BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4844 | Date: 30-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારે કરવું હોય તે તું કરજે, તારે જવું હોય ત્યાં તું જાજે

  No Audio

Tare Karavu Hoy Te Tu Karaje, Tare Javu Hoy Tya Tu Jaje

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-07-30 1993-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=344 તારે કરવું હોય તે તું કરજે, તારે જવું હોય ત્યાં તું જાજે તારે કરવું હોય તે તું કરજે, તારે જવું હોય ત્યાં તું જાજે
રે પ્રભુ, સાંભળીને પુકાર તો મારી, મારી પાસે તું આવી જાજે
તારે દેવું હોય તે તું દેજે, ના દેવું હોય તે તું ના તો દેજે
રે પ્રભુ, મારી જીવન જરૂરિયાતો, જીવનમાં તો તું પૂરી કરજે
સુખ દેવું હોય જો જીવનમાં, તો તું દેજે, ના દેવું હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ જીવનમાં મને તો તું, દુઃખી તો ના તું રહેવા દેજે
સહાય કરવી હોય તો તું કરજે, ના કરવી હોય તો ના કરજે
રે પ્રભુ, મને તો તું, અસહાય તો તું ના રહેવા દેજે
આગળ વધવા દેવો હોય તો દેજે, ના દેવો હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ, જીવનમાં એટલું તો તું જોજે, મને પાછો ના પડવા દેજે
જીવનમાં શાંતિ દેવી હોય તો તું દેજે, ના દેવી હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ જીવનમાં મને તો અશાંતિ તો ના રહેવા દેજે
Gujarati Bhajan no. 4844 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારે કરવું હોય તે તું કરજે, તારે જવું હોય ત્યાં તું જાજે
રે પ્રભુ, સાંભળીને પુકાર તો મારી, મારી પાસે તું આવી જાજે
તારે દેવું હોય તે તું દેજે, ના દેવું હોય તે તું ના તો દેજે
રે પ્રભુ, મારી જીવન જરૂરિયાતો, જીવનમાં તો તું પૂરી કરજે
સુખ દેવું હોય જો જીવનમાં, તો તું દેજે, ના દેવું હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ જીવનમાં મને તો તું, દુઃખી તો ના તું રહેવા દેજે
સહાય કરવી હોય તો તું કરજે, ના કરવી હોય તો ના કરજે
રે પ્રભુ, મને તો તું, અસહાય તો તું ના રહેવા દેજે
આગળ વધવા દેવો હોય તો દેજે, ના દેવો હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ, જીવનમાં એટલું તો તું જોજે, મને પાછો ના પડવા દેજે
જીવનમાં શાંતિ દેવી હોય તો તું દેજે, ના દેવી હોય તો ના દેજે
રે પ્રભુ જીવનમાં મને તો અશાંતિ તો ના રહેવા દેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārē karavuṁ hōya tē tuṁ karajē, tārē javuṁ hōya tyāṁ tuṁ jājē
rē prabhu, sāṁbhalīnē pukāra tō mārī, mārī pāsē tuṁ āvī jājē
tārē dēvuṁ hōya tē tuṁ dējē, nā dēvuṁ hōya tē tuṁ nā tō dējē
rē prabhu, mārī jīvana jarūriyātō, jīvanamāṁ tō tuṁ pūrī karajē
sukha dēvuṁ hōya jō jīvanamāṁ, tō tuṁ dējē, nā dēvuṁ hōya tō nā dējē
rē prabhu jīvanamāṁ manē tō tuṁ, duḥkhī tō nā tuṁ rahēvā dējē
sahāya karavī hōya tō tuṁ karajē, nā karavī hōya tō nā karajē
rē prabhu, manē tō tuṁ, asahāya tō tuṁ nā rahēvā dējē
āgala vadhavā dēvō hōya tō dējē, nā dēvō hōya tō nā dējē
rē prabhu, jīvanamāṁ ēṭaluṁ tō tuṁ jōjē, manē pāchō nā paḍavā dējē
jīvanamāṁ śāṁti dēvī hōya tō tuṁ dējē, nā dēvī hōya tō nā dējē
rē prabhu jīvanamāṁ manē tō aśāṁti tō nā rahēvā dējē
First...48414842484348444845...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall