BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4753 | Date: 11-Jun-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે

  No Audio

Tane Tara Vina Jagama Re, Bija Saathe Su Lage Valage Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-06-11 1993-06-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=253 તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે
થાશે મુક્ત જો રે તું, ના કોઈ એમાં બીજા કાંઈ મુક્ત થવાના છે
વહેશે પ્રવાહ શક્તિનો અંતરમાં જ્યારે રે તારા, એમાં બીજાને શું થવાનું છે
ખાશે જો તું, પેટ ભરાશે તારું ના એથી એમાં, બીજાનું તો ભરાવાનું છે
ચડાવતોને ચૂકવતો રહ્યો છે ઋણ તારું, એના વિના બીજું શું કર્યું છે
કરીશ જે કર્મો તું તારા, તને તો ફળ એનું ને એનું તો મળવાનું છે
લોભ હૈયે તારે તો કેમ જાગે છે, તનેને તને એમાં તો લાગેવળગે છે
અન્યના શબ્દો હૈયે તારા વળગે છે, કેમ ના તને તો જ્યાં લાગેવળગે છે
લાલચમાં તણાવાની જરૂર તો ક્યાં છે, જ્યાં તને તો ના કાંઈ લાગેવળગે છે
લાગેવળગે છે જીવનમાં તો તને જે, કરવાનું ઉદાસ, એમાં તો તું કેમ છે
Gujarati Bhajan no. 4753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તને તારા વિના જગમાં રે, બીજા સાથે શું લાગે વળગે છે
થાશે મુક્ત જો રે તું, ના કોઈ એમાં બીજા કાંઈ મુક્ત થવાના છે
વહેશે પ્રવાહ શક્તિનો અંતરમાં જ્યારે રે તારા, એમાં બીજાને શું થવાનું છે
ખાશે જો તું, પેટ ભરાશે તારું ના એથી એમાં, બીજાનું તો ભરાવાનું છે
ચડાવતોને ચૂકવતો રહ્યો છે ઋણ તારું, એના વિના બીજું શું કર્યું છે
કરીશ જે કર્મો તું તારા, તને તો ફળ એનું ને એનું તો મળવાનું છે
લોભ હૈયે તારે તો કેમ જાગે છે, તનેને તને એમાં તો લાગેવળગે છે
અન્યના શબ્દો હૈયે તારા વળગે છે, કેમ ના તને તો જ્યાં લાગેવળગે છે
લાલચમાં તણાવાની જરૂર તો ક્યાં છે, જ્યાં તને તો ના કાંઈ લાગેવળગે છે
લાગેવળગે છે જીવનમાં તો તને જે, કરવાનું ઉદાસ, એમાં તો તું કેમ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tanē tārā vinā jagamāṁ rē, bījā sāthē śuṁ lāgē valagē chē
thāśē mukta jō rē tuṁ, nā kōī ēmāṁ bījā kāṁī mukta thavānā chē
vahēśē pravāha śaktinō aṁtaramāṁ jyārē rē tārā, ēmāṁ bījānē śuṁ thavānuṁ chē
khāśē jō tuṁ, pēṭa bharāśē tāruṁ nā ēthī ēmāṁ, bījānuṁ tō bharāvānuṁ chē
caḍāvatōnē cūkavatō rahyō chē r̥ṇa tāruṁ, ēnā vinā bījuṁ śuṁ karyuṁ chē
karīśa jē karmō tuṁ tārā, tanē tō phala ēnuṁ nē ēnuṁ tō malavānuṁ chē
lōbha haiyē tārē tō kēma jāgē chē, tanēnē tanē ēmāṁ tō lāgēvalagē chē
anyanā śabdō haiyē tārā valagē chē, kēma nā tanē tō jyāṁ lāgēvalagē chē
lālacamāṁ taṇāvānī jarūra tō kyāṁ chē, jyāṁ tanē tō nā kāṁī lāgēvalagē chē
lāgēvalagē chē jīvanamāṁ tō tanē jē, karavānuṁ udāsa, ēmāṁ tō tuṁ kēma chē
First...47514752475347544755...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall