BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4569 | Date: 10-Mar-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

હૈયાં સોસરવું તો જે ઊતરી ગયું, સમજી લો, હૈયાંમાં સ્થાન એણે જમાવી દીધું

  No Audio

Haiyaa Sosaaravu To Je Utari Gayu, Samaji Lo, Haiyama Sthan Ene Jamavi Didhu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-03-10 1993-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=69 હૈયાં સોસરવું તો જે ઊતરી ગયું, સમજી લો, હૈયાંમાં સ્થાન એણે જમાવી દીધું હૈયાં સોસરવું તો જે ઊતરી ગયું, સમજી લો, હૈયાંમાં સ્થાન એણે જમાવી દીધું
હૈયું તો જ્યાં, જેનાથી તો જ્યાં વીંધાઈ ગયું, સમજી લો, કામ પૂરું તો ત્યાં થઈ ગયું
હૈયાંએ તો જ્યાં જેને રે સ્વીકારી લીધું, ના કોઈ જલદી એને ત્યાંથી હટાવી શક્યું
હૈયાંમાં તો જે આવી વસી ગયું, હૈયું જીવનમાં તો એનું કહ્યું કરતું રહ્યું
હૈયાંમાં આવી જે ધમાલ કરી ગયું, હૈયું તો ના જલદી એને તો સ્વીકારી શક્યું
હૈયાંને મૂંઝવણમાં તો જે મૂકી ગયું, હૈયાંને મુસીબતમાં તો એ મૂકી ગયું
હૈયું તો જ્યાં જેને તો સોંપાઈ ગયું, હૈયાંએ પાછું વાળી કદી તો ના જોયું
હૈયું તો જેની પાછળ જ્યાં ઘેલું બન્યું, સહન કરવામાં ના એ પાછળ પડયું
હૈયું તો જેને કાજે તો ઊછળી રહ્યું, હૈયું તો ના એના વિના તો શાંત બન્યું
Gujarati Bhajan no. 4569 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હૈયાં સોસરવું તો જે ઊતરી ગયું, સમજી લો, હૈયાંમાં સ્થાન એણે જમાવી દીધું
હૈયું તો જ્યાં, જેનાથી તો જ્યાં વીંધાઈ ગયું, સમજી લો, કામ પૂરું તો ત્યાં થઈ ગયું
હૈયાંએ તો જ્યાં જેને રે સ્વીકારી લીધું, ના કોઈ જલદી એને ત્યાંથી હટાવી શક્યું
હૈયાંમાં તો જે આવી વસી ગયું, હૈયું જીવનમાં તો એનું કહ્યું કરતું રહ્યું
હૈયાંમાં આવી જે ધમાલ કરી ગયું, હૈયું તો ના જલદી એને તો સ્વીકારી શક્યું
હૈયાંને મૂંઝવણમાં તો જે મૂકી ગયું, હૈયાંને મુસીબતમાં તો એ મૂકી ગયું
હૈયું તો જ્યાં જેને તો સોંપાઈ ગયું, હૈયાંએ પાછું વાળી કદી તો ના જોયું
હૈયું તો જેની પાછળ જ્યાં ઘેલું બન્યું, સહન કરવામાં ના એ પાછળ પડયું
હૈયું તો જેને કાજે તો ઊછળી રહ્યું, હૈયું તો ના એના વિના તો શાંત બન્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
haiyāṁ sōsaravuṁ tō jē ūtarī gayuṁ, samajī lō, haiyāṁmāṁ sthāna ēṇē jamāvī dīdhuṁ
haiyuṁ tō jyāṁ, jēnāthī tō jyāṁ vīṁdhāī gayuṁ, samajī lō, kāma pūruṁ tō tyāṁ thaī gayuṁ
haiyāṁē tō jyāṁ jēnē rē svīkārī līdhuṁ, nā kōī jaladī ēnē tyāṁthī haṭāvī śakyuṁ
haiyāṁmāṁ tō jē āvī vasī gayuṁ, haiyuṁ jīvanamāṁ tō ēnuṁ kahyuṁ karatuṁ rahyuṁ
haiyāṁmāṁ āvī jē dhamāla karī gayuṁ, haiyuṁ tō nā jaladī ēnē tō svīkārī śakyuṁ
haiyāṁnē mūṁjhavaṇamāṁ tō jē mūkī gayuṁ, haiyāṁnē musībatamāṁ tō ē mūkī gayuṁ
haiyuṁ tō jyāṁ jēnē tō sōṁpāī gayuṁ, haiyāṁē pāchuṁ vālī kadī tō nā jōyuṁ
haiyuṁ tō jēnī pāchala jyāṁ ghēluṁ banyuṁ, sahana karavāmāṁ nā ē pāchala paḍayuṁ
haiyuṁ tō jēnē kājē tō ūchalī rahyuṁ, haiyuṁ tō nā ēnā vinā tō śāṁta banyuṁ
First...45664567456845694570...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall