BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5247 | Date: 03-May-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ ગયો જે આદતથી, જીવનમાં તો તું દુઃખી ને દુઃખી

  No Audio

Thai Gayo Che Aadathi, Jeevanama To Tu Dukhi Ne Dukhi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1994-05-03 1994-05-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=747 થઈ ગયો જે આદતથી, જીવનમાં તો તું દુઃખી ને દુઃખી થઈ ગયો જે આદતથી, જીવનમાં તો તું દુઃખી ને દુઃખી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એને તો છોડવાની
કરી ભૂલો ને ભૂલો જીવનમાં, થાક્યો નથી એમાં શું તું ભટકી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એને તો સુધારવાની
વણનોતરી લડત જીવનમાં તો, જ્યાં આવી છે તો ઊભી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એની સામે તો લડવાની
શું જગકર્તાએ તો, છે જે તારામાં તો આશા જે રાખી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, આશા એની તો પૂરી કરવાની
ખોટાં ને ખોટાં કાર્યોમાં ને વાતોમાં, રહ્યો છે સમય તો તું ગુમાવી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, આ બધું તો અટકાવવાની
Gujarati Bhajan no. 5247 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ ગયો જે આદતથી, જીવનમાં તો તું દુઃખી ને દુઃખી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એને તો છોડવાની
કરી ભૂલો ને ભૂલો જીવનમાં, થાક્યો નથી એમાં શું તું ભટકી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એને તો સુધારવાની
વણનોતરી લડત જીવનમાં તો, જ્યાં આવી છે તો ઊભી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, એની સામે તો લડવાની
શું જગકર્તાએ તો, છે જે તારામાં તો આશા જે રાખી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, આશા એની તો પૂરી કરવાની
ખોટાં ને ખોટાં કાર્યોમાં ને વાતોમાં, રહ્યો છે સમય તો તું ગુમાવી
શું ફરજ નથી તારી રે જીવનમાં, આ બધું તો અટકાવવાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī gayō jē ādatathī, jīvanamāṁ tō tuṁ duḥkhī nē duḥkhī
śuṁ pharaja nathī tārī rē jīvanamāṁ, ēnē tō chōḍavānī
karī bhūlō nē bhūlō jīvanamāṁ, thākyō nathī ēmāṁ śuṁ tuṁ bhaṭakī
śuṁ pharaja nathī tārī rē jīvanamāṁ, ēnē tō sudhāravānī
vaṇanōtarī laḍata jīvanamāṁ tō, jyāṁ āvī chē tō ūbhī
śuṁ pharaja nathī tārī rē jīvanamāṁ, ēnī sāmē tō laḍavānī
śuṁ jagakartāē tō, chē jē tārāmāṁ tō āśā jē rākhī
śuṁ pharaja nathī tārī rē jīvanamāṁ, āśā ēnī tō pūrī karavānī
khōṭāṁ nē khōṭāṁ kāryōmāṁ nē vātōmāṁ, rahyō chē samaya tō tuṁ gumāvī
śuṁ pharaja nathī tārī rē jīvanamāṁ, ā badhuṁ tō aṭakāvavānī
First...52415242524352445245...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall