BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 491 | Date: 31-Jul-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી

  No Audio

papo karatam madi, pachhum vali kadi joyum na madi

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-07-31 1986-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1980 પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી
શિક્ષા કરવી ના કરવી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
ખોટા વિચારો માડી, કર્યા મનમાં સદાય મેં તો માડી
દૂર કરવા ના કરવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
મનના મેલો સાફ કરતા, નવાની દરકાર ના કરી માડી
સાફ કરવું કે ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
આળસમાં ડૂબીને માડી, સમયની કિંમત મેં તો ના જાણી
એ દૂર કરવું ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
લોભમાં લલચાઈ માડી, કંઈક અનર્થ કર્યા મેં તો માડી
બચાવવો ના બચાવવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
ક્રોધમાં સળગી રહ્યો છું માડી, કંઈક જીવન સળગાવ્યાં માડી
હવે શાંત કરવો ના કરવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
હવે દર્શનની આશ હૈયે છે માડી, અંતર રહ્યું છે તોય માડી
દર્શન દેવા ના દેવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
Gujarati Bhajan no. 491 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પાપો કરતાં માડી, પાછું વળી કદી જોયું ના માડી
શિક્ષા કરવી ના કરવી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
ખોટા વિચારો માડી, કર્યા મનમાં સદાય મેં તો માડી
દૂર કરવા ના કરવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
મનના મેલો સાફ કરતા, નવાની દરકાર ના કરી માડી
સાફ કરવું કે ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
આળસમાં ડૂબીને માડી, સમયની કિંમત મેં તો ના જાણી
એ દૂર કરવું ના કરવું માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
લોભમાં લલચાઈ માડી, કંઈક અનર્થ કર્યા મેં તો માડી
બચાવવો ના બચાવવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
ક્રોધમાં સળગી રહ્યો છું માડી, કંઈક જીવન સળગાવ્યાં માડી
હવે શાંત કરવો ના કરવો માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
હવે દર્શનની આશ હૈયે છે માડી, અંતર રહ્યું છે તોય માડી
દર્શન દેવા ના દેવા માડી, એ બધું હવે તો તારે હાથ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pāpō karatāṁ māḍī, pāchuṁ valī kadī jōyuṁ nā māḍī
śikṣā karavī nā karavī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
khōṭā vicārō māḍī, karyā manamāṁ sadāya mēṁ tō māḍī
dūra karavā nā karavā māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
mananā mēlō sāpha karatā, navānī darakāra nā karī māḍī
sāpha karavuṁ kē nā karavuṁ māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
ālasamāṁ ḍūbīnē māḍī, samayanī kiṁmata mēṁ tō nā jāṇī
ē dūra karavuṁ nā karavuṁ māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
lōbhamāṁ lalacāī māḍī, kaṁīka anartha karyā mēṁ tō māḍī
bacāvavō nā bacāvavō māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
krōdhamāṁ salagī rahyō chuṁ māḍī, kaṁīka jīvana salagāvyāṁ māḍī
havē śāṁta karavō nā karavō māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē
havē darśananī āśa haiyē chē māḍī, aṁtara rahyuṁ chē tōya māḍī
darśana dēvā nā dēvā māḍī, ē badhuṁ havē tō tārē hātha chē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan he is worshipping the Divine Mother and in introspection of all the sins and wrong deeds, wrong thoughts inculcated in life which have resulted in sorrows.
So Kakaji is asking the Divine to help him come out of the drastic situation and save him.
While committing sins, I never turned behind and looked O'Mother
To punish or not punish, it's all in your hands.
I have always had wrong thoughts, Mother in my mind.
To keep it away, or not keep it away, it's all in your hands O'Mother.
Clear the filth of your mind, do not take care of the new,
Whether you clean it or not, it's in your hands now.
Drowning in laziness, Mother did not know the value of time.
To keep it away or not keep it away, it's all in your hands now.
I was tempted by greed O'Mother, I did quite many wrong things.
To save or not to save is all in your hands now.
I am burning in anger, O'Mother and I have burnt many lives too.
Now to calm me down or not calm me down is all in your hands.
Now the hope of vision is high, but the distance is too wide.
Whether you give me your vision or not it's in your hands now.

First...491492493494495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall