BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 473 | Date: 02-Jul-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

અમે તારા બાળ છીએ માડી, ભૂલો કરીએ છીએ જરૂર

  No Audio

ame tara bala chhie madi, bhulo karie chhie jarura

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-07-02 1986-07-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1962 અમે તારા બાળ છીએ માડી, ભૂલો કરીએ છીએ જરૂર અમે તારા બાળ છીએ માડી, ભૂલો કરીએ છીએ જરૂર
માડી ભૂલ અમારી માફ કરી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
ઢીલા મનના બાળ છીએ માડી, માયામાં છીએ ચકચૂર
તારી કૃપા વરસાવજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
પ્રેમના ભૂખ્યા અમે બાળ તારા, માડી પ્રેમમાં નવરાવજે જરૂર
તારા પ્રેમથી વંચિત ના રાખજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
ભૂલો ગણવા બેસીએ માડી, ભૂલોથી છીએ અમે ભરપૂર
ભૂલો દૂર કરવા શક્તિ દેજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
મનડાં અમારાં બહુ મેલાં છે માડી, મેલ દૂર કરજે તું જરૂર
સ્થિર કરવા સફળ કરજે માડી, અમારી નજરથી રહેતી ના તું દૂર
Gujarati Bhajan no. 473 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અમે તારા બાળ છીએ માડી, ભૂલો કરીએ છીએ જરૂર
માડી ભૂલ અમારી માફ કરી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
ઢીલા મનના બાળ છીએ માડી, માયામાં છીએ ચકચૂર
તારી કૃપા વરસાવજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
પ્રેમના ભૂખ્યા અમે બાળ તારા, માડી પ્રેમમાં નવરાવજે જરૂર
તારા પ્રેમથી વંચિત ના રાખજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
ભૂલો ગણવા બેસીએ માડી, ભૂલોથી છીએ અમે ભરપૂર
ભૂલો દૂર કરવા શક્તિ દેજે માડી, અમારી નજરથી તું રહેતી ના દૂર
મનડાં અમારાં બહુ મેલાં છે માડી, મેલ દૂર કરજે તું જરૂર
સ્થિર કરવા સફળ કરજે માડી, અમારી નજરથી રહેતી ના તું દૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
amē tārā bāla chīē māḍī, bhūlō karīē chīē jarūra
māḍī bhūla amārī māpha karī, amārī najarathī tuṁ rahētī nā dūra
ḍhīlā mananā bāla chīē māḍī, māyāmāṁ chīē cakacūra
tārī kr̥pā varasāvajē māḍī, amārī najarathī tuṁ rahētī nā dūra
prēmanā bhūkhyā amē bāla tārā, māḍī prēmamāṁ navarāvajē jarūra
tārā prēmathī vaṁcita nā rākhajē māḍī, amārī najarathī tuṁ rahētī nā dūra
bhūlō gaṇavā bēsīē māḍī, bhūlōthī chīē amē bharapūra
bhūlō dūra karavā śakti dējē māḍī, amārī najarathī tuṁ rahētī nā dūra
manaḍāṁ amārāṁ bahu mēlāṁ chē māḍī, mēla dūra karajē tuṁ jarūra
sthira karavā saphala karajē māḍī, amārī najarathī rahētī nā tuṁ dūra

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is pleading to the Divine Mother to forgive, as a child who has done mistakes.
Kakaji is requesting,
We are your kids O'Mother, we have surely done mistakes.
O'Mother forgive us for our mistakes, don't stay far from our eyes.
We are kids of weak minds O'Mother, we are shattered in illusions.
Shower your blessings O'Mother, don't stay far away from our eye's.
We are kids hungry of your love, O'Mother drench us in your love.
O'Mother do not deprive us of your love, don't stay far from our eye's, Don’t stay far from our eyes.
O'Mother if you sit to count our mistakes, mistakes we have done a lot.
Give us your strength to remove the mistakes, don't stay far from our eye's.

First...471472473474475...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall