BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4696 | Date: 10-May-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઘોર ઘોર છે, ઘોર ખોદે છે, ઘોર ખોદે છે, સહુ પોતે પોતાની ઘોર ખોદે છે

  No Audio

Ghor Ghor Che, Ghor Khode Che, Sahu Pote Potani Ghor Khode Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-05-10 1993-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=196 ઘોર ઘોર છે, ઘોર ખોદે છે, ઘોર ખોદે છે, સહુ પોતે પોતાની ઘોર ખોદે છે ઘોર ઘોર છે, ઘોર ખોદે છે, ઘોર ખોદે છે, સહુ પોતે પોતાની ઘોર ખોદે છે
જીવનમાં તો સહુ, પોતાના હાથે, પોતે તો પોતાની તો ઘોર ખોદે છે
દોડી લોભ લાલચમાં તો બધે, છોડે ના એને, જીવનમાં પોતાની શાંતિની ઘોર ખોદે છે
રહે ક્રોધ કરતા ને કરતા રે જીવનમાં, જીવનમાં ના ક્રોધ છોડ, જીવનમાં મીઠાશ તો ઘોર ખોદે છે
જગાવી ઇચ્છાઓને ઇચ્છાઓ જીવનમાં, જીવનમાં પોતાના હાથે મુક્તિની તો ઘોર ખોદે છે
જગાવી શંકાઓને શંકાઓ હૈયાંમાં રે જીવનમાં, જીવનમાં શ્રદ્ધાની તો ઘોર ખોદે છે
ડરને ડરના કાલ્પનિક ઘોડાઓ પર કરી સવારી, જીવનમાં પોતાની હિંમતની ઘોર ખોદે છે
વિકારોને ઇચ્છાઓના બંધનોમાં બંધાઈ, મુક્તિની પોતાના હાથે તો ઘોર ખોદે છે
લોભલાલચને જ્યાં ત્યાં ઊછાળીને જીવનમાં, જીવનમાં સંબંધોની તો ઘોર ખોદે છે
ગમાઅણગમાના નાક લાવીને વચ્ચે, પોતાની પ્રગતિની તો ઘોર ખોદે છે
Gujarati Bhajan no. 4696 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઘોર ઘોર છે, ઘોર ખોદે છે, ઘોર ખોદે છે, સહુ પોતે પોતાની ઘોર ખોદે છે
જીવનમાં તો સહુ, પોતાના હાથે, પોતે તો પોતાની તો ઘોર ખોદે છે
દોડી લોભ લાલચમાં તો બધે, છોડે ના એને, જીવનમાં પોતાની શાંતિની ઘોર ખોદે છે
રહે ક્રોધ કરતા ને કરતા રે જીવનમાં, જીવનમાં ના ક્રોધ છોડ, જીવનમાં મીઠાશ તો ઘોર ખોદે છે
જગાવી ઇચ્છાઓને ઇચ્છાઓ જીવનમાં, જીવનમાં પોતાના હાથે મુક્તિની તો ઘોર ખોદે છે
જગાવી શંકાઓને શંકાઓ હૈયાંમાં રે જીવનમાં, જીવનમાં શ્રદ્ધાની તો ઘોર ખોદે છે
ડરને ડરના કાલ્પનિક ઘોડાઓ પર કરી સવારી, જીવનમાં પોતાની હિંમતની ઘોર ખોદે છે
વિકારોને ઇચ્છાઓના બંધનોમાં બંધાઈ, મુક્તિની પોતાના હાથે તો ઘોર ખોદે છે
લોભલાલચને જ્યાં ત્યાં ઊછાળીને જીવનમાં, જીવનમાં સંબંધોની તો ઘોર ખોદે છે
ગમાઅણગમાના નાક લાવીને વચ્ચે, પોતાની પ્રગતિની તો ઘોર ખોદે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ghōra ghōra chē, ghōra khōdē chē, ghōra khōdē chē, sahu pōtē pōtānī ghōra khōdē chē
jīvanamāṁ tō sahu, pōtānā hāthē, pōtē tō pōtānī tō ghōra khōdē chē
dōḍī lōbha lālacamāṁ tō badhē, chōḍē nā ēnē, jīvanamāṁ pōtānī śāṁtinī ghōra khōdē chē
rahē krōdha karatā nē karatā rē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ nā krōdha chōḍa, jīvanamāṁ mīṭhāśa tō ghōra khōdē chē
jagāvī icchāōnē icchāō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ pōtānā hāthē muktinī tō ghōra khōdē chē
jagāvī śaṁkāōnē śaṁkāō haiyāṁmāṁ rē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ śraddhānī tō ghōra khōdē chē
ḍaranē ḍaranā kālpanika ghōḍāō para karī savārī, jīvanamāṁ pōtānī hiṁmatanī ghōra khōdē chē
vikārōnē icchāōnā baṁdhanōmāṁ baṁdhāī, muktinī pōtānā hāthē tō ghōra khōdē chē
lōbhalālacanē jyāṁ tyāṁ ūchālīnē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ saṁbaṁdhōnī tō ghōra khōdē chē
gamāaṇagamānā nāka lāvīnē vaccē, pōtānī pragatinī tō ghōra khōdē chē
First...46914692469346944695...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall