Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5241 | Date: 01-May-1994
કહેવું તો કહેવું રે કોને, કહેવું કેટલું, કહેવાની પણ તો હદ છે
Kahēvuṁ tō kahēvuṁ rē kōnē, kahēvuṁ kēṭaluṁ, kahēvānī paṇa tō hada chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 5241 | Date: 01-May-1994

કહેવું તો કહેવું રે કોને, કહેવું કેટલું, કહેવાની પણ તો હદ છે

  No Audio

kahēvuṁ tō kahēvuṁ rē kōnē, kahēvuṁ kēṭaluṁ, kahēvānī paṇa tō hada chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1994-05-01 1994-05-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=741 કહેવું તો કહેવું રે કોને, કહેવું કેટલું, કહેવાની પણ તો હદ છે કહેવું તો કહેવું રે કોને, કહેવું કેટલું, કહેવાની પણ તો હદ છે

સમજ્યું તો સમજ્યું કેટલું, સમજાવવું ને સમજાવવાની પણ હદ છે

તોય પડે છે કહેવું તો જગમાં, કહેવાની પણ ફરજ તો બને છે

નથી કોઈ સરહદ તો એની, લાંબી ને ટૂંકી, એ તો થાતી રહે છે

હદની પણ જ્યાં હદ નથી, હદ એ તો પ્રભુમાં તો રહે છે

હદ નથી ભાવને પ્રેમની, એવી અનહદ તો પ્રભુના ભાવ ને પ્રેમની છે

હરેક હદને પણ સરહદ છે, પ્રભુની હદને તો ના કોઈ સરહદ છે

સરહદ આવતાં હદ પૂરી થાય છે, હદ બીજી તો ત્યાં શરૂ થઈ જાય છે

હદ નથી તો જેને, અનહદ એને ને એને જ તો કહેવાય છે

હદ નથી, હદ વિસ્તરતી જેની જાય છે, બે હદ એ તો બની જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


કહેવું તો કહેવું રે કોને, કહેવું કેટલું, કહેવાની પણ તો હદ છે

સમજ્યું તો સમજ્યું કેટલું, સમજાવવું ને સમજાવવાની પણ હદ છે

તોય પડે છે કહેવું તો જગમાં, કહેવાની પણ ફરજ તો બને છે

નથી કોઈ સરહદ તો એની, લાંબી ને ટૂંકી, એ તો થાતી રહે છે

હદની પણ જ્યાં હદ નથી, હદ એ તો પ્રભુમાં તો રહે છે

હદ નથી ભાવને પ્રેમની, એવી અનહદ તો પ્રભુના ભાવ ને પ્રેમની છે

હરેક હદને પણ સરહદ છે, પ્રભુની હદને તો ના કોઈ સરહદ છે

સરહદ આવતાં હદ પૂરી થાય છે, હદ બીજી તો ત્યાં શરૂ થઈ જાય છે

હદ નથી તો જેને, અનહદ એને ને એને જ તો કહેવાય છે

હદ નથી, હદ વિસ્તરતી જેની જાય છે, બે હદ એ તો બની જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kahēvuṁ tō kahēvuṁ rē kōnē, kahēvuṁ kēṭaluṁ, kahēvānī paṇa tō hada chē

samajyuṁ tō samajyuṁ kēṭaluṁ, samajāvavuṁ nē samajāvavānī paṇa hada chē

tōya paḍē chē kahēvuṁ tō jagamāṁ, kahēvānī paṇa pharaja tō banē chē

nathī kōī sarahada tō ēnī, lāṁbī nē ṭūṁkī, ē tō thātī rahē chē

hadanī paṇa jyāṁ hada nathī, hada ē tō prabhumāṁ tō rahē chē

hada nathī bhāvanē prēmanī, ēvī anahada tō prabhunā bhāva nē prēmanī chē

harēka hadanē paṇa sarahada chē, prabhunī hadanē tō nā kōī sarahada chē

sarahada āvatāṁ hada pūrī thāya chē, hada bījī tō tyāṁ śarū thaī jāya chē

hada nathī tō jēnē, anahada ēnē nē ēnē ja tō kahēvāya chē

hada nathī, hada vistaratī jēnī jāya chē, bē hada ē tō banī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5241 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...523952405241...Last