā mujathī rūṭhī gaī

sīdhuṁ jīvana jīvī rahī, smaraṇa tāruṁ nitya karī

kaṭhaṇāīō tō valagī rahī (2)

kāṁ vidhātānī vakradr̥ṣṭi paḍī, kāṁ vidhātā mujathī rūṭhī gaī

māyā haiyē valagī rahī, nāca ē bahu nacāvī rahī

sācuṁ-khōṭuṁ karāvatī gaī (2)

kāṁ vidhātānī vakradr̥ṣṭi paḍī, kāṁ vidhātā mujathī rūṭhī gaī

pāsā sadā nākhatō rahyō, saphalatā tō nā malī

nirāśāmāṁ ḍūbī jaī (2)

kāṁ vidhātānī vakradr̥ṣṭi paḍī, kāṁ vidhātā mujathī rūṭhī gaī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about the cycle of birth and death and in every birth there are different hopes and aspirations for a human to live. But a human does not want to come out of this cycle.

Here Kakaji says

Born into this world, with birth the hopes keep on,

arising and always being surrounded with trouble.

Either the Almighty's crooked gaze fell on me, or either the Almighty is angry.

The deeds were always being done, the bond of deeds started becoming strong. The catch shouldn't be loosened.

Either the Almighty's crooked gaze fell on me, or either the Almighty is angry.

Now I am living a straight simple life, and remembering you by chanting your name daily, but the difficulties are soaring high,

Either the Almighty's crooked gaze fell on me, or either the Almighty is angry.

The worldly illusions has cling to my heart, and it is making me dance on my toes. It has made me do right and wrong deeds.

Either the Almighty's crooked gaze has fallen on me or the Almighty is angry.

I kept on throwing the dice but success couldn't be received.

So kept on drowning in despair.

Do not know Either the Almighty's crooked gaze has fallen on me or the Almighty is angry.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 465 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...463464465...Last