Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 486 | Date: 28-Jul-1986
જગની તું છે રચયિતા, તું છે જગની રક્ષણહાર
Jaganī tuṁ chē racayitā, tuṁ chē jaganī rakṣaṇahāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 486 | Date: 28-Jul-1986

જગની તું છે રચયિતા, તું છે જગની રક્ષણહાર

  No Audio

jaganī tuṁ chē racayitā, tuṁ chē jaganī rakṣaṇahāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-07-28 1986-07-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1975 જગની તું છે રચયિતા, તું છે જગની રક્ષણહાર જગની તું છે રચયિતા, તું છે જગની રક્ષણહાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

તું છે માતા, તું છે પિતા, તું વિધાતા, તું પાલનહાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

લીલા તું તો રચતી, તુજમાં સમાતી, તું જગનો છે આધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

પાપીઓ સદા તુજથી ડરતા, તું છે પાપને બાળનાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

સૃષ્ટિ તુજથી ટકતી, તુજમાં સમાતી, તું છે એનો આધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

કૃપા જ્યારે તું તો કરતી, દૂર કરતી હૈયાનો અંધકાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

શક્તિરૂપે જગમાં વ્યાપી, છે શક્તિ સ્રોત અપાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

રાક્ષસોને મારી, પાપો બાળી, તું કરતી જગનો ઉદ્ધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

ના દેખાતી તું, સઘળે છે વ્યાપી, તું સર્વને જોનાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

ભક્તો પુકારે જ્યારે-જ્યારે, સુણતી સદા તું પોકાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

કહેવું શું તુજને, જ્યાં તું સર્વ જાણે, છે મારા હૈયાની તું હાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર
View Original Increase Font Decrease Font


જગની તું છે રચયિતા, તું છે જગની રક્ષણહાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

તું છે માતા, તું છે પિતા, તું વિધાતા, તું પાલનહાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

લીલા તું તો રચતી, તુજમાં સમાતી, તું જગનો છે આધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

પાપીઓ સદા તુજથી ડરતા, તું છે પાપને બાળનાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

સૃષ્ટિ તુજથી ટકતી, તુજમાં સમાતી, તું છે એનો આધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

કૃપા જ્યારે તું તો કરતી, દૂર કરતી હૈયાનો અંધકાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

શક્તિરૂપે જગમાં વ્યાપી, છે શક્તિ સ્રોત અપાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

રાક્ષસોને મારી, પાપો બાળી, તું કરતી જગનો ઉદ્ધાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

ના દેખાતી તું, સઘળે છે વ્યાપી, તું સર્વને જોનાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

ભક્તો પુકારે જ્યારે-જ્યારે, સુણતી સદા તું પોકાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર

કહેવું શું તુજને, જ્યાં તું સર્વ જાણે, છે મારા હૈયાની તું હાર

   વંદન તુજને, વંદન તુજને `મા', વંદન તુજને વારંવાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaganī tuṁ chē racayitā, tuṁ chē jaganī rakṣaṇahāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

tuṁ chē mātā, tuṁ chē pitā, tuṁ vidhātā, tuṁ pālanahāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

līlā tuṁ tō racatī, tujamāṁ samātī, tuṁ jaganō chē ādhāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

pāpīō sadā tujathī ḍaratā, tuṁ chē pāpanē bālanāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

sr̥ṣṭi tujathī ṭakatī, tujamāṁ samātī, tuṁ chē ēnō ādhāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

kr̥pā jyārē tuṁ tō karatī, dūra karatī haiyānō aṁdhakāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

śaktirūpē jagamāṁ vyāpī, chē śakti srōta apāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

rākṣasōnē mārī, pāpō bālī, tuṁ karatī jaganō uddhāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

nā dēkhātī tuṁ, saghalē chē vyāpī, tuṁ sarvanē jōnāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

bhaktō pukārē jyārē-jyārē, suṇatī sadā tuṁ pōkāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra

kahēvuṁ śuṁ tujanē, jyāṁ tuṁ sarva jāṇē, chē mārā haiyānī tuṁ hāra

   vaṁdana tujanē, vaṁdana tujanē `mā', vaṁdana tujanē vāraṁvāra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is praying to the Divine Mother whole heartedly he is bowing and giving salutations to her and glorifying the creators strength and power.

Kakaji prays and salutes the Divine Mother

You are the creator of this world, You are the protector of this world.

Salutations to you O' thee Mother again and again.

You are my mother and father, creator and nurturer.

Salutations to you O'thee Mother again and again

You create all drama's, contain it and you are the basis of this world.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

Sinners are always afraid of you, You are the burner of sin.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

The Universe endures from you, clings to you, you are the basis of this world.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

When you put your grace, remove darkness from the heart.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

You prevail in the world, in the form of power. Your source of power is immeasurable.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

You kill the demon's, burned the sins and saved the world.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

You can't be seen, you are widespread all over, but you keep watching all.

Salutations to you O'thee Mother again and again.

Whenever devotees call you, you always hear their calls

Salutations to you O'thee Mother again and again.

What shall I say to you, You know everything and the status of my heart too.

Salutations to you O'thee Mother again and again.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 486 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...484485486...Last