Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4753 | Date: 11-Jun-1993
તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે
Tanē tārā vinā jagamāṁ rē, bījā sāthē śuṁ lāgē valagē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4753 | Date: 11-Jun-1993

તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે

  No Audio

tanē tārā vinā jagamāṁ rē, bījā sāthē śuṁ lāgē valagē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-06-11 1993-06-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=253 તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે

થાશે મુક્ત જો રે તું, ના કોઈ એમાં બીજા કાંઈ મુક્ત થવાના છે

વહેશે પ્રવાહ શક્તિનો અંતરમાં જ્યારે રે તારા, એમાં બીજાને શું થવાનું છે

ખાશે જો તું, પેટ ભરાશે તારું ના એથી એમાં, બીજાનું તો ભરાવાનું છે

ચડાવતોને ચૂકવતો રહ્યો છે ઋણ તારું, એના વિના બીજું શું કર્યું છે

કરીશ જે કર્મો તું તારા, તને તો ફળ એનું ને એનું તો મળવાનું છે

લોભ હૈયે તારે તો કેમ જાગે છે, તનેને તને એમાં તો લાગેવળગે છે

અન્યના શબ્દો હૈયે તારા વળગે છે, કેમ ના તને તો જ્યાં લાગેવળગે છે

લાલચમાં તણાવાની જરૂર તો ક્યાં છે, જ્યાં તને તો ના કાંઈ લાગેવળગે છે

લાગેવળગે છે જીવનમાં તો તને જે, કરવાનું ઉદાસ, એમાં તો તું કેમ છે
View Original Increase Font Decrease Font


તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે

થાશે મુક્ત જો રે તું, ના કોઈ એમાં બીજા કાંઈ મુક્ત થવાના છે

વહેશે પ્રવાહ શક્તિનો અંતરમાં જ્યારે રે તારા, એમાં બીજાને શું થવાનું છે

ખાશે જો તું, પેટ ભરાશે તારું ના એથી એમાં, બીજાનું તો ભરાવાનું છે

ચડાવતોને ચૂકવતો રહ્યો છે ઋણ તારું, એના વિના બીજું શું કર્યું છે

કરીશ જે કર્મો તું તારા, તને તો ફળ એનું ને એનું તો મળવાનું છે

લોભ હૈયે તારે તો કેમ જાગે છે, તનેને તને એમાં તો લાગેવળગે છે

અન્યના શબ્દો હૈયે તારા વળગે છે, કેમ ના તને તો જ્યાં લાગેવળગે છે

લાલચમાં તણાવાની જરૂર તો ક્યાં છે, જ્યાં તને તો ના કાંઈ લાગેવળગે છે

લાગેવળગે છે જીવનમાં તો તને જે, કરવાનું ઉદાસ, એમાં તો તું કેમ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tanē tārā vinā jagamāṁ rē, bījā sāthē śuṁ lāgē valagē chē

thāśē mukta jō rē tuṁ, nā kōī ēmāṁ bījā kāṁī mukta thavānā chē

vahēśē pravāha śaktinō aṁtaramāṁ jyārē rē tārā, ēmāṁ bījānē śuṁ thavānuṁ chē

khāśē jō tuṁ, pēṭa bharāśē tāruṁ nā ēthī ēmāṁ, bījānuṁ tō bharāvānuṁ chē

caḍāvatōnē cūkavatō rahyō chē r̥ṇa tāruṁ, ēnā vinā bījuṁ śuṁ karyuṁ chē

karīśa jē karmō tuṁ tārā, tanē tō phala ēnuṁ nē ēnuṁ tō malavānuṁ chē

lōbha haiyē tārē tō kēma jāgē chē, tanēnē tanē ēmāṁ tō lāgēvalagē chē

anyanā śabdō haiyē tārā valagē chē, kēma nā tanē tō jyāṁ lāgēvalagē chē

lālacamāṁ taṇāvānī jarūra tō kyāṁ chē, jyāṁ tanē tō nā kāṁī lāgēvalagē chē

lāgēvalagē chē jīvanamāṁ tō tanē jē, karavānuṁ udāsa, ēmāṁ tō tuṁ kēma chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...475047514752...Last