Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5326 | Date: 15-Jun-1994
બની ગયું રે, એ તો બની ગયું, ના હવે એ તો કોઈના હાથમાં છે
Banī gayuṁ rē, ē tō banī gayuṁ, nā havē ē tō kōīnā hāthamāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 5326 | Date: 15-Jun-1994

બની ગયું રે, એ તો બની ગયું, ના હવે એ તો કોઈના હાથમાં છે

  No Audio

banī gayuṁ rē, ē tō banī gayuṁ, nā havē ē tō kōīnā hāthamāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1994-06-15 1994-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=826 બની ગયું રે, એ તો બની ગયું, ના હવે એ તો કોઈના હાથમાં છે બની ગયું રે, એ તો બની ગયું, ના હવે એ તો કોઈના હાથમાં છે

જે બનવાનું છે, જે હજી બન્યું ના, ત્યાં સુધી એ હાથમાં તારા છે

કરી લે વિચાર તું, બનવું છે કેવું, બનાવવું છે કેવું, જે હાથમાં તારા છે

પામ ના નવાઈ તું, બન્યું જે જે, સર્જન એ તો તારું ને તારું છે

રહીશ હસતો કે રડતો તું, જીવન જેવું જગમાં તો તેં બનાવ્યું છે

બનવું, બનાવવું કે બગાડવું, સદા હાથમાં એ તો તારા ને તારા છે

બનવાનું હતું એ તો બની ગયું, આ ભાષા તો નાકામિયાબીની છે

જે બનતું રહે, જે તો બનવાનું છે, હિસ્સો એમાં, એ તો તારો ને તારો છે

કંચન બનશો કે કથીર રહેશો જીવનમાં, પહેચાન એ તો તારી ને તારી છે

જે છે તું, બની ના શક્યો તું જેવો, હાર જીવનની એ તો તારી ને તારી છે
View Original Increase Font Decrease Font


બની ગયું રે, એ તો બની ગયું, ના હવે એ તો કોઈના હાથમાં છે

જે બનવાનું છે, જે હજી બન્યું ના, ત્યાં સુધી એ હાથમાં તારા છે

કરી લે વિચાર તું, બનવું છે કેવું, બનાવવું છે કેવું, જે હાથમાં તારા છે

પામ ના નવાઈ તું, બન્યું જે જે, સર્જન એ તો તારું ને તારું છે

રહીશ હસતો કે રડતો તું, જીવન જેવું જગમાં તો તેં બનાવ્યું છે

બનવું, બનાવવું કે બગાડવું, સદા હાથમાં એ તો તારા ને તારા છે

બનવાનું હતું એ તો બની ગયું, આ ભાષા તો નાકામિયાબીની છે

જે બનતું રહે, જે તો બનવાનું છે, હિસ્સો એમાં, એ તો તારો ને તારો છે

કંચન બનશો કે કથીર રહેશો જીવનમાં, પહેચાન એ તો તારી ને તારી છે

જે છે તું, બની ના શક્યો તું જેવો, હાર જીવનની એ તો તારી ને તારી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banī gayuṁ rē, ē tō banī gayuṁ, nā havē ē tō kōīnā hāthamāṁ chē

jē banavānuṁ chē, jē hajī banyuṁ nā, tyāṁ sudhī ē hāthamāṁ tārā chē

karī lē vicāra tuṁ, banavuṁ chē kēvuṁ, banāvavuṁ chē kēvuṁ, jē hāthamāṁ tārā chē

pāma nā navāī tuṁ, banyuṁ jē jē, sarjana ē tō tāruṁ nē tāruṁ chē

rahīśa hasatō kē raḍatō tuṁ, jīvana jēvuṁ jagamāṁ tō tēṁ banāvyuṁ chē

banavuṁ, banāvavuṁ kē bagāḍavuṁ, sadā hāthamāṁ ē tō tārā nē tārā chē

banavānuṁ hatuṁ ē tō banī gayuṁ, ā bhāṣā tō nākāmiyābīnī chē

jē banatuṁ rahē, jē tō banavānuṁ chē, hissō ēmāṁ, ē tō tārō nē tārō chē

kaṁcana banaśō kē kathīra rahēśō jīvanamāṁ, pahēcāna ē tō tārī nē tārī chē

jē chē tuṁ, banī nā śakyō tuṁ jēvō, hāra jīvananī ē tō tārī nē tārī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5326 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...532353245325...Last