BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5328 | Date: 16-Jun-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહી મૂકી ખોટી જગ્યાએ તો એકડા, રહ્યો છે માનવ, વધારતો સંખ્યા

  No Audio

Rahi Muki Khoti Jagma To Aekda,Rahiyo Che Manav,Vadharto Sankhiya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-06-16 1994-06-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=828 રહી મૂકી ખોટી જગ્યાએ તો એકડા, રહ્યો છે માનવ, વધારતો સંખ્યા રહી મૂકી ખોટી જગ્યાએ તો એકડા, રહ્યો છે માનવ, વધારતો સંખ્યા
વધારી વધારીને સંખ્યા, રહ્યો છે રે માનવ, ઊભા કરતો રે ગોટાળા
પણ પ્રભુના રાજમાં રે (2) એક ને એક તો બે જ થાય છે
ઘૂંટી ઘૂંટી માયાના એકડા જીવનમાં, રહ્યા વધારતા એમાં તો સંખ્યા
શૂન્યને હુંકારથી લંબાવી બનાવી એકડા, રહ્યા સંખ્યા ઊભી કરતા
અનન્ય કૃપા જાગે જ્યાં પ્રભુની, પ્રભુના એકડા, એકડા એ મળી જાતા
કરી દે સંખ્યા પાછી ઊભી એ શૂન્યમાંથી, એ અહંમાંથી ઊભી કરતા રહ્યા સંખ્યા
મૂકી મૂકી એકડા ખોટી જગ્યાએ, વધારી સંખ્યા, માનવ તો દુઃખી થાતા
પોતાની ઊભી કરેલી જોઈને સંખ્યા, રહ્યા માનવ એમાં તો ગભરાતા
અટકી જાશે માનવ મૂકતા ખોટી જગ્યાએ એકડા, થઈ જાશે ઓછી સંખ્યા
Gujarati Bhajan no. 5328 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહી મૂકી ખોટી જગ્યાએ તો એકડા, રહ્યો છે માનવ, વધારતો સંખ્યા
વધારી વધારીને સંખ્યા, રહ્યો છે રે માનવ, ઊભા કરતો રે ગોટાળા
પણ પ્રભુના રાજમાં રે (2) એક ને એક તો બે જ થાય છે
ઘૂંટી ઘૂંટી માયાના એકડા જીવનમાં, રહ્યા વધારતા એમાં તો સંખ્યા
શૂન્યને હુંકારથી લંબાવી બનાવી એકડા, રહ્યા સંખ્યા ઊભી કરતા
અનન્ય કૃપા જાગે જ્યાં પ્રભુની, પ્રભુના એકડા, એકડા એ મળી જાતા
કરી દે સંખ્યા પાછી ઊભી એ શૂન્યમાંથી, એ અહંમાંથી ઊભી કરતા રહ્યા સંખ્યા
મૂકી મૂકી એકડા ખોટી જગ્યાએ, વધારી સંખ્યા, માનવ તો દુઃખી થાતા
પોતાની ઊભી કરેલી જોઈને સંખ્યા, રહ્યા માનવ એમાં તો ગભરાતા
અટકી જાશે માનવ મૂકતા ખોટી જગ્યાએ એકડા, થઈ જાશે ઓછી સંખ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahī mūkī khōṭī jagyāē tō ēkaḍā, rahyō chē mānava, vadhāratō saṁkhyā
vadhārī vadhārīnē saṁkhyā, rahyō chē rē mānava, ūbhā karatō rē gōṭālā
paṇa prabhunā rājamāṁ rē (2) ēka nē ēka tō bē ja thāya chē
ghūṁṭī ghūṁṭī māyānā ēkaḍā jīvanamāṁ, rahyā vadhāratā ēmāṁ tō saṁkhyā
śūnyanē huṁkārathī laṁbāvī banāvī ēkaḍā, rahyā saṁkhyā ūbhī karatā
ananya kr̥pā jāgē jyāṁ prabhunī, prabhunā ēkaḍā, ēkaḍā ē malī jātā
karī dē saṁkhyā pāchī ūbhī ē śūnyamāṁthī, ē ahaṁmāṁthī ūbhī karatā rahyā saṁkhyā
mūkī mūkī ēkaḍā khōṭī jagyāē, vadhārī saṁkhyā, mānava tō duḥkhī thātā
pōtānī ūbhī karēlī jōīnē saṁkhyā, rahyā mānava ēmāṁ tō gabharātā
aṭakī jāśē mānava mūkatā khōṭī jagyāē ēkaḍā, thaī jāśē ōchī saṁkhyā
First...53265327532853295330...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall