Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4767 | Date: 20-Jun-1993
ગોઠવ્યું છે જ્યાં બધું રે જગમાં, તારા ઉપરવાળા નાથે ને નાથે
Gōṭhavyuṁ chē jyāṁ badhuṁ rē jagamāṁ, tārā uparavālā nāthē nē nāthē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4767 | Date: 20-Jun-1993

ગોઠવ્યું છે જ્યાં બધું રે જગમાં, તારા ઉપરવાળા નાથે ને નાથે

  No Audio

gōṭhavyuṁ chē jyāṁ badhuṁ rē jagamāṁ, tārā uparavālā nāthē nē nāthē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-06-20 1993-06-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=267 ગોઠવ્યું છે જ્યાં બધું રે જગમાં, તારા ઉપરવાળા નાથે ને નાથે ગોઠવ્યું છે જ્યાં બધું રે જગમાં, તારા ઉપરવાળા નાથે ને નાથે

રહ્યો છે તોય, બધું ચડાવતો ને ચડાવતો, એ આપણા રે ખાતે

રચી છે જાળ એણે, માયાની રે એવી, રહ્યો છે એમાં આપણને ઝડપી લેતો

પડવા ના દે સમજ, આપણને એની ચાલની, રહ્યો છે એવું એ કરતો ને કરતો

જાગી જાશે મારાપણાની જ્યાં ભાવો એમાં, એ રહ્યો છે બાંધતો ને બાંધતો

કર્મની ગૂંથણી ગૂંથી, ઉપરવાળા નાથે, રહ્યો સહુને એમાં તો બાંધતો

કરાવે કર્મો બધા એ તો આપણી પાસે, રહે પોતે તો જોતો ને જોતો

લખાવીએ કર્મના ચોપડા તો આપણે, છે બધા એ તો એની પાસે ને પાસે

મળે ના ચોપડા આપણા તો જોવા, રહ્યો અનુભવ તોયે એના કરાવતો

કરે ના ગોટાળો કદી એ એમાં, રહે ફળ એના આપણને ભોગવવાનો
View Original Increase Font Decrease Font


ગોઠવ્યું છે જ્યાં બધું રે જગમાં, તારા ઉપરવાળા નાથે ને નાથે

રહ્યો છે તોય, બધું ચડાવતો ને ચડાવતો, એ આપણા રે ખાતે

રચી છે જાળ એણે, માયાની રે એવી, રહ્યો છે એમાં આપણને ઝડપી લેતો

પડવા ના દે સમજ, આપણને એની ચાલની, રહ્યો છે એવું એ કરતો ને કરતો

જાગી જાશે મારાપણાની જ્યાં ભાવો એમાં, એ રહ્યો છે બાંધતો ને બાંધતો

કર્મની ગૂંથણી ગૂંથી, ઉપરવાળા નાથે, રહ્યો સહુને એમાં તો બાંધતો

કરાવે કર્મો બધા એ તો આપણી પાસે, રહે પોતે તો જોતો ને જોતો

લખાવીએ કર્મના ચોપડા તો આપણે, છે બધા એ તો એની પાસે ને પાસે

મળે ના ચોપડા આપણા તો જોવા, રહ્યો અનુભવ તોયે એના કરાવતો

કરે ના ગોટાળો કદી એ એમાં, રહે ફળ એના આપણને ભોગવવાનો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōṭhavyuṁ chē jyāṁ badhuṁ rē jagamāṁ, tārā uparavālā nāthē nē nāthē

rahyō chē tōya, badhuṁ caḍāvatō nē caḍāvatō, ē āpaṇā rē khātē

racī chē jāla ēṇē, māyānī rē ēvī, rahyō chē ēmāṁ āpaṇanē jhaḍapī lētō

paḍavā nā dē samaja, āpaṇanē ēnī cālanī, rahyō chē ēvuṁ ē karatō nē karatō

jāgī jāśē mārāpaṇānī jyāṁ bhāvō ēmāṁ, ē rahyō chē bāṁdhatō nē bāṁdhatō

karmanī gūṁthaṇī gūṁthī, uparavālā nāthē, rahyō sahunē ēmāṁ tō bāṁdhatō

karāvē karmō badhā ē tō āpaṇī pāsē, rahē pōtē tō jōtō nē jōtō

lakhāvīē karmanā cōpaḍā tō āpaṇē, chē badhā ē tō ēnī pāsē nē pāsē

malē nā cōpaḍā āpaṇā tō jōvā, rahyō anubhava tōyē ēnā karāvatō

karē nā gōṭālō kadī ē ēmāṁ, rahē phala ēnā āpaṇanē bhōgavavānō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4767 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...476547664767...Last