BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5103 | Date: 09-Jan-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

પીંજરામાં પુરાયેલ પંખીની, પડી નજર તો એની ઊંચે ગગને

  No Audio

Pinjarama Purayela Pankhini Padi Najar To Eni Unche Gaganne

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-01-09 1994-01-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=603 પીંજરામાં પુરાયેલ પંખીની, પડી નજર તો એની ઊંચે ગગને પીંજરામાં પુરાયેલ પંખીની, પડી નજર તો એની ઊંચે ગગને
સળિએ સળિયામાંથી રે એ તો, નીરખી રહ્યું એ તો ગગનને - પડી...
ઊડયા વિના પણ, મળ્યો આનંદ એને, એમાં તો ઊડવાનો રે - પડી...
જોવામાં ને જોવામાં, એ તો ભૂલી, સાનભાન ગયું એ પીંજરાનું રે - પડી...
જોયું એણે તો જ્યાં, એક મુક્તપણે ઊડતા તો પંખીને રે - પડી...
સાદ દીધો એણે, એ મુક્તપણે ઊડતા એ પંખીને રે - પડી...
પૂછયું એણે એ પંખીને, કેમ ઊડી શકે છે તું તો, ઊંચે ગગને - પડી...
ઊડતા પંખીએ કહ્યું ત્યારે તો એને, ઊડવા નથી દેતું પીંજરું તો તને - પડી...
ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તો એને, એના પીંજરાની કેદનો તો એને - પડી...
કર્યાં યત્નો એણે, ફફડાવી પાંખો પીંજરામાં તો ઊડવાને - પડી...
ભટકાઈ ભટકાઈ પડયું આખરે પાછું, પીંજરામાં ને પીંજરામાં રે - પડી...
Gujarati Bhajan no. 5103 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પીંજરામાં પુરાયેલ પંખીની, પડી નજર તો એની ઊંચે ગગને
સળિએ સળિયામાંથી રે એ તો, નીરખી રહ્યું એ તો ગગનને - પડી...
ઊડયા વિના પણ, મળ્યો આનંદ એને, એમાં તો ઊડવાનો રે - પડી...
જોવામાં ને જોવામાં, એ તો ભૂલી, સાનભાન ગયું એ પીંજરાનું રે - પડી...
જોયું એણે તો જ્યાં, એક મુક્તપણે ઊડતા તો પંખીને રે - પડી...
સાદ દીધો એણે, એ મુક્તપણે ઊડતા એ પંખીને રે - પડી...
પૂછયું એણે એ પંખીને, કેમ ઊડી શકે છે તું તો, ઊંચે ગગને - પડી...
ઊડતા પંખીએ કહ્યું ત્યારે તો એને, ઊડવા નથી દેતું પીંજરું તો તને - પડી...
ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તો એને, એના પીંજરાની કેદનો તો એને - પડી...
કર્યાં યત્નો એણે, ફફડાવી પાંખો પીંજરામાં તો ઊડવાને - પડી...
ભટકાઈ ભટકાઈ પડયું આખરે પાછું, પીંજરામાં ને પીંજરામાં રે - પડી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pīṁjarāmāṁ purāyēla paṁkhīnī, paḍī najara tō ēnī ūṁcē gaganē
saliē saliyāmāṁthī rē ē tō, nīrakhī rahyuṁ ē tō gagananē - paḍī...
ūḍayā vinā paṇa, malyō ānaṁda ēnē, ēmāṁ tō ūḍavānō rē - paḍī...
jōvāmāṁ nē jōvāmāṁ, ē tō bhūlī, sānabhāna gayuṁ ē pīṁjarānuṁ rē - paḍī...
jōyuṁ ēṇē tō jyāṁ, ēka muktapaṇē ūḍatā tō paṁkhīnē rē - paḍī...
sāda dīdhō ēṇē, ē muktapaṇē ūḍatā ē paṁkhīnē rē - paḍī...
pūchayuṁ ēṇē ē paṁkhīnē, kēma ūḍī śakē chē tuṁ tō, ūṁcē gaganē - paḍī...
ūḍatā paṁkhīē kahyuṁ tyārē tō ēnē, ūḍavā nathī dētuṁ pīṁjaruṁ tō tanē - paḍī...
khyāla āvyō tyārē tō ēnē, ēnā pīṁjarānī kēdanō tō ēnē - paḍī...
karyāṁ yatnō ēṇē, phaphaḍāvī pāṁkhō pīṁjarāmāṁ tō ūḍavānē - paḍī...
bhaṭakāī bhaṭakāī paḍayuṁ ākharē pāchuṁ, pīṁjarāmāṁ nē pīṁjarāmāṁ rē - paḍī...
First...51015102510351045105...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall