BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5346 | Date: 26-Jun-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી એમાં તો થઈ ગઈ

  No Audio

Uphdhi Ne Uphdhi,Ubhi Aemato Thai Gai

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-06-26 1994-06-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=846 ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી એમાં તો થઈ ગઈ ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી એમાં તો થઈ ગઈ
લાગવી જોઈએ જ્યાં, વૃત્તિ લાગી ના એ તો ત્યાં
છૂટવું જોઈએ જીવનમાં જે, છૂટયું ના તો એ ત્યાં
સમજવાનું હતું જીવનમાં જે, ના સમજયા જ્યાં એ ત્યાં
પ્રાથમિક ભૂલ્યા જ્યાં એકડા, સંખ્યા ના ઊભી થઈ ત્યાં
પ્રેમના સ્થાને વેરે આકર્ષ્યા, હૈયાને તો જ્યાં ત્યાં
ખોટાં રસ્તાને માનીને સાચા, ચાલ્યા જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
લોભ-લાલચને અગ્રતા આવતી ગઈ, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
ખુલ્લા દિલથી અપનાવી ના શક્યા હારને, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
શંકાના સૂરોને બુલંદ બનાવતા રહ્યા, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
કર્મની ગૂંથણી ના સમજી, મૂંઝાયા જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
પ્રભુની રમતને સમજી ના શક્યા, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
Gujarati Bhajan no. 5346 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી એમાં તો થઈ ગઈ
લાગવી જોઈએ જ્યાં, વૃત્તિ લાગી ના એ તો ત્યાં
છૂટવું જોઈએ જીવનમાં જે, છૂટયું ના તો એ ત્યાં
સમજવાનું હતું જીવનમાં જે, ના સમજયા જ્યાં એ ત્યાં
પ્રાથમિક ભૂલ્યા જ્યાં એકડા, સંખ્યા ના ઊભી થઈ ત્યાં
પ્રેમના સ્થાને વેરે આકર્ષ્યા, હૈયાને તો જ્યાં ત્યાં
ખોટાં રસ્તાને માનીને સાચા, ચાલ્યા જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
લોભ-લાલચને અગ્રતા આવતી ગઈ, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
ખુલ્લા દિલથી અપનાવી ના શક્યા હારને, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
શંકાના સૂરોને બુલંદ બનાવતા રહ્યા, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
કર્મની ગૂંથણી ના સમજી, મૂંઝાયા જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
પ્રભુની રમતને સમજી ના શક્યા, જીવનમાં જ્યાં ત્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
upādhi nē upādhi, ūbhī ēmāṁ tō thaī gaī
lāgavī jōīē jyāṁ, vr̥tti lāgī nā ē tō tyāṁ
chūṭavuṁ jōīē jīvanamāṁ jē, chūṭayuṁ nā tō ē tyāṁ
samajavānuṁ hatuṁ jīvanamāṁ jē, nā samajayā jyāṁ ē tyāṁ
prāthamika bhūlyā jyāṁ ēkaḍā, saṁkhyā nā ūbhī thaī tyāṁ
prēmanā sthānē vērē ākarṣyā, haiyānē tō jyāṁ tyāṁ
khōṭāṁ rastānē mānīnē sācā, cālyā jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
lōbha-lālacanē agratā āvatī gaī, jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
khullā dilathī apanāvī nā śakyā hāranē, jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
śaṁkānā sūrōnē bulaṁda banāvatā rahyā, jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
karmanī gūṁthaṇī nā samajī, mūṁjhāyā jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
prabhunī ramatanē samajī nā śakyā, jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ
First...53415342534353445345...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall