BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 468 | Date: 14-Jun-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ

  Audio

prabhu ape ke na ape, toya tute na jeno vishvasa

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)


1986-06-14 1986-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1957 પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
https://www.youtube.com/watch?v=S1AUT7DqW48
Gujarati Bhajan no. 468 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
prabhu āpē kē na āpē, tōya tūṭē nā jēnō viśvāsa
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
śvāsē-śvāsē nāma raṭē, nē śvāsa nāma vinā khālī nā jāya
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
āpavā prabhu āvē pāsē, tōya jāvuṁ paḍē khālī hātha
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
vartē jagamāṁ ē tō ēvī rītē, bhūlathī prabhunē nā paḍē trāsa
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
sēvā karatō jyāṁ anyanī, prabhu ēnē ēmāṁ dēkhāya
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
kāma-krōdha tyajī dīdhā chē, kāma-krōdhanī kīdhī chē rākha
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
lēvuṁ nathī jyāṁ anyanī pāsē, dēvā ē sadāya taiyāra
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
duḥkha pōtānuṁ bhūlī jaī, jē anyanā duḥkhē duḥkhī thāya
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
mīṭhāśa vāṇī nē haiyāmāṁ ēvī, sākara pāchī paḍī jāya
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa
muktinī jēnē jhaṁkhanā nathī tyāṁ, mukti mukta banī jāya
ēvā bhaktanō ā saṁsāramāṁ, prabhu thāyē sadāya dāsa

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about faith, patience and test. That we have to keep interim faith on our Almighty, whatever it may cause. Remove all your grievances, Just surrender yourself to the Divine and the Lord comes to your service.
Kakaji explains
Whether the Almighty gives or not but our faith shouldn't break.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
Each and every breath we take your name (Almighty) not a single breath goes empty.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
To give the Almighty comes nearer, but we have to go empty handed to receive it.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
We should think to behave in the world in such a way that the Almighty does not has to suffer due to our mistakes.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
The one who serves others, can see the Lord in it.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
The one who have abandoned anger and lust and turned it to ashes.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
The one's who do not want to take anything from other's and is always ready to give.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
Forgetting own sorrows and becoming sad in others sorrows and difficulties.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
Filling sweetness of your voice in the heart so much, that sugar falls back.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.
The one who have no longing for liberation get liberated.
The Lord always becomes a slave of such devotee's in this world.

પ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસપ્રભુ આપે કે ન આપે, તોય તૂટે ના જેનો વિશ્વાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
શ્વાસે-શ્વાસે નામ રટે, ને શ્વાસ નામ વિના ખાલી ના જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
આપવા પ્રભુ આવે પાસે, તોય જાવું પડે ખાલી હાથ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
વર્તે જગમાં એ તો એવી રીતે, ભૂલથી પ્રભુને ના પડે ત્રાસ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
સેવા કરતો જ્યાં અન્યની, પ્રભુ એને એમાં દેખાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
કામ-ક્રોધ ત્યજી દીધા છે, કામ-ક્રોધની કીધી છે રાખ
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
લેવું નથી જ્યાં અન્યની પાસે, દેવા એ સદાય તૈયાર
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
દુઃખ પોતાનું ભૂલી જઈ, જે અન્યના દુઃખે દુઃખી થાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મીઠાશ વાણી ને હૈયામાં એવી, સાકર પાછી પડી જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
મુક્તિની જેને ઝંખના નથી ત્યાં, મુક્તિ મુક્ત બની જાય
એવા ભક્તનો આ સંસારમાં, પ્રભુ થાયે સદાય દાસ
1986-06-14https://i.ytimg.com/vi/S1AUT7DqW48/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=S1AUT7DqW48
First...466467468469470...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall