BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4708 | Date: 16-May-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

જે દિલ પર કોઈ દિલના દર્દની અસર ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય

  No Audio

Je Dil Par Koi Dilna Dardaani Asare Na Joi Saku, Na E Sahan Kari Saku

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-05-16 1993-05-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=208 જે દિલ પર કોઈ દિલના દર્દની અસર ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય જે દિલ પર કોઈ દિલના દર્દની અસર ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં રહેમદિલીનો છાંટો ઊઠે ના જરાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ ડરમાંને ડરમાં તો સંકોચાતુંને સંકોચાતું જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં અરમાનો જાગતા જાય, પૂરાં એ ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં ભેદભાવ પાડતુંને એમાં રાચતું ને રાચતું જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ જીવનમાં ઉપકાર બધાના ભૂલી જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં સ્વાર્થ વિના, બીજું કાંઈ ના સમાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં વેર વિના સ્થાન બીજાને આપે ના કાંઈ, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ પ્રેમ વિના જીવનમાં જાણે ના બીજું કાંઈ, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
Gujarati Bhajan no. 4708 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જે દિલ પર કોઈ દિલના દર્દની અસર ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં રહેમદિલીનો છાંટો ઊઠે ના જરાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ ડરમાંને ડરમાં તો સંકોચાતુંને સંકોચાતું જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં અરમાનો જાગતા જાય, પૂરાં એ ના થાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં ભેદભાવ પાડતુંને એમાં રાચતું ને રાચતું જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ જીવનમાં ઉપકાર બધાના ભૂલી જાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં સ્વાર્થ વિના, બીજું કાંઈ ના સમાય, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલમાં વેર વિના સ્થાન બીજાને આપે ના કાંઈ, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
જે દિલ પ્રેમ વિના જીવનમાં જાણે ના બીજું કાંઈ, એ દિલ તો કેવું કહેવાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jē dila para kōī dilanā dardanī asara nā thāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dilamāṁ rahēmadilīnō chāṁṭō ūṭhē nā jarāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dila ḍaramāṁnē ḍaramāṁ tō saṁkōcātuṁnē saṁkōcātuṁ jāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dilamāṁ aramānō jāgatā jāya, pūrāṁ ē nā thāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dilamāṁ bhēdabhāva pāḍatuṁnē ēmāṁ rācatuṁ nē rācatuṁ jāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dila jīvanamāṁ upakāra badhānā bhūlī jāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dilamāṁ svārtha vinā, bījuṁ kāṁī nā samāya, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dilamāṁ vēra vinā sthāna bījānē āpē nā kāṁī, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
jē dila prēma vinā jīvanamāṁ jāṇē nā bījuṁ kāṁī, ē dila tō kēvuṁ kahēvāya
First...47064707470847094710...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall