BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5329 | Date: 18-Jun-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

માની લેજે ના, જીવનમાં હાર તું તારી, યુદ્ધ જીવનમાં તારું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે

  No Audio

Maani Leje Na, Jeevanama Haar Tu Taari, Yuddha Jeevanama Taaru Sharu Thai Chukyu Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-06-18 1994-06-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=829 માની લેજે ના, જીવનમાં હાર તું તારી, યુદ્ધ જીવનમાં તારું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે માની લેજે ના, જીવનમાં હાર તું તારી, યુદ્ધ જીવનમાં તારું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે
જીત તો છે જ્યાં લક્ષ્ય તો તારું, માનીને હાર, દેતો ના જીવનમાં દગો રે એને
ધીરજ ને મક્કમતાનાં શસ્ત્રોને જીવનમાં તારા, ઘસી ઘસી ધારદાર કરી રાખજે એને
યુદ્ધ જ્યાં જીવનમાં થઈ ગયું છે શરૂ, જ્યારે ને ત્યારે પડશે જરૂર એની તને
વિશ્વાસથી પગલે પગલાં ભરવાં પડશે, એના વિના ના આગળ વધી શકશે
કદમ કદમ પર તો તારા સામના થાશે, એમાં ટકીને આગળ તારે વધવું પડશે
યુદ્ધ તો કાંઈ ના એ તો અટકશે, અંત સુધી તો તારે ને તારે લડવું પડશે
હાર કે જીત હશે પરિણામ તો એનું, સદા ધ્યાનમાં તારે આ રાખવું પડશે
યુદ્ધ છે જ્યાં તારું ને તારું, તારે ને તારે લડવું પડશે, ઇલાજ ના તારો બીજો હશે
માની લીધી હાર જ્યાં, ના ઉદ્દેશ બીજો રહેશે, સદા જીવનમાં તું આ સમજી લેજે
Gujarati Bhajan no. 5329 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
માની લેજે ના, જીવનમાં હાર તું તારી, યુદ્ધ જીવનમાં તારું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે
જીત તો છે જ્યાં લક્ષ્ય તો તારું, માનીને હાર, દેતો ના જીવનમાં દગો રે એને
ધીરજ ને મક્કમતાનાં શસ્ત્રોને જીવનમાં તારા, ઘસી ઘસી ધારદાર કરી રાખજે એને
યુદ્ધ જ્યાં જીવનમાં થઈ ગયું છે શરૂ, જ્યારે ને ત્યારે પડશે જરૂર એની તને
વિશ્વાસથી પગલે પગલાં ભરવાં પડશે, એના વિના ના આગળ વધી શકશે
કદમ કદમ પર તો તારા સામના થાશે, એમાં ટકીને આગળ તારે વધવું પડશે
યુદ્ધ તો કાંઈ ના એ તો અટકશે, અંત સુધી તો તારે ને તારે લડવું પડશે
હાર કે જીત હશે પરિણામ તો એનું, સદા ધ્યાનમાં તારે આ રાખવું પડશે
યુદ્ધ છે જ્યાં તારું ને તારું, તારે ને તારે લડવું પડશે, ઇલાજ ના તારો બીજો હશે
માની લીધી હાર જ્યાં, ના ઉદ્દેશ બીજો રહેશે, સદા જીવનમાં તું આ સમજી લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mānī lējē nā, jīvanamāṁ hāra tuṁ tārī, yuddha jīvanamāṁ tāruṁ śarū thaī cūkyuṁ chē
jīta tō chē jyāṁ lakṣya tō tāruṁ, mānīnē hāra, dētō nā jīvanamāṁ dagō rē ēnē
dhīraja nē makkamatānāṁ śastrōnē jīvanamāṁ tārā, ghasī ghasī dhāradāra karī rākhajē ēnē
yuddha jyāṁ jīvanamāṁ thaī gayuṁ chē śarū, jyārē nē tyārē paḍaśē jarūra ēnī tanē
viśvāsathī pagalē pagalāṁ bharavāṁ paḍaśē, ēnā vinā nā āgala vadhī śakaśē
kadama kadama para tō tārā sāmanā thāśē, ēmāṁ ṭakīnē āgala tārē vadhavuṁ paḍaśē
yuddha tō kāṁī nā ē tō aṭakaśē, aṁta sudhī tō tārē nē tārē laḍavuṁ paḍaśē
hāra kē jīta haśē pariṇāma tō ēnuṁ, sadā dhyānamāṁ tārē ā rākhavuṁ paḍaśē
yuddha chē jyāṁ tāruṁ nē tāruṁ, tārē nē tārē laḍavuṁ paḍaśē, ilāja nā tārō bījō haśē
mānī līdhī hāra jyāṁ, nā uddēśa bījō rahēśē, sadā jīvanamāṁ tuṁ ā samajī lējē
First...53265327532853295330...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall