Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 491 | Date: 31-Jul-1986
પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી
Pāpō karatāṁ māḍī, pāchuṁ valī kadī jōyuṁ nā māḍī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 491 | Date: 31-Jul-1986

પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી

  No Audio

pāpō karatāṁ māḍī, pāchuṁ valī kadī jōyuṁ nā māḍī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-07-31 1986-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1980 પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી

શિક્ષા કરવી ના કરવી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

ખોટા વિચારો માડી, કર્યા મનમાં સદાય મેં તો માડી

દૂર કરવા ના કરવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

મનના મેલો સાફ કરતા, નવાની દરકાર ના કરી માડી

સાફ કરવું કે ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

આળસમાં ડૂબીને માડી, સમયની કિંમત મેં તો ના જાણી

એ દૂર કરવું ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

લોભમાં લલચાઈ માડી, કંઈક અનર્થ કર્યા મેં તો માડી

બચાવવો ના બચાવવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

ક્રોધમાં સળગી રહ્યો છું માડી, કંઈક જીવન સળગાવ્યાં માડી

હવે શાંત કરવો ના કરવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

હવે દર્શનની આશ હૈયે છે માડી, અંતર રહ્યું છે તોય માડી

દર્શન દેવા ના દેવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
View Original Increase Font Decrease Font


પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી

શિક્ષા કરવી ના કરવી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

ખોટા વિચારો માડી, કર્યા મનમાં સદાય મેં તો માડી

દૂર કરવા ના કરવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

મનના મેલો સાફ કરતા, નવાની દરકાર ના કરી માડી

સાફ કરવું કે ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

આળસમાં ડૂબીને માડી, સમયની કિંમત મેં તો ના જાણી

એ દૂર કરવું ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

લોભમાં લલચાઈ માડી, કંઈક અનર્થ કર્યા મેં તો માડી

બચાવવો ના બચાવવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

ક્રોધમાં સળગી રહ્યો છું માડી, કંઈક જીવન સળગાવ્યાં માડી

હવે શાંત કરવો ના કરવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે

હવે દર્શનની આશ હૈયે છે માડી, અંતર રહ્યું છે તોય માડી

દર્શન દેવા ના દેવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāpō karatāṁ māḍī, pāchuṁ valī kadī jōyuṁ nā māḍī

śikṣā karavī nā karavī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

khōṭā vicārō māḍī, karyā manamāṁ sadāya mēṁ tō māḍī

dūra karavā nā karavā māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

mananā mēlō sāpha karatā, navānī darakāra nā karī māḍī

sāpha karavuṁ kē nā karavuṁ māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

ālasamāṁ ḍūbīnē māḍī, samayanī kiṁmata mēṁ tō nā jāṇī

ē dūra karavuṁ nā karavuṁ māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

lōbhamāṁ lalacāī māḍī, kaṁīka anartha karyā mēṁ tō māḍī

bacāvavō nā bacāvavō māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

krōdhamāṁ salagī rahyō chuṁ māḍī, kaṁīka jīvana salagāvyāṁ māḍī

havē śāṁta karavō nā karavō māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

havē darśananī āśa haiyē chē māḍī, aṁtara rahyuṁ chē tōya māḍī

darśana dēvā nā dēvā māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan he is worshipping the Divine Mother and in introspection of all the sins and wrong deeds, wrong thoughts inculcated in life which have resulted in sorrows.

So Kakaji is asking the Divine to help him come out of the drastic situation and save him.

While committing sins, I never turned behind and looked O'Mother

To punish or not punish, it's all in your hands.

I have always had wrong thoughts, Mother in my mind.

To keep it away, or not keep it away, it's all in your hands O'Mother.

Clear the filth of your mind, do not take care of the new,

Whether you clean it or not, it's in your hands now.

Drowning in laziness, Mother did not know the value of time.

To keep it away or not keep it away, it's all in your hands now.

I was tempted by greed O'Mother, I did quite many wrong things.

To save or not to save is all in your hands now.

I am burning in anger, O'Mother and I have burnt many lives too.

Now to calm me down or not calm me down is all in your hands.

Now the hope of vision is high, but the distance is too wide.

Whether you give me your vision or not it's in your hands now.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 491 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...490491492...Last