Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4852 | Date: 01-Aug-1993
છે દુઃખની તો દુઃખ ભરી યાત્રા, જીવનમાં તો સુખની મંઝિલ સુધી
Chē duḥkhanī tō duḥkha bharī yātrā, jīvanamāṁ tō sukhanī maṁjhila sudhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4852 | Date: 01-Aug-1993

છે દુઃખની તો દુઃખ ભરી યાત્રા, જીવનમાં તો સુખની મંઝિલ સુધી

  No Audio

chē duḥkhanī tō duḥkha bharī yātrā, jīvanamāṁ tō sukhanī maṁjhila sudhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-08-01 1993-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=352 છે દુઃખની તો દુઃખ ભરી યાત્રા, જીવનમાં તો સુખની મંઝિલ સુધી છે દુઃખની તો દુઃખ ભરી યાત્રા, જીવનમાં તો સુખની મંઝિલ સુધી

રહેશે એ તો દુઃખને દુઃખથી ભરેલી, પહોંચશે ના એ સુખની મંઝિલ સુધી

યાત્રા રહેશે ચાલુ, રસ્તા રહશે બદલાતા, પહોંચશે ના જ્યાં સુખની મંઝિલ સુધી

આવતા જાશે તોફાનો, કરતા જાશે એ ઉમેરો, પહોંચતા તો સુખની મંઝિલ સુધી

ચાહે છે સહુ સુખ જીવનમાં, ચાહે ના દુઃખ કોઈ, પહોંચવું છે સહુએ સુખની મંઝિલ સુધી

સુખની શોધ કરવામાં પડશે રાખવી તકેદારી, પહોંચવા તો સુખની મંઝિલ સુધી

ચાલશે આ યાત્રા કદી વહેલી, કદી ધીમી, પહોંચવાનું છે મંઝિલને મંઝિલ સુધી

રહેશે ના, હશે ના, યાત્રા એ પ્રેમભરી, પણ છે એ યાત્રા તો મંઝિલ સુધી

દુઃખની મંઝિલ છે સુખ સુધી,છે યાત્રા એની તો સુખની મંઝિલ સુધી

રહી જાશે મંઝિલ વિના યાત્રા અધૂરી ને અધૂરી, પડશે પહોંચવું તો મંઝિલ સુધી
View Original Increase Font Decrease Font


છે દુઃખની તો દુઃખ ભરી યાત્રા, જીવનમાં તો સુખની મંઝિલ સુધી

રહેશે એ તો દુઃખને દુઃખથી ભરેલી, પહોંચશે ના એ સુખની મંઝિલ સુધી

યાત્રા રહેશે ચાલુ, રસ્તા રહશે બદલાતા, પહોંચશે ના જ્યાં સુખની મંઝિલ સુધી

આવતા જાશે તોફાનો, કરતા જાશે એ ઉમેરો, પહોંચતા તો સુખની મંઝિલ સુધી

ચાહે છે સહુ સુખ જીવનમાં, ચાહે ના દુઃખ કોઈ, પહોંચવું છે સહુએ સુખની મંઝિલ સુધી

સુખની શોધ કરવામાં પડશે રાખવી તકેદારી, પહોંચવા તો સુખની મંઝિલ સુધી

ચાલશે આ યાત્રા કદી વહેલી, કદી ધીમી, પહોંચવાનું છે મંઝિલને મંઝિલ સુધી

રહેશે ના, હશે ના, યાત્રા એ પ્રેમભરી, પણ છે એ યાત્રા તો મંઝિલ સુધી

દુઃખની મંઝિલ છે સુખ સુધી,છે યાત્રા એની તો સુખની મંઝિલ સુધી

રહી જાશે મંઝિલ વિના યાત્રા અધૂરી ને અધૂરી, પડશે પહોંચવું તો મંઝિલ સુધી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē duḥkhanī tō duḥkha bharī yātrā, jīvanamāṁ tō sukhanī maṁjhila sudhī

rahēśē ē tō duḥkhanē duḥkhathī bharēlī, pahōṁcaśē nā ē sukhanī maṁjhila sudhī

yātrā rahēśē cālu, rastā rahaśē badalātā, pahōṁcaśē nā jyāṁ sukhanī maṁjhila sudhī

āvatā jāśē tōphānō, karatā jāśē ē umērō, pahōṁcatā tō sukhanī maṁjhila sudhī

cāhē chē sahu sukha jīvanamāṁ, cāhē nā duḥkha kōī, pahōṁcavuṁ chē sahuē sukhanī maṁjhila sudhī

sukhanī śōdha karavāmāṁ paḍaśē rākhavī takēdārī, pahōṁcavā tō sukhanī maṁjhila sudhī

cālaśē ā yātrā kadī vahēlī, kadī dhīmī, pahōṁcavānuṁ chē maṁjhilanē maṁjhila sudhī

rahēśē nā, haśē nā, yātrā ē prēmabharī, paṇa chē ē yātrā tō maṁjhila sudhī

duḥkhanī maṁjhila chē sukha sudhī,chē yātrā ēnī tō sukhanī maṁjhila sudhī

rahī jāśē maṁjhila vinā yātrā adhūrī nē adhūrī, paḍaśē pahōṁcavuṁ tō maṁjhila sudhī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4852 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...484948504851...Last