Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4733 | Date: 27-May-1993
તારા મનના મંથનમાંથી રે, અમૃત ભી નીકળશે ને ઝેર ભી નીકળશે
Tārā mananā maṁthanamāṁthī rē, amr̥ta bhī nīkalaśē nē jhēra bhī nīkalaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4733 | Date: 27-May-1993

તારા મનના મંથનમાંથી રે, અમૃત ભી નીકળશે ને ઝેર ભી નીકળશે

  No Audio

tārā mananā maṁthanamāṁthī rē, amr̥ta bhī nīkalaśē nē jhēra bhī nīkalaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-05-27 1993-05-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=233 તારા મનના મંથનમાંથી રે, અમૃત ભી નીકળશે ને ઝેર ભી નીકળશે તારા મનના મંથનમાંથી રે, અમૃત ભી નીકળશે ને ઝેર ભી નીકળશે

લેતા પારખાં એના રે, પડશે ના બાધા અમૃતમાં, ઝેરના પારખાં લેતા, પારખાં તારાં લેવાઈ જાશે

નીકળશે વિચારોના અણમોલ હીરા રે એવા, ચકિત એમાં તો થઈ જવાશે

નીકળશે એમાં કદી એવા કાચના ટુકડા, વિચારમાં તને ને તને એ નાંખી દેશે

મળશે કદી પ્રેમના વૈભવ એવા એમાં, આનંદમય બનાવી એ તો જાશે

ફૂટશે કદી દુઃખની ધારા એવી એમાંથી, જલદી અટકી ના એ તો અટકશે

મંથન હશે ઊંડા કે છીછરા, મોતી એવા, એમાંથી તો મળતાં રહેશે

વેડફી નાંખતો ના એ અમૃતની ધારા, તારા જીવનનો એ પ્રાણ બની રહેશે

અટકાવતો ના મંથન તારું, સમૃદ્ધિ એમાં એની તું ભેગી કરતો રહેજે

આળસ ચાલશે ના એમાં, ચુકાશે ના વિવેક એમાં, ફાયદા તો એમાં થાશે
View Original Increase Font Decrease Font


તારા મનના મંથનમાંથી રે, અમૃત ભી નીકળશે ને ઝેર ભી નીકળશે

લેતા પારખાં એના રે, પડશે ના બાધા અમૃતમાં, ઝેરના પારખાં લેતા, પારખાં તારાં લેવાઈ જાશે

નીકળશે વિચારોના અણમોલ હીરા રે એવા, ચકિત એમાં તો થઈ જવાશે

નીકળશે એમાં કદી એવા કાચના ટુકડા, વિચારમાં તને ને તને એ નાંખી દેશે

મળશે કદી પ્રેમના વૈભવ એવા એમાં, આનંદમય બનાવી એ તો જાશે

ફૂટશે કદી દુઃખની ધારા એવી એમાંથી, જલદી અટકી ના એ તો અટકશે

મંથન હશે ઊંડા કે છીછરા, મોતી એવા, એમાંથી તો મળતાં રહેશે

વેડફી નાંખતો ના એ અમૃતની ધારા, તારા જીવનનો એ પ્રાણ બની રહેશે

અટકાવતો ના મંથન તારું, સમૃદ્ધિ એમાં એની તું ભેગી કરતો રહેજે

આળસ ચાલશે ના એમાં, ચુકાશે ના વિવેક એમાં, ફાયદા તો એમાં થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā mananā maṁthanamāṁthī rē, amr̥ta bhī nīkalaśē nē jhēra bhī nīkalaśē

lētā pārakhāṁ ēnā rē, paḍaśē nā bādhā amr̥tamāṁ, jhēranā pārakhāṁ lētā, pārakhāṁ tārāṁ lēvāī jāśē

nīkalaśē vicārōnā aṇamōla hīrā rē ēvā, cakita ēmāṁ tō thaī javāśē

nīkalaśē ēmāṁ kadī ēvā kācanā ṭukaḍā, vicāramāṁ tanē nē tanē ē nāṁkhī dēśē

malaśē kadī prēmanā vaibhava ēvā ēmāṁ, ānaṁdamaya banāvī ē tō jāśē

phūṭaśē kadī duḥkhanī dhārā ēvī ēmāṁthī, jaladī aṭakī nā ē tō aṭakaśē

maṁthana haśē ūṁḍā kē chīcharā, mōtī ēvā, ēmāṁthī tō malatāṁ rahēśē

vēḍaphī nāṁkhatō nā ē amr̥tanī dhārā, tārā jīvananō ē prāṇa banī rahēśē

aṭakāvatō nā maṁthana tāruṁ, samr̥ddhi ēmāṁ ēnī tuṁ bhēgī karatō rahējē

ālasa cālaśē nā ēmāṁ, cukāśē nā vivēka ēmāṁ, phāyadā tō ēmāṁ thāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4733 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...472947304731...Last