Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5290 | Date: 24-May-1994
તારે જે ભાવમાં રહેવું કે જવું છે, બીજા ભાવો તો તું ભૂલી જા
Tārē jē bhāvamāṁ rahēvuṁ kē javuṁ chē, bījā bhāvō tō tuṁ bhūlī jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 5290 | Date: 24-May-1994

તારે જે ભાવમાં રહેવું કે જવું છે, બીજા ભાવો તો તું ભૂલી જા

  No Audio

tārē jē bhāvamāṁ rahēvuṁ kē javuṁ chē, bījā bhāvō tō tuṁ bhūlī jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1994-05-24 1994-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=790 તારે જે ભાવમાં રહેવું કે જવું છે, બીજા ભાવો તો તું ભૂલી જા તારે જે ભાવમાં રહેવું કે જવું છે, બીજા ભાવો તો તું ભૂલી જા

તારે જે વિચારોમાં રહેવું છે, તો બીજા વિચારોને તું છોડતો જા

તારે તો જો તને જાણવો છે તો, તો તને તો તું ભૂલી જા

તારે લેવો અનુભવ શરીરની બહારમાં, શરીરને તો ત્યારે તું ભૂલી જા

પહોંચવું છે પ્રભુ પાસે, ભળવું છે પ્રભુમાં, પ્રભુમય તો તું બનતો જા

સદ્ગુણોનું સેવન કરવું છે તારે, દુર્ગુણોને તો તું છોડતો જા

કરવાનું છે જીવનમાં પહેલું તારે જે, પ્રાધાન્ય એને તું દેતો જા

મેળવવા નીકળ્યો છે જીવનમાં, ભોગ દેવા જીવનમાં તૈયાર થઈ જા

સ્થાપવા છે સબંધ જીવનમાં જ્યાં, આગલું પાછલું તું ભૂલી જા
Increase Font Decrease Font

તારે જે ભાવમાં રહેવું કે જવું છે, બીજા ભાવો તો તું ભૂલી જા

તારે જે વિચારોમાં રહેવું છે, તો બીજા વિચારોને તું છોડતો જા

તારે તો જો તને જાણવો છે તો, તો તને તો તું ભૂલી જા

તારે લેવો અનુભવ શરીરની બહારમાં, શરીરને તો ત્યારે તું ભૂલી જા

પહોંચવું છે પ્રભુ પાસે, ભળવું છે પ્રભુમાં, પ્રભુમય તો તું બનતો જા

સદ્ગુણોનું સેવન કરવું છે તારે, દુર્ગુણોને તો તું છોડતો જા

કરવાનું છે જીવનમાં પહેલું તારે જે, પ્રાધાન્ય એને તું દેતો જા

મેળવવા નીકળ્યો છે જીવનમાં, ભોગ દેવા જીવનમાં તૈયાર થઈ જા

સ્થાપવા છે સબંધ જીવનમાં જ્યાં, આગલું પાછલું તું ભૂલી જા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tārē jē bhāvamāṁ rahēvuṁ kē javuṁ chē, bījā bhāvō tō tuṁ bhūlī jā

tārē jē vicārōmāṁ rahēvuṁ chē, tō bījā vicārōnē tuṁ chōḍatō jā

tārē tō jō tanē jāṇavō chē tō, tō tanē tō tuṁ bhūlī jā

tārē lēvō anubhava śarīranī bahāramāṁ, śarīranē tō tyārē tuṁ bhūlī jā

pahōṁcavuṁ chē prabhu pāsē, bhalavuṁ chē prabhumāṁ, prabhumaya tō tuṁ banatō jā

sadguṇōnuṁ sēvana karavuṁ chē tārē, durguṇōnē tō tuṁ chōḍatō jā

karavānuṁ chē jīvanamāṁ pahēluṁ tārē jē, prādhānya ēnē tuṁ dētō jā

mēlavavā nīkalyō chē jīvanamāṁ, bhōga dēvā jīvanamāṁ taiyāra thaī jā

sthāpavā chē sabaṁdha jīvanamāṁ jyāṁ, āgaluṁ pāchaluṁ tuṁ bhūlī jā
Gujarati Bhajan no. 5290 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...528752885289...Last