Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5292 | Date: 24-May-1994
શાને કરવો રે અફસોસ જીવનમાં
Śānē karavō rē aphasōsa jīvanamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 5292 | Date: 24-May-1994

શાને કરવો રે અફસોસ જીવનમાં

  No Audio

śānē karavō rē aphasōsa jīvanamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1994-05-24 1994-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=792 શાને કરવો રે અફસોસ જીવનમાં શાને કરવો રે અફસોસ જીવનમાં

જે તું થઈ શક્યો નથી, યત્ન જેનો તો તેં કર્યો નથી

થાશે ચિત્ર પૂરું, ક્યાંથી રે જીવનમાં

રૂપરેખાનો વિચાર એનો, જીવનમાં તો જ્યાં તેં કર્યો નથી

આવશે કલ્પના, ક્યાંથી રે જીવનમાં

ભાવની પાંખે જીવનમાં, તો જ્યાં તું ઊડયો નથી

શાંતિની શોધ થાશે, પૂરી ક્યાંથી રે જીવનમાં

અસંતોષની આગમાં, જીવનમાં જ્યાં તું જલતો ને જલતો રહ્યો છે

છે મંઝિલ તો તે રહેશે, દૂર ને દૂર તો જીવનમાં

જોવાને દૂર ને દૂર તો એને, પગ નીચેની ધરતીને તું જોઈ શક્યો નથી

શોધ ને શોધ કરી ખૂબ, બહાર ને બહાર તેં જીવનમાં

શોધવામાં તારી અંદર તો, તું શોધી શક્યો નથી
View Original Increase Font Decrease Font


શાને કરવો રે અફસોસ જીવનમાં

જે તું થઈ શક્યો નથી, યત્ન જેનો તો તેં કર્યો નથી

થાશે ચિત્ર પૂરું, ક્યાંથી રે જીવનમાં

રૂપરેખાનો વિચાર એનો, જીવનમાં તો જ્યાં તેં કર્યો નથી

આવશે કલ્પના, ક્યાંથી રે જીવનમાં

ભાવની પાંખે જીવનમાં, તો જ્યાં તું ઊડયો નથી

શાંતિની શોધ થાશે, પૂરી ક્યાંથી રે જીવનમાં

અસંતોષની આગમાં, જીવનમાં જ્યાં તું જલતો ને જલતો રહ્યો છે

છે મંઝિલ તો તે રહેશે, દૂર ને દૂર તો જીવનમાં

જોવાને દૂર ને દૂર તો એને, પગ નીચેની ધરતીને તું જોઈ શક્યો નથી

શોધ ને શોધ કરી ખૂબ, બહાર ને બહાર તેં જીવનમાં

શોધવામાં તારી અંદર તો, તું શોધી શક્યો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śānē karavō rē aphasōsa jīvanamāṁ

jē tuṁ thaī śakyō nathī, yatna jēnō tō tēṁ karyō nathī

thāśē citra pūruṁ, kyāṁthī rē jīvanamāṁ

rūparēkhānō vicāra ēnō, jīvanamāṁ tō jyāṁ tēṁ karyō nathī

āvaśē kalpanā, kyāṁthī rē jīvanamāṁ

bhāvanī pāṁkhē jīvanamāṁ, tō jyāṁ tuṁ ūḍayō nathī

śāṁtinī śōdha thāśē, pūrī kyāṁthī rē jīvanamāṁ

asaṁtōṣanī āgamāṁ, jīvanamāṁ jyāṁ tuṁ jalatō nē jalatō rahyō chē

chē maṁjhila tō tē rahēśē, dūra nē dūra tō jīvanamāṁ

jōvānē dūra nē dūra tō ēnē, paga nīcēnī dharatīnē tuṁ jōī śakyō nathī

śōdha nē śōdha karī khūba, bahāra nē bahāra tēṁ jīvanamāṁ

śōdhavāmāṁ tārī aṁdara tō, tuṁ śōdhī śakyō nathī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5292 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...529052915292...Last