Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 489 | Date: 30-Jul-1986
સહેવું હવે કેટલું ને કહેવું જઈને કોને
Sahēvuṁ havē kēṭaluṁ nē kahēvuṁ jaīnē kōnē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 489 | Date: 30-Jul-1986

સહેવું હવે કેટલું ને કહેવું જઈને કોને

  No Audio

sahēvuṁ havē kēṭaluṁ nē kahēvuṁ jaīnē kōnē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-07-30 1986-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1978 સહેવું હવે કેટલું ને કહેવું જઈને કોને સહેવું હવે કેટલું ને કહેવું જઈને કોને

   જ્યાં મારા પોતાના થઈને માડી, મુજને બહુ કનડે છે

લાલન કરી સાચવ્યા ખૂબ જેને

   અણી વખતે ખસી જઈ માડી, મુજને બહુ કનડે છે

પ્યારા બનીને એ તો લાગ્યા બહુ વહાલા

   આંખો કાઢીને મારી સામે માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દુઃખના ભારથી હૈયું ડૂબ્યું જ્યારે

   સાથ મારો ત્યારે છોડીને માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દર્દ દિલનું ના હટ્યું જ્યારે

   દિલનું દર્દ વધારી માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દિશા સૂઝે ના માડી મુજને, અંધકાર દિશે સઘળે

   હાલત બૂરી છે મારી માડી, એ મુજને બહુ કનડે છે

અહં મારો તૂટતો રહ્યો, અહીં-તહીં ખૂબ ભમ્યો

   લીલાનો માર માડી, એ તો મુજને બહુ કનડે છે

વીતી રહી છે જિંદગી, સમય ગુમાવ્યો ખૂબ માડી

   આ વિચાર હૈયામાં જાગી માડી, મુજને બહુ કનડે છે

ધાર્યું હતું હૈયે શું માડી, કરવું હતું ઘણું જગમાં

   આળસ હૈયે વળગી રહી માડી, એ મુજને બહુ કનડે છે

લેવું હતું નામ તારું માડી, માયામાં મનડું લાગ્યું માડી

   સમજી હાલત મારી, એ હવે મને બહુ કનડે છે
View Original Increase Font Decrease Font


સહેવું હવે કેટલું ને કહેવું જઈને કોને

   જ્યાં મારા પોતાના થઈને માડી, મુજને બહુ કનડે છે

લાલન કરી સાચવ્યા ખૂબ જેને

   અણી વખતે ખસી જઈ માડી, મુજને બહુ કનડે છે

પ્યારા બનીને એ તો લાગ્યા બહુ વહાલા

   આંખો કાઢીને મારી સામે માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દુઃખના ભારથી હૈયું ડૂબ્યું જ્યારે

   સાથ મારો ત્યારે છોડીને માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દર્દ દિલનું ના હટ્યું જ્યારે

   દિલનું દર્દ વધારી માડી, મુજને બહુ કનડે છે

દિશા સૂઝે ના માડી મુજને, અંધકાર દિશે સઘળે

   હાલત બૂરી છે મારી માડી, એ મુજને બહુ કનડે છે

અહં મારો તૂટતો રહ્યો, અહીં-તહીં ખૂબ ભમ્યો

   લીલાનો માર માડી, એ તો મુજને બહુ કનડે છે

વીતી રહી છે જિંદગી, સમય ગુમાવ્યો ખૂબ માડી

   આ વિચાર હૈયામાં જાગી માડી, મુજને બહુ કનડે છે

ધાર્યું હતું હૈયે શું માડી, કરવું હતું ઘણું જગમાં

   આળસ હૈયે વળગી રહી માડી, એ મુજને બહુ કનડે છે

લેવું હતું નામ તારું માડી, માયામાં મનડું લાગ્યું માડી

   સમજી હાલત મારી, એ હવે મને બહુ કનડે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sahēvuṁ havē kēṭaluṁ nē kahēvuṁ jaīnē kōnē

   jyāṁ mārā pōtānā thaīnē māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

lālana karī sācavyā khūba jēnē

   aṇī vakhatē khasī jaī māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

pyārā banīnē ē tō lāgyā bahu vahālā

   āṁkhō kāḍhīnē mārī sāmē māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

duḥkhanā bhārathī haiyuṁ ḍūbyuṁ jyārē

   sātha mārō tyārē chōḍīnē māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

darda dilanuṁ nā haṭyuṁ jyārē

   dilanuṁ darda vadhārī māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

diśā sūjhē nā māḍī mujanē, aṁdhakāra diśē saghalē

   hālata būrī chē mārī māḍī, ē mujanē bahu kanaḍē chē

ahaṁ mārō tūṭatō rahyō, ahīṁ-tahīṁ khūba bhamyō

   līlānō māra māḍī, ē tō mujanē bahu kanaḍē chē

vītī rahī chē jiṁdagī, samaya gumāvyō khūba māḍī

   ā vicāra haiyāmāṁ jāgī māḍī, mujanē bahu kanaḍē chē

dhāryuṁ hatuṁ haiyē śuṁ māḍī, karavuṁ hatuṁ ghaṇuṁ jagamāṁ

   ālasa haiyē valagī rahī māḍī, ē mujanē bahu kanaḍē chē

lēvuṁ hatuṁ nāma tāruṁ māḍī, māyāmāṁ manaḍuṁ lāgyuṁ māḍī

   samajī hālata mārī, ē havē manē bahu kanaḍē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is in introspection of all the disturbing thoughts, which as an human being we go through. He is self realising too that we do understand our faults and short comings but we don't work upon it in the right place way and then regret for it.

Kakaji in self-realization says

How much do I have to bear still, and whom should I go and tell now.

You being my own, O'Mother it disturbs me a lot.

Raised and took care of the one's,

And at the end time they withdrew, O'Mother it disturbed me a lot.

Being lovely, it became quite loved.

Then he rolled his eyes and stared at me, O'Mother it disturbed me a lot.

When my heart drowned with the weight of sorrow, you left my company O'Mother it disturbed me a lot.

When the pain of the heart is not removed, the pain of the heart increased, O'Mother it disturbed me a lot.

I can't see the way, just can see darkness everywhere.

My condition is bad, O'Mother it disturbed me a lot.

My ego kept braking, here and there I roamed a lot.

These activities hit me, O'Mother it disturbed me a lot.

Life is passing by, and I wasted time a lot.

When this thought arises in my heart, O'Mother it disturbed me a lot.

What I had thought to do in my heart, accordingly I had to do a lot in this world.

Laziness is clinging to my heart, O'Mother it disturbed me a lot.

I wanted to take your name, O'Mother but my mind got involved in hallucinations.

Understanding my situation, now it's disturbing me a lot.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 489 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...487488489...Last