Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4555 | Date: 02-Mar-1993
રહેવું છે ને જીવવું છે, સુખમાં સહુએ તો જીવનમાં
Rahēvuṁ chē nē jīvavuṁ chē, sukhamāṁ sahuē tō jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4555 | Date: 02-Mar-1993

રહેવું છે ને જીવવું છે, સુખમાં સહુએ તો જીવનમાં

  No Audio

rahēvuṁ chē nē jīvavuṁ chē, sukhamāṁ sahuē tō jīvanamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-03-02 1993-03-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=55 રહેવું છે ને જીવવું છે, સુખમાં સહુએ તો જીવનમાં રહેવું છે ને જીવવું છે, સુખમાં સહુએ તો જીવનમાં,

    છે સપનું તો આ સહુનું સહુના જીવનમાં

પ્રભુ તારા સાથ વિના, સપનું તો આ જગમાં,

    જીવનમાં તો કોનું પૂરું આ તો થયું છે

ભાગ્યના તો જોરે, સહુ આગળને પાછળ, વધ્યા કે હટયા છે,

    સપનું તો ના આ કોઈનું અટક્યું છે

રહ્યાં છે રસ્તા સહુ સાચાને ખોટા, રહ્યાં છે લેતા,

    જીવનમાં સહુ ક્યાંયને ક્યાંય અટક્યા છે

મળ્યું જીવનમાં સહુને તો જે જે સપનું, ના આ કોઈનું અટક્યું છે,

    સપનું જીવનમાં કોનું પૂરું થયું છે

સપના જીવનમાં કંઈકના કંઈક થયા તો પૂરાં,

    સપનું તોયે કોઈનું તો ના અટક્યું છે

થયું સપનું કોઈક તો પૂરું,

    સપનું ફરી સરક્યું ફરી પાછું પાછું એ તો શરૂ થયું છે

કહે કોઈ, નથી સપનું કોઈ જીવનમાં એને,

    એવું પણ સપનું તો આને આ તો રહ્યું છે

જોવાં કંઈક સપનામાં સુખના લિસોટા,

    ખૂલી જ્યાં આંખો વિલીન એ તો થયું છે

છે સહુનું સપનું મોટું, મુક્તિનું તો જીવનમાં,

    પ્રભુ તારા સાથ વિના અધૂરું એ તો રહ્યું છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહેવું છે ને જીવવું છે, સુખમાં સહુએ તો જીવનમાં,

    છે સપનું તો આ સહુનું સહુના જીવનમાં

પ્રભુ તારા સાથ વિના, સપનું તો આ જગમાં,

    જીવનમાં તો કોનું પૂરું આ તો થયું છે

ભાગ્યના તો જોરે, સહુ આગળને પાછળ, વધ્યા કે હટયા છે,

    સપનું તો ના આ કોઈનું અટક્યું છે

રહ્યાં છે રસ્તા સહુ સાચાને ખોટા, રહ્યાં છે લેતા,

    જીવનમાં સહુ ક્યાંયને ક્યાંય અટક્યા છે

મળ્યું જીવનમાં સહુને તો જે જે સપનું, ના આ કોઈનું અટક્યું છે,

    સપનું જીવનમાં કોનું પૂરું થયું છે

સપના જીવનમાં કંઈકના કંઈક થયા તો પૂરાં,

    સપનું તોયે કોઈનું તો ના અટક્યું છે

થયું સપનું કોઈક તો પૂરું,

    સપનું ફરી સરક્યું ફરી પાછું પાછું એ તો શરૂ થયું છે

કહે કોઈ, નથી સપનું કોઈ જીવનમાં એને,

    એવું પણ સપનું તો આને આ તો રહ્યું છે

જોવાં કંઈક સપનામાં સુખના લિસોટા,

    ખૂલી જ્યાં આંખો વિલીન એ તો થયું છે

છે સહુનું સપનું મોટું, મુક્તિનું તો જીવનમાં,

    પ્રભુ તારા સાથ વિના અધૂરું એ તો રહ્યું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahēvuṁ chē nē jīvavuṁ chē, sukhamāṁ sahuē tō jīvanamāṁ,

chē sapanuṁ tō ā sahunuṁ sahunā jīvanamāṁ

prabhu tārā sātha vinā, sapanuṁ tō ā jagamāṁ,

jīvanamāṁ tō kōnuṁ pūruṁ ā tō thayuṁ chē

bhāgyanā tō jōrē, sahu āgalanē pāchala, vadhyā kē haṭayā chē,

sapanuṁ tō nā ā kōīnuṁ aṭakyuṁ chē

rahyāṁ chē rastā sahu sācānē khōṭā, rahyāṁ chē lētā,

jīvanamāṁ sahu kyāṁyanē kyāṁya aṭakyā chē

malyuṁ jīvanamāṁ sahunē tō jē jē sapanuṁ, nā ā kōīnuṁ aṭakyuṁ chē,

sapanuṁ jīvanamāṁ kōnuṁ pūruṁ thayuṁ chē

sapanā jīvanamāṁ kaṁīkanā kaṁīka thayā tō pūrāṁ,

sapanuṁ tōyē kōīnuṁ tō nā aṭakyuṁ chē

thayuṁ sapanuṁ kōīka tō pūruṁ,

sapanuṁ pharī sarakyuṁ pharī pāchuṁ pāchuṁ ē tō śarū thayuṁ chē

kahē kōī, nathī sapanuṁ kōī jīvanamāṁ ēnē,

ēvuṁ paṇa sapanuṁ tō ānē ā tō rahyuṁ chē

jōvāṁ kaṁīka sapanāmāṁ sukhanā lisōṭā,

khūlī jyāṁ āṁkhō vilīna ē tō thayuṁ chē

chē sahunuṁ sapanuṁ mōṭuṁ, muktinuṁ tō jīvanamāṁ,

prabhu tārā sātha vinā adhūruṁ ē tō rahyuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4555 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...455245534554...Last