Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5254 | Date: 06-May-1994
સમય ને સમય તો વીતતો જાશે, આયુષ્ય તારું ઘટતું ને ઘટતું જાશે
Samaya nē samaya tō vītatō jāśē, āyuṣya tāruṁ ghaṭatuṁ nē ghaṭatuṁ jāśē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 5254 | Date: 06-May-1994

સમય ને સમય તો વીતતો જાશે, આયુષ્ય તારું ઘટતું ને ઘટતું જાશે

  No Audio

samaya nē samaya tō vītatō jāśē, āyuṣya tāruṁ ghaṭatuṁ nē ghaṭatuṁ jāśē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1994-05-06 1994-05-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=754 સમય ને સમય તો વીતતો જાશે, આયુષ્ય તારું ઘટતું ને ઘટતું જાશે સમય ને સમય તો વીતતો જાશે, આયુષ્ય તારું ઘટતું ને ઘટતું જાશે

ના કોઈનો રોક્યો એ રોકાશે, જીવનમાં ક્યાંથી તારા હાથમાં રહેશે

સમય જો વ્યર્થ વિતાવતો જાશે, કરવા જેવું જીવનમાં તો રહી જાશે

કર્યો હશે ઉપયોગ સાચો જેટલો, તારો એટલો એ તો ગણાશે

સમયમાં સાચી સમજમાં ડૂબકી ના જો મારો, રાહ સમજની ક્યાં સુધી જોવાશે

હોય સમય, કદર ના એની થાશે, વીતતા પસ્તાવા વિના ના હાથમાં રહેશે

છે આ વાહન તો જગમાં સહુને, પકડશો જો એને તમારે એ તો થાશે

કાળ ને કાળની ગણતરી પણ અટકી જાશે, સમય તો વીતતો ને વીતતો જાશે

ઘડી આયુષ્યની ભલે એમાં ગણાશે, સમય આયુષ્યની અંદર ને બહાર વહેતો રહેશે

થાતી નથી હાર જગમાં સમયની, સમય સહુને હરાવતો જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


સમય ને સમય તો વીતતો જાશે, આયુષ્ય તારું ઘટતું ને ઘટતું જાશે

ના કોઈનો રોક્યો એ રોકાશે, જીવનમાં ક્યાંથી તારા હાથમાં રહેશે

સમય જો વ્યર્થ વિતાવતો જાશે, કરવા જેવું જીવનમાં તો રહી જાશે

કર્યો હશે ઉપયોગ સાચો જેટલો, તારો એટલો એ તો ગણાશે

સમયમાં સાચી સમજમાં ડૂબકી ના જો મારો, રાહ સમજની ક્યાં સુધી જોવાશે

હોય સમય, કદર ના એની થાશે, વીતતા પસ્તાવા વિના ના હાથમાં રહેશે

છે આ વાહન તો જગમાં સહુને, પકડશો જો એને તમારે એ તો થાશે

કાળ ને કાળની ગણતરી પણ અટકી જાશે, સમય તો વીતતો ને વીતતો જાશે

ઘડી આયુષ્યની ભલે એમાં ગણાશે, સમય આયુષ્યની અંદર ને બહાર વહેતો રહેશે

થાતી નથી હાર જગમાં સમયની, સમય સહુને હરાવતો જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

samaya nē samaya tō vītatō jāśē, āyuṣya tāruṁ ghaṭatuṁ nē ghaṭatuṁ jāśē

nā kōīnō rōkyō ē rōkāśē, jīvanamāṁ kyāṁthī tārā hāthamāṁ rahēśē

samaya jō vyartha vitāvatō jāśē, karavā jēvuṁ jīvanamāṁ tō rahī jāśē

karyō haśē upayōga sācō jēṭalō, tārō ēṭalō ē tō gaṇāśē

samayamāṁ sācī samajamāṁ ḍūbakī nā jō mārō, rāha samajanī kyāṁ sudhī jōvāśē

hōya samaya, kadara nā ēnī thāśē, vītatā pastāvā vinā nā hāthamāṁ rahēśē

chē ā vāhana tō jagamāṁ sahunē, pakaḍaśō jō ēnē tamārē ē tō thāśē

kāla nē kālanī gaṇatarī paṇa aṭakī jāśē, samaya tō vītatō nē vītatō jāśē

ghaḍī āyuṣyanī bhalē ēmāṁ gaṇāśē, samaya āyuṣyanī aṁdara nē bahāra vahētō rahēśē

thātī nathī hāra jagamāṁ samayanī, samaya sahunē harāvatō jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5254 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...525152525253...Last