BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4802 | Date: 13-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

શોધતાંને શોધતાં જગમાં સહુ, કાંઈ ને કાંઈ તો શોધતાં રહે છે

  No Audio

Sodhatane Sodhata Jagama Sahu, Kai Ne Kai To Sodhata Rahe Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-07-13 1993-07-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=302 શોધતાંને શોધતાં જગમાં સહુ, કાંઈ ને કાંઈ તો શોધતાં રહે છે શોધતાંને શોધતાં જગમાં સહુ, કાંઈ ને કાંઈ તો શોધતાં રહે છે
સરિતા તો સાગરને શોધે છે, આત્મા તો પરમાત્માને શોધે છે
જગમાં તો જીવનમાં, સુખની તો શોધ તો ચાલુ ને ચાલુ છે
સહુના હૈયાં તો જગમાં, સદાય જીવનમાં તો શાંતિ શોધે છે
પથ ભૂલેલા મુસાફરો તો જીવનમાં, સાચી રાહ તો શોધે છે
નિરાશામાં ડૂબેલા માનવી, જીવનમાં આશાનું કિરણ તો શોધે છે
જીવનમાં તો તૂટી પડેલો માનવી, સાચો સહારો તો શોધે છે
બળતું ને જલતું રે હૈયું જીવનમાં, શીતળ પ્રેમની ધારા શોધે છે
જીવનમાં થાક્યાપાક્યા રે માનવી, જીવનમાં તો આરામ શોધે છે
દિલ તો જે દિલ કાજે ધડકે છે, એ દિલની તો એ દાદ શોધે છે
Gujarati Bhajan no. 4802 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શોધતાંને શોધતાં જગમાં સહુ, કાંઈ ને કાંઈ તો શોધતાં રહે છે
સરિતા તો સાગરને શોધે છે, આત્મા તો પરમાત્માને શોધે છે
જગમાં તો જીવનમાં, સુખની તો શોધ તો ચાલુ ને ચાલુ છે
સહુના હૈયાં તો જગમાં, સદાય જીવનમાં તો શાંતિ શોધે છે
પથ ભૂલેલા મુસાફરો તો જીવનમાં, સાચી રાહ તો શોધે છે
નિરાશામાં ડૂબેલા માનવી, જીવનમાં આશાનું કિરણ તો શોધે છે
જીવનમાં તો તૂટી પડેલો માનવી, સાચો સહારો તો શોધે છે
બળતું ને જલતું રે હૈયું જીવનમાં, શીતળ પ્રેમની ધારા શોધે છે
જીવનમાં થાક્યાપાક્યા રે માનવી, જીવનમાં તો આરામ શોધે છે
દિલ તો જે દિલ કાજે ધડકે છે, એ દિલની તો એ દાદ શોધે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śōdhatāṁnē śōdhatāṁ jagamāṁ sahu, kāṁī nē kāṁī tō śōdhatāṁ rahē chē
saritā tō sāgaranē śōdhē chē, ātmā tō paramātmānē śōdhē chē
jagamāṁ tō jīvanamāṁ, sukhanī tō śōdha tō cālu nē cālu chē
sahunā haiyāṁ tō jagamāṁ, sadāya jīvanamāṁ tō śāṁti śōdhē chē
patha bhūlēlā musāpharō tō jīvanamāṁ, sācī rāha tō śōdhē chē
nirāśāmāṁ ḍūbēlā mānavī, jīvanamāṁ āśānuṁ kiraṇa tō śōdhē chē
jīvanamāṁ tō tūṭī paḍēlō mānavī, sācō sahārō tō śōdhē chē
balatuṁ nē jalatuṁ rē haiyuṁ jīvanamāṁ, śītala prēmanī dhārā śōdhē chē
jīvanamāṁ thākyāpākyā rē mānavī, jīvanamāṁ tō ārāma śōdhē chē
dila tō jē dila kājē dhaḍakē chē, ē dilanī tō ē dāda śōdhē chē




First...47964797479847994800...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall