Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 475 | Date: 03-Jul-1986
સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે
Sarāṇē jō lōkhaṁḍa caḍaśē, dhāra tō nīkalatī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 475 | Date: 03-Jul-1986

સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે

  No Audio

sarāṇē jō lōkhaṁḍa caḍaśē, dhāra tō nīkalatī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-07-03 1986-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1964 સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે

ધાર પર પાણી ચઢતાં, ધાર એની મજબૂત થાશે

પાણી ચઢેલા લોખંડનું પાણી ઉતારી નાખવું પડશે

ઉતારેલા પાણી પર ધાર ફરી ચડાવી શકાશે

મનમાં ભરેલા ખોટા વિચારોને તું ખાલી કરી નાખજે

ખાલી થયા પછી સાચા વિચારો ભરવા તૈયારી રાખજે

હીરો પડ્યો હશે જો ધૂળમાં, કિંમત એની નવ થાશે

પડશે જ્યારે એ ઝવેરીને હાથ, સાચી કિંમત એની થાશે

આત્માને પરમાત્માની સાચી ભૂખ જો જાગશે

પરમાત્મામાં મળી જાતાં, આવાગમન તો હટી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે

ધાર પર પાણી ચઢતાં, ધાર એની મજબૂત થાશે

પાણી ચઢેલા લોખંડનું પાણી ઉતારી નાખવું પડશે

ઉતારેલા પાણી પર ધાર ફરી ચડાવી શકાશે

મનમાં ભરેલા ખોટા વિચારોને તું ખાલી કરી નાખજે

ખાલી થયા પછી સાચા વિચારો ભરવા તૈયારી રાખજે

હીરો પડ્યો હશે જો ધૂળમાં, કિંમત એની નવ થાશે

પડશે જ્યારે એ ઝવેરીને હાથ, સાચી કિંમત એની થાશે

આત્માને પરમાત્માની સાચી ભૂખ જો જાગશે

પરમાત્મામાં મળી જાતાં, આવાગમન તો હટી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sarāṇē jō lōkhaṁḍa caḍaśē, dhāra tō nīkalatī jāśē

dhāra para pāṇī caḍhatāṁ, dhāra ēnī majabūta thāśē

pāṇī caḍhēlā lōkhaṁḍanuṁ pāṇī utārī nākhavuṁ paḍaśē

utārēlā pāṇī para dhāra pharī caḍāvī śakāśē

manamāṁ bharēlā khōṭā vicārōnē tuṁ khālī karī nākhajē

khālī thayā pachī sācā vicārō bharavā taiyārī rākhajē

hīrō paḍyō haśē jō dhūlamāṁ, kiṁmata ēnī nava thāśē

paḍaśē jyārē ē jhavērīnē hātha, sācī kiṁmata ēnī thāśē

ātmānē paramātmānī sācī bhūkha jō jāgaśē

paramātmāmāṁ malī jātāṁ, āvāgamana tō haṭī jāśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan he is sharing with us the invaluable information by giving the example of an iron comparing it with mind, as the peculiarity of an iron is enhanced as it is rubbed again and again. So it's with are mind as we keep a check on our mind it shall yield with good thoughts.

As the iron is rubbed on the cutter the edges shall come out

As on the edges water is put the edges become stronger and sharper.

The excess water poured on the iron has to be drained.

As the water is drained the edges can be raised again.

See to it that you get rid of the bad thoughts in your mind.

As the mind gets empty be prepared to fill in right thoughts.

Even if diamond is fallen in mud, there is no value to it.

When it falls in the hands of the jeweller,

then it shall get a true value of it.

When the soul will awaken of true hunger of God

And as you merge with God the movement of come and go shall be erased.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 475 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...475476477...Last