BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 475 | Date: 03-Jul-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે

  No Audio

sarane jo lokhanda chadashe, dhara to nikalati jashe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-07-03 1986-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1964 સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે
ધાર પર પાણી ચઢતાં, ધાર એની મજબૂત થાશે
પાણી ચઢેલા લોખંડનું પાણી ઉતારી નાખવું પડશે
ઉતારેલા પાણી પર ધાર ફરી ચડાવી શકાશે
મનમાં ભરેલા ખોટા વિચારોને તું ખાલી કરી નાખજે
ખાલી થયા પછી સાચા વિચારો ભરવા તૈયારી રાખજે
હીરો પડ્યો હશે જો ધૂળમાં, કિંમત એની નવ થાશે
પડશે જ્યારે એ ઝવેરીને હાથ, સાચી કિંમત એની થાશે
આત્માને પરમાત્માની સાચી ભૂખ જો જાગશે
પરમાત્મામાં મળી જાતાં, આવાગમન તો હટી જાશે
Gujarati Bhajan no. 475 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સરાણે જો લોખંડ ચડશે, ધાર તો નીકળતી જાશે
ધાર પર પાણી ચઢતાં, ધાર એની મજબૂત થાશે
પાણી ચઢેલા લોખંડનું પાણી ઉતારી નાખવું પડશે
ઉતારેલા પાણી પર ધાર ફરી ચડાવી શકાશે
મનમાં ભરેલા ખોટા વિચારોને તું ખાલી કરી નાખજે
ખાલી થયા પછી સાચા વિચારો ભરવા તૈયારી રાખજે
હીરો પડ્યો હશે જો ધૂળમાં, કિંમત એની નવ થાશે
પડશે જ્યારે એ ઝવેરીને હાથ, સાચી કિંમત એની થાશે
આત્માને પરમાત્માની સાચી ભૂખ જો જાગશે
પરમાત્મામાં મળી જાતાં, આવાગમન તો હટી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sarāṇē jō lōkhaṁḍa caḍaśē, dhāra tō nīkalatī jāśē
dhāra para pāṇī caḍhatāṁ, dhāra ēnī majabūta thāśē
pāṇī caḍhēlā lōkhaṁḍanuṁ pāṇī utārī nākhavuṁ paḍaśē
utārēlā pāṇī para dhāra pharī caḍāvī śakāśē
manamāṁ bharēlā khōṭā vicārōnē tuṁ khālī karī nākhajē
khālī thayā pachī sācā vicārō bharavā taiyārī rākhajē
hīrō paḍyō haśē jō dhūlamāṁ, kiṁmata ēnī nava thāśē
paḍaśē jyārē ē jhavērīnē hātha, sācī kiṁmata ēnī thāśē
ātmānē paramātmānī sācī bhūkha jō jāgaśē
paramātmāmāṁ malī jātāṁ, āvāgamana tō haṭī jāśē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan he is sharing with us the invaluable information by giving the example of an iron comparing it with mind, as the peculiarity of an iron is enhanced as it is rubbed again and again. So it's with are mind as we keep a check on our mind it shall yield with good thoughts.
As the iron is rubbed on the cutter the edges shall come out
As on the edges water is put the edges become stronger and sharper.
The excess water poured on the iron has to be drained.
As the water is drained the edges can be raised again.
See to it that you get rid of the bad thoughts in your mind.
As the mind gets empty be prepared to fill in right thoughts.
Even if diamond is fallen in mud, there is no value to it.
When it falls in the hands of the jeweller,
then it shall get a true value of it.
When the soul will awaken of true hunger of God
And as you merge with God the movement of come and go shall be erased.

First...471472473474475...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall