BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4786 | Date: 04-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહ્યાં છે રે, જગમાં રે સહું, શોધતાં ને શોધતાં, છટકવાની છટકબારી

  No Audio

Rahya Che Re, Jagama Sahu, Sodhata Ne Sodhata, Chatakavani Chatakbaari

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-07-04 1993-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=286 રહ્યાં છે રે, જગમાં રે સહું, શોધતાં ને શોધતાં, છટકવાની છટકબારી રહ્યાં છે રે, જગમાં રે સહું, શોધતાં ને શોધતાં, છટકવાની છટકબારી
કરવું ના હોય કામ પૂરું રે જ્યાં, શોધતાં રહે એમાંથી છટકવાની છટકબારી
ઉઠાવી ના શકે અસફળતાનો ભાર જીવનમાં જ્યાં, શોધે સહું એમાંથી છટકબારી
સ્વીકારવી ના હોય જ્યારે પોતાની જવાબદારી, શોધે ત્યારે સહુ છટકબારી
થઇ ગયા જ્યાં જાણેઅજાણ્યે ગુના, શોધે સહુ એમાંથી છટકવાની છટકબારી
કહેવું ના હોય સાચું કે કડવું જ્યાં કોઈને, શોધે સહું એમાથી છટકવાની છટકબારી
દેવું ના હોય જીવનમાં જ્યારે કોઈને, શોધતાં રહે એમાંથી છટકવાની છટકબારી
પોતાના શીર પરથી ટોપલો નાખવા બીજાના શીર પર, શોધે સહું ત્યારે તો છટકબારી
Gujarati Bhajan no. 4786 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહ્યાં છે રે, જગમાં રે સહું, શોધતાં ને શોધતાં, છટકવાની છટકબારી
કરવું ના હોય કામ પૂરું રે જ્યાં, શોધતાં રહે એમાંથી છટકવાની છટકબારી
ઉઠાવી ના શકે અસફળતાનો ભાર જીવનમાં જ્યાં, શોધે સહું એમાંથી છટકબારી
સ્વીકારવી ના હોય જ્યારે પોતાની જવાબદારી, શોધે ત્યારે સહુ છટકબારી
થઇ ગયા જ્યાં જાણેઅજાણ્યે ગુના, શોધે સહુ એમાંથી છટકવાની છટકબારી
કહેવું ના હોય સાચું કે કડવું જ્યાં કોઈને, શોધે સહું એમાથી છટકવાની છટકબારી
દેવું ના હોય જીવનમાં જ્યારે કોઈને, શોધતાં રહે એમાંથી છટકવાની છટકબારી
પોતાના શીર પરથી ટોપલો નાખવા બીજાના શીર પર, શોધે સહું ત્યારે તો છટકબારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahyāṁ chē rē, jagamāṁ rē sahuṁ, śōdhatāṁ nē śōdhatāṁ, chaṭakavānī chaṭakabārī
karavuṁ nā hōya kāma pūruṁ rē jyāṁ, śōdhatāṁ rahē ēmāṁthī chaṭakavānī chaṭakabārī
uṭhāvī nā śakē asaphalatānō bhāra jīvanamāṁ jyāṁ, śōdhē sahuṁ ēmāṁthī chaṭakabārī
svīkāravī nā hōya jyārē pōtānī javābadārī, śōdhē tyārē sahu chaṭakabārī
thai gayā jyāṁ jāṇēajāṇyē gunā, śōdhē sahu ēmāṁthī chaṭakavānī chaṭakabārī
kahēvuṁ nā hōya sācuṁ kē kaḍavuṁ jyāṁ kōīnē, śōdhē sahuṁ ēmāthī chaṭakavānī chaṭakabārī
dēvuṁ nā hōya jīvanamāṁ jyārē kōīnē, śōdhatāṁ rahē ēmāṁthī chaṭakavānī chaṭakabārī
pōtānā śīra parathī ṭōpalō nākhavā bījānā śīra para, śōdhē sahuṁ tyārē tō chaṭakabārī
First...47814782478347844785...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall