BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 479 | Date: 11-Jul-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ

  No Audio

karati `ma', jyam tum maram dharyam-anadharyam kama

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-07-11 1986-07-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1968 કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
સર્વ નામોમાં પણ જ્યાં છે જ તારો વાસ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મૂંઝાતો હૈયે જ્યારે માડી, ઉગારતી તું ત્યાં ને ત્યાં,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
નથી તારી પાસે માડી, કોઈ રાય કે રંકનો ભેદભાવ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
દુઃખોમાં આવી પડતાં માડી, પુકારે, તું કરતી સહાય,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
નથી જોયા તે મારા અપરાધ, કરતી તું સદાય માફ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મનમાં હજી જાગે ના જાગે વિચાર, ત્યાં તો તું કરતી યાદ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
પડ્યાં જ્યારે-જ્યારે મારે કામ, ન જોયાં તેં દિન કે રાત,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
ના કરું તને યાદ, તોય તેં લીધી મારી સંભાળ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મને હસતો રાખવા, કરતી `મા' તું સદા પ્રયાસ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
Gujarati Bhajan no. 479 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરતી `મા', જ્યાં તું મારાં ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
સર્વ નામોમાં પણ જ્યાં છે જ તારો વાસ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મૂંઝાતો હૈયે જ્યારે માડી, ઉગારતી તું ત્યાં ને ત્યાં,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
નથી તારી પાસે માડી, કોઈ રાય કે રંકનો ભેદભાવ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
દુઃખોમાં આવી પડતાં માડી, પુકારે, તું કરતી સહાય,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
નથી જોયા તે મારા અપરાધ, કરતી તું સદાય માફ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મનમાં હજી જાગે ના જાગે વિચાર, ત્યાં તો તું કરતી યાદ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
પડ્યાં જ્યારે-જ્યારે મારે કામ, ન જોયાં તેં દિન કે રાત,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
ના કરું તને યાદ, તોય તેં લીધી મારી સંભાળ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
મને હસતો રાખવા, કરતી `મા' તું સદા પ્રયાસ,
શાને મારે બીજે જાવું માડી, જ્યાં તું મારી હાજરાહજૂર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karatī `mā', jyāṁ tuṁ mārāṁ dhāryāṁ-aṇadhāryāṁ kāma,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
sarva nāmōmāṁ paṇa jyāṁ chē ja tārō vāsa,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
mūṁjhātō haiyē jyārē māḍī, ugāratī tuṁ tyāṁ nē tyāṁ,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
nathī tārī pāsē māḍī, kōī rāya kē raṁkanō bhēdabhāva,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
duḥkhōmāṁ āvī paḍatāṁ māḍī, pukārē, tuṁ karatī sahāya,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
nathī jōyā tē mārā aparādha, karatī tuṁ sadāya māpha,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
manamāṁ hajī jāgē nā jāgē vicāra, tyāṁ tō tuṁ karatī yāda,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
paḍyāṁ jyārē-jyārē mārē kāma, na jōyāṁ tēṁ dina kē rāta,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
nā karuṁ tanē yāda, tōya tēṁ līdhī mārī saṁbhāla,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē
manē hasatō rākhavā, karatī `mā' tuṁ sadā prayāsa,
śānē mārē bījē jāvuṁ māḍī, jyāṁ tuṁ mārī hājarāhajūra chē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji explains his seekers that the Divine Mother with all compassion is present continuously all around for all day and night only you have to create your faith to feel it.
You do my unexpected work O'Mother.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
Your abode is in all names,O Mother.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
When there is confusion all over in my heart O'Mother, You are available then and there.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
You don't do any discrimination between rich and poor.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
When falling in pain, O'Mother I cry out to you and you always support.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.
You don't see my guilt, you always forgive me.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.
In my heart though your memories arise or no, but you always remember me.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
Whenever I needed you for some work, You never saw day or night.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present.
Though I do not remember you,then too you take care of me.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!
You always try to keep me smiling, O'Mother.
Why should I go anywhere else, O'Mother when you are always present!

First...476477478479480...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall