Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4878 | Date: 08-Aug-1993
રહી રહી દૂર તો સહુ જોતા રહશે, જીવનમાં તો ફાવ્યો વખણાશે
Rahī rahī dūra tō sahu jōtā rahaśē, jīvanamāṁ tō phāvyō vakhaṇāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4878 | Date: 08-Aug-1993

રહી રહી દૂર તો સહુ જોતા રહશે, જીવનમાં તો ફાવ્યો વખણાશે

  No Audio

rahī rahī dūra tō sahu jōtā rahaśē, jīvanamāṁ tō phāvyō vakhaṇāśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-08-08 1993-08-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=378 રહી રહી દૂર તો સહુ જોતા રહશે, જીવનમાં તો ફાવ્યો વખણાશે રહી રહી દૂર તો સહુ જોતા રહશે, જીવનમાં તો ફાવ્યો વખણાશે

મહેનતમાં હાથ દેવા ના કોઈ આવશે, ચાખવા ફળ મીઠાં સહુ ભેગા મળશે

ચૂક્યો પગથિયાં જીવનમાં જ્યાં, મારવા ધક્કો તો સહુ તૈયાર તો રહેશે

પડયો છે જીવનમાં તો જ્યાં, મારવા પાટું એને તો સહુ તૈયાર રહેશે

થયો સફળ જીવનમાં તો જ્યાં, કરવા વખાણ એના તો સહુ તૈયાર રહેશે

થયો જીવનમાં તો જે જ્યાં મોટો, સહુ આસપાસ એની તો ફરતા રહેશે

મન હશે તો જેના રે કાબૂમાં, સફળતા જીવનમાં એને તો જલદી વરશે

કરવું હશે ના જેણે કાંઈ જીવનમાં, બહાના ને બહાના તો એણે ગોતવા રહેશે

હશે ધ્યેય અને લક્ષ્ય એકસરખાં, જીવનમાં એ તો સાથે ને સાથે તો રહેશે

બનશો ના પ્રભુને લાયક તો જીવનમાં જ્યાં, રહી રહી દૂર એ તો જોતા રહેશે
View Original Increase Font Decrease Font


રહી રહી દૂર તો સહુ જોતા રહશે, જીવનમાં તો ફાવ્યો વખણાશે

મહેનતમાં હાથ દેવા ના કોઈ આવશે, ચાખવા ફળ મીઠાં સહુ ભેગા મળશે

ચૂક્યો પગથિયાં જીવનમાં જ્યાં, મારવા ધક્કો તો સહુ તૈયાર તો રહેશે

પડયો છે જીવનમાં તો જ્યાં, મારવા પાટું એને તો સહુ તૈયાર રહેશે

થયો સફળ જીવનમાં તો જ્યાં, કરવા વખાણ એના તો સહુ તૈયાર રહેશે

થયો જીવનમાં તો જે જ્યાં મોટો, સહુ આસપાસ એની તો ફરતા રહેશે

મન હશે તો જેના રે કાબૂમાં, સફળતા જીવનમાં એને તો જલદી વરશે

કરવું હશે ના જેણે કાંઈ જીવનમાં, બહાના ને બહાના તો એણે ગોતવા રહેશે

હશે ધ્યેય અને લક્ષ્ય એકસરખાં, જીવનમાં એ તો સાથે ને સાથે તો રહેશે

બનશો ના પ્રભુને લાયક તો જીવનમાં જ્યાં, રહી રહી દૂર એ તો જોતા રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahī rahī dūra tō sahu jōtā rahaśē, jīvanamāṁ tō phāvyō vakhaṇāśē

mahēnatamāṁ hātha dēvā nā kōī āvaśē, cākhavā phala mīṭhāṁ sahu bhēgā malaśē

cūkyō pagathiyāṁ jīvanamāṁ jyāṁ, māravā dhakkō tō sahu taiyāra tō rahēśē

paḍayō chē jīvanamāṁ tō jyāṁ, māravā pāṭuṁ ēnē tō sahu taiyāra rahēśē

thayō saphala jīvanamāṁ tō jyāṁ, karavā vakhāṇa ēnā tō sahu taiyāra rahēśē

thayō jīvanamāṁ tō jē jyāṁ mōṭō, sahu āsapāsa ēnī tō pharatā rahēśē

mana haśē tō jēnā rē kābūmāṁ, saphalatā jīvanamāṁ ēnē tō jaladī varaśē

karavuṁ haśē nā jēṇē kāṁī jīvanamāṁ, bahānā nē bahānā tō ēṇē gōtavā rahēśē

haśē dhyēya anē lakṣya ēkasarakhāṁ, jīvanamāṁ ē tō sāthē nē sāthē tō rahēśē

banaśō nā prabhunē lāyaka tō jīvanamāṁ jyāṁ, rahī rahī dūra ē tō jōtā rahēśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4878 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...487648774878...Last