Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4729 | Date: 25-May-1993
પૂરું સમજ્યા વિના રે, પૂરું જાણ્યા વિના રે, લેજે ના નિર્ણય તું રે જીવનમાં
Pūruṁ samajyā vinā rē, pūruṁ jāṇyā vinā rē, lējē nā nirṇaya tuṁ rē jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4729 | Date: 25-May-1993

પૂરું સમજ્યા વિના રે, પૂરું જાણ્યા વિના રે, લેજે ના નિર્ણય તું રે જીવનમાં

  No Audio

pūruṁ samajyā vinā rē, pūruṁ jāṇyā vinā rē, lējē nā nirṇaya tuṁ rē jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-05-25 1993-05-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=229 પૂરું સમજ્યા વિના રે, પૂરું જાણ્યા વિના રે, લેજે ના નિર્ણય તું રે જીવનમાં પૂરું સમજ્યા વિના રે, પૂરું જાણ્યા વિના રે, લેજે ના નિર્ણય તું રે જીવનમાં

અણી ના સમય વિના, લેજે ના નિર્ણય કદી, જીવનમાં રે તું ઉતાવળા

સાચું કે ખોટું, સમજાયું ના જેમાં, કરજે ના ઉતાવળ ત્યારે, નિર્ણય એમાં તો લેવા

તણાશે તું જ્યાં ખોટા લાગણી કે ભાવમાં, પડશે નિર્ણયો ખોટા ત્યારે જીવનમાં

શક્તિ વિનાના હશે જે નિર્ણયો, આવશે જીવનમાં તો, ના કોઈ એ કામમાં

અમલ વિનાના લેવાયા જે નિર્ણયો, આવશે ના જીવનમાં એ કોઈ કામમાં

હિંમત વિનાના નિર્ણયો હશે અધકચરા, જીવનમાં વળશે શું એવા નિર્ણયોમાં

નિર્ણય નિર્ણયો રહે બદલાતા, મૂકશે જીવનમાં એવા નિર્ણયો તો મૂંઝવણમાં

થાયે ખોટી ઢીલ જ્યાં નિર્ણય લેવામાં, નાખી જાય ત્યાં તો એ નુકશાનમાં

કરીશ ઢીલ જો તું મુક્તિના નિર્ણયમાં, પડશે જનમ મરણના ફેરામાં
View Original Increase Font Decrease Font


પૂરું સમજ્યા વિના રે, પૂરું જાણ્યા વિના રે, લેજે ના નિર્ણય તું રે જીવનમાં

અણી ના સમય વિના, લેજે ના નિર્ણય કદી, જીવનમાં રે તું ઉતાવળા

સાચું કે ખોટું, સમજાયું ના જેમાં, કરજે ના ઉતાવળ ત્યારે, નિર્ણય એમાં તો લેવા

તણાશે તું જ્યાં ખોટા લાગણી કે ભાવમાં, પડશે નિર્ણયો ખોટા ત્યારે જીવનમાં

શક્તિ વિનાના હશે જે નિર્ણયો, આવશે જીવનમાં તો, ના કોઈ એ કામમાં

અમલ વિનાના લેવાયા જે નિર્ણયો, આવશે ના જીવનમાં એ કોઈ કામમાં

હિંમત વિનાના નિર્ણયો હશે અધકચરા, જીવનમાં વળશે શું એવા નિર્ણયોમાં

નિર્ણય નિર્ણયો રહે બદલાતા, મૂકશે જીવનમાં એવા નિર્ણયો તો મૂંઝવણમાં

થાયે ખોટી ઢીલ જ્યાં નિર્ણય લેવામાં, નાખી જાય ત્યાં તો એ નુકશાનમાં

કરીશ ઢીલ જો તું મુક્તિના નિર્ણયમાં, પડશે જનમ મરણના ફેરામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pūruṁ samajyā vinā rē, pūruṁ jāṇyā vinā rē, lējē nā nirṇaya tuṁ rē jīvanamāṁ

aṇī nā samaya vinā, lējē nā nirṇaya kadī, jīvanamāṁ rē tuṁ utāvalā

sācuṁ kē khōṭuṁ, samajāyuṁ nā jēmāṁ, karajē nā utāvala tyārē, nirṇaya ēmāṁ tō lēvā

taṇāśē tuṁ jyāṁ khōṭā lāgaṇī kē bhāvamāṁ, paḍaśē nirṇayō khōṭā tyārē jīvanamāṁ

śakti vinānā haśē jē nirṇayō, āvaśē jīvanamāṁ tō, nā kōī ē kāmamāṁ

amala vinānā lēvāyā jē nirṇayō, āvaśē nā jīvanamāṁ ē kōī kāmamāṁ

hiṁmata vinānā nirṇayō haśē adhakacarā, jīvanamāṁ valaśē śuṁ ēvā nirṇayōmāṁ

nirṇaya nirṇayō rahē badalātā, mūkaśē jīvanamāṁ ēvā nirṇayō tō mūṁjhavaṇamāṁ

thāyē khōṭī ḍhīla jyāṁ nirṇaya lēvāmāṁ, nākhī jāya tyāṁ tō ē nukaśānamāṁ

karīśa ḍhīla jō tuṁ muktinā nirṇayamāṁ, paḍaśē janama maraṇanā phērāmāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4729 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...472647274728...Last