Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 468 | Date: 14-Jun-1986
પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ
Prabhu āpē kē na āpē, tōya tūṭē nā jēnō viśvāsa

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 468 | Date: 14-Jun-1986

પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ

  Audio

prabhu āpē kē na āpē, tōya tūṭē nā jēnō viśvāsa

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1986-06-14 1986-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1957 પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
https://www.youtube.com/watch?v=S1AUT7DqW48
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prabhu āpē kē na āpē, tōya tūṭē nā jēnō viśvāsa

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

śvāsē-śvāsē nāma raṭē, nē śvāsa nāma vinā khālī nā jāya

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

āpavā prabhu āvē pāsē, tōya jāvuṁ paḍē khālī hātha

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

vartē jagamāṁ ē tō ēvī rītē, bhūlathī prabhunē nā paḍē trāsa

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

sēvā karatō jyāṁ anyanī, prabhu ēnē ēmāṁ dēkhāya

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

kāma-krōdha tyajī dīdhā chē, kāma-krōdhanī kīdhī chē rākha

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

lēvuṁ nathī jyāṁ anyanī pāsē, dēvā ē sadāya taiyāra

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

duḥkha pōtānuṁ bhūlī jaī, jē anyanā duḥkhē duḥkhī thāya

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

mīṭhāśa vāṇī nē haiyāmāṁ ēvī, sākara pāchī paḍī jāya

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

muktinī jēnē jhaṁkhanā nathī tyāṁ, mukti mukta banī jāya

ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about faith, patience and test. That we have to keep interim faith on our Almighty, whatever it may cause. Remove all your grievances, Just surrender yourself to the Divine and the Lord comes to your service.

Kakaji explains

Whether the Almighty gives or not but our faith shouldn't break.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

Each and every breath we take your name (Almighty) not a single breath goes empty.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

To give the Almighty comes nearer, but we have to go empty handed to receive it.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

We should think to behave in the world in such a way that the Almighty does not has to suffer due to our mistakes.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

The one who serves others, can see the Lord in it.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

The one who have abandoned anger and lust and turned it to ashes.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

The one's who do not want to take anything from other's and is always ready to give.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

Forgetting own sorrows and becoming sad in others sorrows and difficulties.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

Filling sweetness of your voice in the heart so much, that sugar falls back.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

The one who have no longing for liberation get liberated.

The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 468 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસપ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ

મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય

એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
1986-06-14https://i.ytimg.com/vi/S1AUT7DqW48/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=S1AUT7DqW48


First...466467468...Last