Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5146 | Date: 07-Feb-1994
તારી પાસે તો શું છે, ખબર નથી તને, અંધારે અટવાતો રહ્યો છે
Tārī pāsē tō śuṁ chē, khabara nathī tanē, aṁdhārē aṭavātō rahyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5146 | Date: 07-Feb-1994

તારી પાસે તો શું છે, ખબર નથી તને, અંધારે અટવાતો રહ્યો છે

  No Audio

tārī pāsē tō śuṁ chē, khabara nathī tanē, aṁdhārē aṭavātō rahyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-02-07 1994-02-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=646 તારી પાસે તો શું છે, ખબર નથી તને, અંધારે અટવાતો રહ્યો છે તારી પાસે તો શું છે, ખબર નથી તને, અંધારે અટવાતો રહ્યો છે

નીકળ્યો છે સુખની શોધમાં તો તું, દુઃખનાં પોટલાં બાંધતો રહ્યો છે

રહ્યું છે બધું તો તારામાં ને તારામાં, શાને બહાર એને તું ગોતતો રહ્યો છે

ભર્યું ભર્યું બધું તો છે તારામાં, કસ્તુરી મૃગ જેમ તો તું ભટકતો રહ્યો છે

ગોતતો ને ગોતતો રહ્યો બધે રે તું જગમાં, ખાલી ને ખાલી તોય તું રહ્યો છે

સુખનો સાગર છલકાતો હતેં હૈયે, હજી ત્યાં ના તું પહોંચી શક્યો છે

ફરતો ને ફરતો રહીશ બહાર જો તું, અંદર ક્યાંથી તો તું ઊતરવાનો છે

સમય જગમાં લઈ આવ્યો તું કેટલો, જીવનમાં ના એની તને તો ખબર છે
View Original Increase Font Decrease Font


તારી પાસે તો શું છે, ખબર નથી તને, અંધારે અટવાતો રહ્યો છે

નીકળ્યો છે સુખની શોધમાં તો તું, દુઃખનાં પોટલાં બાંધતો રહ્યો છે

રહ્યું છે બધું તો તારામાં ને તારામાં, શાને બહાર એને તું ગોતતો રહ્યો છે

ભર્યું ભર્યું બધું તો છે તારામાં, કસ્તુરી મૃગ જેમ તો તું ભટકતો રહ્યો છે

ગોતતો ને ગોતતો રહ્યો બધે રે તું જગમાં, ખાલી ને ખાલી તોય તું રહ્યો છે

સુખનો સાગર છલકાતો હતેં હૈયે, હજી ત્યાં ના તું પહોંચી શક્યો છે

ફરતો ને ફરતો રહીશ બહાર જો તું, અંદર ક્યાંથી તો તું ઊતરવાનો છે

સમય જગમાં લઈ આવ્યો તું કેટલો, જીવનમાં ના એની તને તો ખબર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārī pāsē tō śuṁ chē, khabara nathī tanē, aṁdhārē aṭavātō rahyō chē

nīkalyō chē sukhanī śōdhamāṁ tō tuṁ, duḥkhanāṁ pōṭalāṁ bāṁdhatō rahyō chē

rahyuṁ chē badhuṁ tō tārāmāṁ nē tārāmāṁ, śānē bahāra ēnē tuṁ gōtatō rahyō chē

bharyuṁ bharyuṁ badhuṁ tō chē tārāmāṁ, kasturī mr̥ga jēma tō tuṁ bhaṭakatō rahyō chē

gōtatō nē gōtatō rahyō badhē rē tuṁ jagamāṁ, khālī nē khālī tōya tuṁ rahyō chē

sukhanō sāgara chalakātō hatēṁ haiyē, hajī tyāṁ nā tuṁ pahōṁcī śakyō chē

pharatō nē pharatō rahīśa bahāra jō tuṁ, aṁdara kyāṁthī tō tuṁ ūtaravānō chē

samaya jagamāṁ laī āvyō tuṁ kēṭalō, jīvanamāṁ nā ēnī tanē tō khabara chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5146 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...514351445145...Last