BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4963 | Date: 01-Oct-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર, કર, કર, કરતો રહેશે રે જેવું, આધાર તારો, એના પર તો રહેશે

  No Audio

Kar, Kar, Kar Karato Rahese Re Jevu, Aadhar Taro, Ena Par To Rahese

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1993-10-01 1993-10-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=463 કર, કર, કર, કરતો રહેશે રે જેવું, આધાર તારો, એના પર તો રહેશે કર, કર, કર, કરતો રહેશે રે જેવું, આધાર તારો, એના પર તો રહેશે
વિચાર, વિચાર તું કરતો રહેશે, કરશે તું વિચાર જેવા, એવો તું બનતો જાશે
કર્મોને કર્મો જેવા તું કરતો રહેશે, કરીશ કર્મો જેવા રે તું, એવો તું કહેવાશે
સંગ, સંગ રે તું જેવો કરશે, રહીશ જેવા સંગમાં, ઓળખાણ તારી એવી થાશે
મળતોને મળતો જાશે રે સહારો જીવનમાં જેવો, ઉપર કે નીચે એવો તું ઊતરશે
બોલશે બોલ જીવનમાં જેવા રે તું, ફોરમ તારી, આસપાસ એવી રે ફેલાશે
આવકારને આવકાર આપીશ જેવા, પ્રેમથી રોજ, આસપાસ તારી એવા રે મળશે
રહેશેને રહેશે સાથે તારી જીવનમાં જ્યાં, ઓળખાતો તું એવો રે જાશે
મળતોને મળતો જગમાં સહુને તું તો જાશે, નિર્ણય તારો ને તારો કામ લાગશે
કરીશ ખોટા નિર્ણય જીવનમાં જો તું, માથું ખંજવાળતો એમાં તો તું રહેશે
Gujarati Bhajan no. 4963 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર, કર, કર, કરતો રહેશે રે જેવું, આધાર તારો, એના પર તો રહેશે
વિચાર, વિચાર તું કરતો રહેશે, કરશે તું વિચાર જેવા, એવો તું બનતો જાશે
કર્મોને કર્મો જેવા તું કરતો રહેશે, કરીશ કર્મો જેવા રે તું, એવો તું કહેવાશે
સંગ, સંગ રે તું જેવો કરશે, રહીશ જેવા સંગમાં, ઓળખાણ તારી એવી થાશે
મળતોને મળતો જાશે રે સહારો જીવનમાં જેવો, ઉપર કે નીચે એવો તું ઊતરશે
બોલશે બોલ જીવનમાં જેવા રે તું, ફોરમ તારી, આસપાસ એવી રે ફેલાશે
આવકારને આવકાર આપીશ જેવા, પ્રેમથી રોજ, આસપાસ તારી એવા રે મળશે
રહેશેને રહેશે સાથે તારી જીવનમાં જ્યાં, ઓળખાતો તું એવો રે જાશે
મળતોને મળતો જગમાં સહુને તું તો જાશે, નિર્ણય તારો ને તારો કામ લાગશે
કરીશ ખોટા નિર્ણય જીવનમાં જો તું, માથું ખંજવાળતો એમાં તો તું રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kara, kara, kara, karatō rahēśē rē jēvuṁ, ādhāra tārō, ēnā para tō rahēśē
vicāra, vicāra tuṁ karatō rahēśē, karaśē tuṁ vicāra jēvā, ēvō tuṁ banatō jāśē
karmōnē karmō jēvā tuṁ karatō rahēśē, karīśa karmō jēvā rē tuṁ, ēvō tuṁ kahēvāśē
saṁga, saṁga rē tuṁ jēvō karaśē, rahīśa jēvā saṁgamāṁ, ōlakhāṇa tārī ēvī thāśē
malatōnē malatō jāśē rē sahārō jīvanamāṁ jēvō, upara kē nīcē ēvō tuṁ ūtaraśē
bōlaśē bōla jīvanamāṁ jēvā rē tuṁ, phōrama tārī, āsapāsa ēvī rē phēlāśē
āvakāranē āvakāra āpīśa jēvā, prēmathī rōja, āsapāsa tārī ēvā rē malaśē
rahēśēnē rahēśē sāthē tārī jīvanamāṁ jyāṁ, ōlakhātō tuṁ ēvō rē jāśē
malatōnē malatō jagamāṁ sahunē tuṁ tō jāśē, nirṇaya tārō nē tārō kāma lāgaśē
karīśa khōṭā nirṇaya jīvanamāṁ jō tuṁ, māthuṁ khaṁjavālatō ēmāṁ tō tuṁ rahēśē
First...49614962496349644965...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall