BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5091 | Date: 31-Dec-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

થયા નથી, રહ્યા નથી, જગમાં તો કોઈ કોઈના થયા નથી, રહ્યા નથી

  No Audio

Thayanathi, Rahya Nathi, Jagama To Koi Koina Thaya Nathi, Rahya Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-12-31 1993-12-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=591 થયા નથી, રહ્યા નથી, જગમાં તો કોઈ કોઈના થયા નથી, રહ્યા નથી થયા નથી, રહ્યા નથી, જગમાં તો કોઈ કોઈના થયા નથી, રહ્યા નથી
સંજોગે જે થયા ભેગા કે કર્યાં ભેગા, છૂટા પડયા વિના એ તો રહેવાના નથી
ઋણાનુબંધે જે થયા ભેગા કે રહ્યા ભેગા, પૂરા એ થાય, ભેગા રહેવાના નથી
એક ધ્યેય માટે થયા જે ભેગા, થાતા પૂરું, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
કારણસર થયા જીવનમાં જ્યાં ભેગા, થાતા પૂરું, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
સ્વાર્થે સ્વાર્થે થયા સહુ ભેગા, સ્વાર્થ સાધતા ભેગા તો રહી શકવાના નથી
ખેલ જોવા સહુ જ્યાં ભેગા થયા, ખેલ પૂરો થાતા, છૂટા પડયા વિના રહ્યા નથી
પ્રસંગે પ્રસંગે સહુ થાતા રહ્યા ભેગા, પ્રસંગ પૂરો થાતા, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
અજાયબીઓ ખેંચે સહુને, થાય ભેગા, છૂટા પડયા વિના એ તો રહેવાના નથી
પ્રભુમાં થયા ભેગા જે જીવનમાં, એ એક એમાં થયા વિના રહેવાના નથી
Gujarati Bhajan no. 5091 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થયા નથી, રહ્યા નથી, જગમાં તો કોઈ કોઈના થયા નથી, રહ્યા નથી
સંજોગે જે થયા ભેગા કે કર્યાં ભેગા, છૂટા પડયા વિના એ તો રહેવાના નથી
ઋણાનુબંધે જે થયા ભેગા કે રહ્યા ભેગા, પૂરા એ થાય, ભેગા રહેવાના નથી
એક ધ્યેય માટે થયા જે ભેગા, થાતા પૂરું, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
કારણસર થયા જીવનમાં જ્યાં ભેગા, થાતા પૂરું, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
સ્વાર્થે સ્વાર્થે થયા સહુ ભેગા, સ્વાર્થ સાધતા ભેગા તો રહી શકવાના નથી
ખેલ જોવા સહુ જ્યાં ભેગા થયા, ખેલ પૂરો થાતા, છૂટા પડયા વિના રહ્યા નથી
પ્રસંગે પ્રસંગે સહુ થાતા રહ્યા ભેગા, પ્રસંગ પૂરો થાતા, છૂટા પડયા વિના રહેવાના નથી
અજાયબીઓ ખેંચે સહુને, થાય ભેગા, છૂટા પડયા વિના એ તો રહેવાના નથી
પ્રભુમાં થયા ભેગા જે જીવનમાં, એ એક એમાં થયા વિના રહેવાના નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thayā nathī, rahyā nathī, jagamāṁ tō kōī kōīnā thayā nathī, rahyā nathī
saṁjōgē jē thayā bhēgā kē karyāṁ bhēgā, chūṭā paḍayā vinā ē tō rahēvānā nathī
r̥ṇānubaṁdhē jē thayā bhēgā kē rahyā bhēgā, pūrā ē thāya, bhēgā rahēvānā nathī
ēka dhyēya māṭē thayā jē bhēgā, thātā pūruṁ, chūṭā paḍayā vinā rahēvānā nathī
kāraṇasara thayā jīvanamāṁ jyāṁ bhēgā, thātā pūruṁ, chūṭā paḍayā vinā rahēvānā nathī
svārthē svārthē thayā sahu bhēgā, svārtha sādhatā bhēgā tō rahī śakavānā nathī
khēla jōvā sahu jyāṁ bhēgā thayā, khēla pūrō thātā, chūṭā paḍayā vinā rahyā nathī
prasaṁgē prasaṁgē sahu thātā rahyā bhēgā, prasaṁga pūrō thātā, chūṭā paḍayā vinā rahēvānā nathī
ajāyabīō khēṁcē sahunē, thāya bhēgā, chūṭā paḍayā vinā ē tō rahēvānā nathī
prabhumāṁ thayā bhēgā jē jīvanamāṁ, ē ēka ēmāṁ thayā vinā rahēvānā nathī
First...50865087508850895090...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall