BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5098 | Date: 06-Jan-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

વિચારો ને વિચારોના ગૂંચળાની જાળમાં, જીવનમાં ના તું ગૂંચવાઈ જાજે

  No Audio

Vicharo Ne Vicharona Guchdani Jadma, Jivanma Na Tu Guchvai Jaje

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1994-01-06 1994-01-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=598 વિચારો ને વિચારોના ગૂંચળાની જાળમાં, જીવનમાં ના તું ગૂંચવાઈ જાજે વિચારો ને વિચારોના ગૂંચળાની જાળમાં, જીવનમાં ના તું ગૂંચવાઈ જાજે
ઉકેલવામાં ને ઉકેલવામાં, જીવનમાંથી જોજે ના તું ઉકેલાઈ જાજે
ઉકેલાતી જો પડતી જાશે ગૂંચો જીવનમાં, એમાં ના તું ગૂંથાઈ જાતો
થઈ જાશે અશાંતિ એમાં ઊભી તો હૈયે, વધારો એમાં ના તું કરતો
ગૂંચો ને ગૂંચો પડશે ઉકેલવી જીવનમાં, રાહ જોઈ ના એમાં તું બેસી રહેતો
કંઈક ગૂંચો ઊકલી જાશે તો જલદી, કંઈક મૂંઝવશે ઘણી, મૂંઝાઈ ના એમાં તું જાતો
કદી એક ઉકેલતાં, ઉકેલાશે તો ઘણી, ઉકેલવામાં ના નિરાશ તું થઈ જાતો
ઉકેલવામાં ગૂંચો, મંડી જાજે તું પૂરો, શાંત ના એમાં તું બેસી રહેતો
Gujarati Bhajan no. 5098 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વિચારો ને વિચારોના ગૂંચળાની જાળમાં, જીવનમાં ના તું ગૂંચવાઈ જાજે
ઉકેલવામાં ને ઉકેલવામાં, જીવનમાંથી જોજે ના તું ઉકેલાઈ જાજે
ઉકેલાતી જો પડતી જાશે ગૂંચો જીવનમાં, એમાં ના તું ગૂંથાઈ જાતો
થઈ જાશે અશાંતિ એમાં ઊભી તો હૈયે, વધારો એમાં ના તું કરતો
ગૂંચો ને ગૂંચો પડશે ઉકેલવી જીવનમાં, રાહ જોઈ ના એમાં તું બેસી રહેતો
કંઈક ગૂંચો ઊકલી જાશે તો જલદી, કંઈક મૂંઝવશે ઘણી, મૂંઝાઈ ના એમાં તું જાતો
કદી એક ઉકેલતાં, ઉકેલાશે તો ઘણી, ઉકેલવામાં ના નિરાશ તું થઈ જાતો
ઉકેલવામાં ગૂંચો, મંડી જાજે તું પૂરો, શાંત ના એમાં તું બેસી રહેતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vicārō nē vicārōnā gūṁcalānī jālamāṁ, jīvanamāṁ nā tuṁ gūṁcavāī jājē
ukēlavāmāṁ nē ukēlavāmāṁ, jīvanamāṁthī jōjē nā tuṁ ukēlāī jājē
ukēlātī jō paḍatī jāśē gūṁcō jīvanamāṁ, ēmāṁ nā tuṁ gūṁthāī jātō
thaī jāśē aśāṁti ēmāṁ ūbhī tō haiyē, vadhārō ēmāṁ nā tuṁ karatō
gūṁcō nē gūṁcō paḍaśē ukēlavī jīvanamāṁ, rāha jōī nā ēmāṁ tuṁ bēsī rahētō
kaṁīka gūṁcō ūkalī jāśē tō jaladī, kaṁīka mūṁjhavaśē ghaṇī, mūṁjhāī nā ēmāṁ tuṁ jātō
kadī ēka ukēlatāṁ, ukēlāśē tō ghaṇī, ukēlavāmāṁ nā nirāśa tuṁ thaī jātō
ukēlavāmāṁ gūṁcō, maṁḍī jājē tuṁ pūrō, śāṁta nā ēmāṁ tuṁ bēsī rahētō
First...50965097509850995100...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall