Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 466 | Date: 14-Jun-1986
મૂઢમતિ આ બાળ તારો `મા', જગમાં ગોથાં ખાય
Mūḍhamati ā bāla tārō `mā', jagamāṁ gōthāṁ khāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 466 | Date: 14-Jun-1986

મૂઢમતિ આ બાળ તારો `મા', જગમાં ગોથાં ખાય

  No Audio

mūḍhamati ā bāla tārō `mā', jagamāṁ gōthāṁ khāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-06-14 1986-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1955 મૂઢમતિ આ બાળ તારો `મા', જગમાં ગોથાં ખાય મૂઢમતિ આ બાળ તારો `મા', જગમાં ગોથાં ખાય

અજ્ઞાની આ બાળ કાંઈ ના સમજે, મતિ એની મૂંઝાય

અથડાઈ-કુટાઈ ફર્યો જગમાં, અહીં-તહીં ભટકાઈ

સાચું જ્ઞાન તો ના મળ્યું, સાચું નવ સમજાય

ભટક્યો ખૂબ, ભાન ન આવ્યું, હિંમત ભાંગી જાય

કૃપા તારી જો નવ થાયે, સાચું નવ સમજાય

બીજું જાણવા ફુરસદ મળી, પોતાને જાણવા આળસ થાય

ભટકી-ભટકી થાક્યો હું તો, તારું દ્વાર તો ના દેખાય

પગલાં પડે જો મારાં તારા પુનિત દ્વારે, તો સાચું દેખાય

કૃપા એમાં જો તારી થાયે, ભવનાં બંધન તૂટી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


મૂઢમતિ આ બાળ તારો `મા', જગમાં ગોથાં ખાય

અજ્ઞાની આ બાળ કાંઈ ના સમજે, મતિ એની મૂંઝાય

અથડાઈ-કુટાઈ ફર્યો જગમાં, અહીં-તહીં ભટકાઈ

સાચું જ્ઞાન તો ના મળ્યું, સાચું નવ સમજાય

ભટક્યો ખૂબ, ભાન ન આવ્યું, હિંમત ભાંગી જાય

કૃપા તારી જો નવ થાયે, સાચું નવ સમજાય

બીજું જાણવા ફુરસદ મળી, પોતાને જાણવા આળસ થાય

ભટકી-ભટકી થાક્યો હું તો, તારું દ્વાર તો ના દેખાય

પગલાં પડે જો મારાં તારા પુનિત દ્વારે, તો સાચું દેખાય

કૃપા એમાં જો તારી થાયે, ભવનાં બંધન તૂટી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mūḍhamati ā bāla tārō `mā', jagamāṁ gōthāṁ khāya

ajñānī ā bāla kāṁī nā samajē, mati ēnī mūṁjhāya

athaḍāī-kuṭāī pharyō jagamāṁ, ahīṁ-tahīṁ bhaṭakāī

sācuṁ jñāna tō nā malyuṁ, sācuṁ nava samajāya

bhaṭakyō khūba, bhāna na āvyuṁ, hiṁmata bhāṁgī jāya

kr̥pā tārī jō nava thāyē, sācuṁ nava samajāya

bījuṁ jāṇavā phurasada malī, pōtānē jāṇavā ālasa thāya

bhaṭakī-bhaṭakī thākyō huṁ tō, tāruṁ dvāra tō nā dēkhāya

pagalāṁ paḍē jō mārāṁ tārā punita dvārē, tō sācuṁ dēkhāya

kr̥pā ēmāṁ jō tārī thāyē, bhavanāṁ baṁdhana tūṭī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is

into introspection of his devotee’s faith as the faith goes on becoming stronger the curtain moves out and the reality can be seen.

Kakaji explains

This foolish child of yours O'Mother, is diving in this world.

This ignorant child of yours does not understand anything. His mind is always confused.

Colliding, he wandered here and there.

The true knowledge was not received at all & neither was the truth understood.

Wandered too much, did not realise that the courage is broken.

If the grace of the Divine does not take place, then the truth is also not understood.

To know all the other things, you have time but to know your inner self you do not have time.

Wandering and searching here and there I am tired but your door cannot be seen.

May if my foot falls on your pious door then the truth can be seen.

As your grace falls the confusion may also break.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 466 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...466467468...Last