BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4840 | Date: 28-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

પીંજરું તૂટયું ને પંખી ઊડી ગયું (2)

  No Audio

Pinjaru Tutyu Ne Pankhi Udi Gayu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-07-28 1993-07-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=340 પીંજરું તૂટયું ને પંખી ઊડી ગયું (2) પીંજરું તૂટયું ને પંખી ઊડી ગયું (2)
ઊડી ઊડી ક્યાં જઈ એ પહોંચ્યું, ના એ તો સમજાયું
ઊડી ઊડી કઈ ડાળે જઈ એ બેઠું, ના એ તો સમજાયું
કરી કોશિશો ખોલવા રે પીંજરું, ના ખૂલ્યું, અચાનક એ તૂટયું
લીધા શ્વાસો એણે રે એમાં, મુક્તિના શ્વાસો એ ઝંખી રહ્યું
ખટક્યું જ્યાં પીંજરું, કરી કોશિશો ખોલવા, ના એ તો ખૂલ્યું
રહ્યું મૂંઝાતું એ પીંજરામાં ને પીંજરામાં, પીંજરું સહન ના કરી શક્યું
પીંજરાની ઉડાન પીંજરામાં રહી, ના બહાર એની નીકળી શક્યું
રહ્યું બાંધી પીંજરું એને, પીંજરામાં ને પીંજરામાં બંધાઈ રહ્યું
Gujarati Bhajan no. 4840 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પીંજરું તૂટયું ને પંખી ઊડી ગયું (2)
ઊડી ઊડી ક્યાં જઈ એ પહોંચ્યું, ના એ તો સમજાયું
ઊડી ઊડી કઈ ડાળે જઈ એ બેઠું, ના એ તો સમજાયું
કરી કોશિશો ખોલવા રે પીંજરું, ના ખૂલ્યું, અચાનક એ તૂટયું
લીધા શ્વાસો એણે રે એમાં, મુક્તિના શ્વાસો એ ઝંખી રહ્યું
ખટક્યું જ્યાં પીંજરું, કરી કોશિશો ખોલવા, ના એ તો ખૂલ્યું
રહ્યું મૂંઝાતું એ પીંજરામાં ને પીંજરામાં, પીંજરું સહન ના કરી શક્યું
પીંજરાની ઉડાન પીંજરામાં રહી, ના બહાર એની નીકળી શક્યું
રહ્યું બાંધી પીંજરું એને, પીંજરામાં ને પીંજરામાં બંધાઈ રહ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pīṁjaruṁ tūṭayuṁ nē paṁkhī ūḍī gayuṁ (2)
ūḍī ūḍī kyāṁ jaī ē pahōṁcyuṁ, nā ē tō samajāyuṁ
ūḍī ūḍī kaī ḍālē jaī ē bēṭhuṁ, nā ē tō samajāyuṁ
karī kōśiśō khōlavā rē pīṁjaruṁ, nā khūlyuṁ, acānaka ē tūṭayuṁ
līdhā śvāsō ēṇē rē ēmāṁ, muktinā śvāsō ē jhaṁkhī rahyuṁ
khaṭakyuṁ jyāṁ pīṁjaruṁ, karī kōśiśō khōlavā, nā ē tō khūlyuṁ
rahyuṁ mūṁjhātuṁ ē pīṁjarāmāṁ nē pīṁjarāmāṁ, pīṁjaruṁ sahana nā karī śakyuṁ
pīṁjarānī uḍāna pīṁjarāmāṁ rahī, nā bahāra ēnī nīkalī śakyuṁ
rahyuṁ bāṁdhī pīṁjaruṁ ēnē, pīṁjarāmāṁ nē pīṁjarāmāṁ baṁdhāī rahyuṁ
First...48364837483848394840...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall