BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5101 | Date: 09-Jan-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

હર હાલતમાં માનવ તો, સલામતી જીવનમાં તો શોધી રહ્યો છે

  No Audio

Har Haalatma Manav To, Salamati Jeevanama To Shodhi Rahyo Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1994-01-09 1994-01-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=601 હર હાલતમાં માનવ તો, સલામતી જીવનમાં તો શોધી રહ્યો છે હર હાલતમાં માનવ તો, સલામતી જીવનમાં તો શોધી રહ્યો છે
છે સલામતી સદા પ્રભુનાં તો ચરણમાં, સદા એ તો વીસરી રહ્યો છે
જીવનના તો હર તોફાનોમાં, બચાવ પોતાનો તો એ ગોતી રહ્યો છે
લાગતા ને લાગતા રહે છે ઘા કુદરતના તો જીવનમાં, ઇલાજ એનો એ શોધી રહ્યો છે
સલામતી શોધવામાં, ગૂંથાઈ એટલું, ફરજભાન એ તો ભૂલી રહ્યો છે
આરોપોમાંથી કદી કદી છૂટવા, અન્ય પર ટોપલો ઓઢાડી, સલામતી ગોતી રહ્યો છે
સહુ પોતાનાથી બળવાનમાં, સલામતી પોતાની તો શોધી રહ્યો છે
પોતાના સ્વભાવદોષ ઢાંકવા અન્યના સ્વભાવદોષમાં, સલામતી શોધી રહ્યો છે
Gujarati Bhajan no. 5101 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હર હાલતમાં માનવ તો, સલામતી જીવનમાં તો શોધી રહ્યો છે
છે સલામતી સદા પ્રભુનાં તો ચરણમાં, સદા એ તો વીસરી રહ્યો છે
જીવનના તો હર તોફાનોમાં, બચાવ પોતાનો તો એ ગોતી રહ્યો છે
લાગતા ને લાગતા રહે છે ઘા કુદરતના તો જીવનમાં, ઇલાજ એનો એ શોધી રહ્યો છે
સલામતી શોધવામાં, ગૂંથાઈ એટલું, ફરજભાન એ તો ભૂલી રહ્યો છે
આરોપોમાંથી કદી કદી છૂટવા, અન્ય પર ટોપલો ઓઢાડી, સલામતી ગોતી રહ્યો છે
સહુ પોતાનાથી બળવાનમાં, સલામતી પોતાની તો શોધી રહ્યો છે
પોતાના સ્વભાવદોષ ઢાંકવા અન્યના સ્વભાવદોષમાં, સલામતી શોધી રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hara hālatamāṁ mānava tō, salāmatī jīvanamāṁ tō śōdhī rahyō chē
chē salāmatī sadā prabhunāṁ tō caraṇamāṁ, sadā ē tō vīsarī rahyō chē
jīvananā tō hara tōphānōmāṁ, bacāva pōtānō tō ē gōtī rahyō chē
lāgatā nē lāgatā rahē chē ghā kudaratanā tō jīvanamāṁ, ilāja ēnō ē śōdhī rahyō chē
salāmatī śōdhavāmāṁ, gūṁthāī ēṭaluṁ, pharajabhāna ē tō bhūlī rahyō chē
ārōpōmāṁthī kadī kadī chūṭavā, anya para ṭōpalō ōḍhāḍī, salāmatī gōtī rahyō chē
sahu pōtānāthī balavānamāṁ, salāmatī pōtānī tō śōdhī rahyō chē
pōtānā svabhāvadōṣa ḍhāṁkavā anyanā svabhāvadōṣamāṁ, salāmatī śōdhī rahyō chē
First...50965097509850995100...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall