Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 479 | Date: 11-Jul-1986
કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ
Karatī `mā', jyāṁ tuṁ mārāṁ dhāryāṁ-aṇadhāryāṁ kāma

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 479 | Date: 11-Jul-1986

કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ

  No Audio

karatī `mā', jyāṁ tuṁ mārāṁ dhāryāṁ-aṇadhāryāṁ kāma

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-07-11 1986-07-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1968 કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

સર્વ નામોમાં પણ જ્યાં છે જ તારો વાસ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મૂંઝાતો હૈયે જ્યારે માડી, ઉગારતી તું ત્યાં ને ત્યાં,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

નથી તારી પાસે માડી, કોઈ રાય કે રંકનો ભેદભાવ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

દુઃખોમાં આવી પડતાં માડી, પુકારે, તું કરતી સહાય,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

નથી જોયા તે મારા અપરાધ, કરતી તું સદાય માફ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મનમાં હજી જાગે ના જાગે વિચાર, ત્યાં તો તું કરતી યાદ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

પડ્યાં જ્યારે-જ્યારે મારે કામ, ન જોયાં તેં દિન કે રાત,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

ના કરું તને યાદ, તોય તેં લીધી મારી સંભાળ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મને હસતો રાખવા, કરતી `મા' તું સદા પ્રયાસ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
View Original Increase Font Decrease Font


કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

સર્વ નામોમાં પણ જ્યાં છે જ તારો વાસ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મૂંઝાતો હૈયે જ્યારે માડી, ઉગારતી તું ત્યાં ને ત્યાં,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

નથી તારી પાસે માડી, કોઈ રાય કે રંકનો ભેદભાવ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

દુઃખોમાં આવી પડતાં માડી, પુકારે, તું કરતી સહાય,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

નથી જોયા તે મારા અપરાધ, કરતી તું સદાય માફ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મનમાં હજી જાગે ના જાગે વિચાર, ત્યાં તો તું કરતી યાદ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

પડ્યાં જ્યારે-જ્યારે મારે કામ, ન જોયાં તેં દિન કે રાત,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

ના કરું તને યાદ, તોય તેં લીધી મારી સંભાળ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે

મને હસતો રાખવા, કરતી `મા' તું સદા પ્રયાસ,

   શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karatī `mā', jyāṁ tuṁ mārāṁ dhāryāṁ-aṇadhāryāṁ kāma,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

sarva nāmōmāṁ paṇa jyāṁ chē ja tārō vāsa,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

mūṁjhātō haiyē jyārē māḍī, ugāratī tuṁ tyāṁ nē tyāṁ,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

nathī tārī pāsē māḍī, kōī rāya kē raṁkanō bhēdabhāva,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

duḥkhōmāṁ āvī paḍatāṁ māḍī, pukārē, tuṁ karatī sahāya,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

nathī jōyā tē mārā aparādha, karatī tuṁ sadāya māpha,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

manamāṁ hajī jāgē nā jāgē vicāra, tyāṁ tō tuṁ karatī yāda,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

paḍyāṁ jyārē-jyārē mārē kāma, na jōyāṁ tēṁ dina kē rāta,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

nā karuṁ tanē yāda, tōya tēṁ līdhī mārī saṁbhāla,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

manē hasatō rākhavā, karatī `mā' tuṁ sadā prayāsa,

śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji explains his seekers that the Divine Mother with all compassion is present continuously all around for all day and night only you have to create your faith to feel it.

You do my unexpected work O'Mother.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

Your abode is in all names,O Mother.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

When there is confusion all over in my heart O'Mother, You are available then and there.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

You don't do any discrimination between rich and poor.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

When falling in pain, O'Mother I cry out to you and you always support.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.

You don't see my guilt, you always forgive me.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.

In my heart though your memories arise or no, but you always remember me.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

Whenever I needed you for some work, You never saw day or night.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.

Though I do not remember you,then too you take care of me.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

You always try to keep me smiling, O'Mother.

Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 479 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...478479480...Last