BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4769 | Date: 22-Jun-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના સુખની વ્યાખ્યા જગમાં સહુની એક છે, ના દુઃખની વ્યાખ્યા સહુની એક છે

  No Audio

Na Sukhni Vyakhaya Sahuni Ek Che, Na Dukhni Vyakhaya Sahuni Ek Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-06-22 1993-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=269 ના સુખની વ્યાખ્યા જગમાં સહુની એક છે, ના દુઃખની વ્યાખ્યા સહુની એક છે ના સુખની વ્યાખ્યા જગમાં સહુની એક છે, ના દુઃખની વ્યાખ્યા સહુની એક છે
લાગે જેમાં એકને સુખ કે દુઃખ, ના અન્યને અસર એવી એની થાય છે
સુખદુઃખ તો છે સંકળાયેલા અંતરના ભાવો ને વૃત્તિથી, ના સહુની તો એક છે
સુખદુઃખનો અનુભવ તો, જીવનમાં તો સહુને, ક્યારે ને ક્યારે તો થાય છે
અવસ્થાએ ને સંજોગે, સંજોગે જીવનમાં, તો સુખદુઃખ તો બદલાતાં જાય છે
સુખથી દુઃખથી તો જગમાં, જીવન તો સહુનું, ભર્યું ને ભર્યું તો રહ્યું ને રહ્યું છે
સુખદુઃખ વિનાનું જગમાં રે જીવન, જીવન ના એ તો કહેવાય છે
સંકળાયા ના એમાં રે જીવનમાં, અસર ના એની એને તો જીવનમાં તો થાય છે
કોઈ ટકયું છે લાંબુ, તો કોઈ ટક્યું છે ટૂંકું, સહુમાં એ તો બદલાતું ને બદલાતું જાય છે
સુખદુઃખથી રહ્યાં, ને થયા પર જે જીવનમાં, જીવનમાં પરમ આનંદ મેળવતા જાય છે
Gujarati Bhajan no. 4769 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના સુખની વ્યાખ્યા જગમાં સહુની એક છે, ના દુઃખની વ્યાખ્યા સહુની એક છે
લાગે જેમાં એકને સુખ કે દુઃખ, ના અન્યને અસર એવી એની થાય છે
સુખદુઃખ તો છે સંકળાયેલા અંતરના ભાવો ને વૃત્તિથી, ના સહુની તો એક છે
સુખદુઃખનો અનુભવ તો, જીવનમાં તો સહુને, ક્યારે ને ક્યારે તો થાય છે
અવસ્થાએ ને સંજોગે, સંજોગે જીવનમાં, તો સુખદુઃખ તો બદલાતાં જાય છે
સુખથી દુઃખથી તો જગમાં, જીવન તો સહુનું, ભર્યું ને ભર્યું તો રહ્યું ને રહ્યું છે
સુખદુઃખ વિનાનું જગમાં રે જીવન, જીવન ના એ તો કહેવાય છે
સંકળાયા ના એમાં રે જીવનમાં, અસર ના એની એને તો જીવનમાં તો થાય છે
કોઈ ટકયું છે લાંબુ, તો કોઈ ટક્યું છે ટૂંકું, સહુમાં એ તો બદલાતું ને બદલાતું જાય છે
સુખદુઃખથી રહ્યાં, ને થયા પર જે જીવનમાં, જીવનમાં પરમ આનંદ મેળવતા જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā sukhanī vyākhyā jagamāṁ sahunī ēka chē, nā duḥkhanī vyākhyā sahunī ēka chē
lāgē jēmāṁ ēkanē sukha kē duḥkha, nā anyanē asara ēvī ēnī thāya chē
sukhaduḥkha tō chē saṁkalāyēlā aṁtaranā bhāvō nē vr̥ttithī, nā sahunī tō ēka chē
sukhaduḥkhanō anubhava tō, jīvanamāṁ tō sahunē, kyārē nē kyārē tō thāya chē
avasthāē nē saṁjōgē, saṁjōgē jīvanamāṁ, tō sukhaduḥkha tō badalātāṁ jāya chē
sukhathī duḥkhathī tō jagamāṁ, jīvana tō sahunuṁ, bharyuṁ nē bharyuṁ tō rahyuṁ nē rahyuṁ chē
sukhaduḥkha vinānuṁ jagamāṁ rē jīvana, jīvana nā ē tō kahēvāya chē
saṁkalāyā nā ēmāṁ rē jīvanamāṁ, asara nā ēnī ēnē tō jīvanamāṁ tō thāya chē
kōī ṭakayuṁ chē lāṁbu, tō kōī ṭakyuṁ chē ṭūṁkuṁ, sahumāṁ ē tō badalātuṁ nē badalātuṁ jāya chē
sukhaduḥkhathī rahyāṁ, nē thayā para jē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ parama ānaṁda mēlavatā jāya chē
First...47664767476847694770...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall