BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5403 | Date: 30-Jul-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

હૈયું તો જ્યાં છે ભાવ તો એમાં, જાગશે ને જાગશે

  No Audio

Haiyu To Jyaa Che Bhav To Ena, Jageshe Ne Jageshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-07-30 1994-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=902 હૈયું તો જ્યાં છે ભાવ તો એમાં, જાગશે ને જાગશે હૈયું તો જ્યાં છે ભાવ તો એમાં, જાગશે ને જાગશે
કાબૂમાં ના જો તું એને રાખશે, ફરિયાદ ઊભી એમાં તો, થાશે ને થાશે
તોફાનો જીવનમાં તો જાગશે ને જાગશે, સ્થિરતા એમાં ના જો તું રાખશે
ખોટાં તર્કોને જીવનમાં જ્યાં તું સ્થાન આપશે, ઠેસ હૈયાને જરૂર એ પહોંચાડશે
નજર ને હૈયામાં જો કોઈ સમાઈ જાશે, એના કાજે કરવા બધું તૈયાર એ થાશે
જીવન તો જ્યાં છે કરવું તો કાંઈ ને કાંઈ, પડશે સાચું કે ખોટું એમાં થાશે ને થાશે
વિચારની ધારા જ્યાં બંધિયાર બની જાશે, કુંઠિત એ તો થાશે ને થાશે
ભાવોને જીવનમાં જો વાચા ના મળશે, ઉત્પાત ઊભો એ તો કરી જાશે
ભાવો ને ભાવોમાં ભેદભાવ જાગશે, જીવનની મજા એમાં તો હણાઈ જાશે
ખોટાં ભાવોમાં જીવનમાં જ્યાં તણાઈ જાશે, જીવન બરબાદ એમાં થઈ જાશે
Gujarati Bhajan no. 5403 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હૈયું તો જ્યાં છે ભાવ તો એમાં, જાગશે ને જાગશે
કાબૂમાં ના જો તું એને રાખશે, ફરિયાદ ઊભી એમાં તો, થાશે ને થાશે
તોફાનો જીવનમાં તો જાગશે ને જાગશે, સ્થિરતા એમાં ના જો તું રાખશે
ખોટાં તર્કોને જીવનમાં જ્યાં તું સ્થાન આપશે, ઠેસ હૈયાને જરૂર એ પહોંચાડશે
નજર ને હૈયામાં જો કોઈ સમાઈ જાશે, એના કાજે કરવા બધું તૈયાર એ થાશે
જીવન તો જ્યાં છે કરવું તો કાંઈ ને કાંઈ, પડશે સાચું કે ખોટું એમાં થાશે ને થાશે
વિચારની ધારા જ્યાં બંધિયાર બની જાશે, કુંઠિત એ તો થાશે ને થાશે
ભાવોને જીવનમાં જો વાચા ના મળશે, ઉત્પાત ઊભો એ તો કરી જાશે
ભાવો ને ભાવોમાં ભેદભાવ જાગશે, જીવનની મજા એમાં તો હણાઈ જાશે
ખોટાં ભાવોમાં જીવનમાં જ્યાં તણાઈ જાશે, જીવન બરબાદ એમાં થઈ જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
haiyuṁ tō jyāṁ chē bhāva tō ēmāṁ, jāgaśē nē jāgaśē
kābūmāṁ nā jō tuṁ ēnē rākhaśē, phariyāda ūbhī ēmāṁ tō, thāśē nē thāśē
tōphānō jīvanamāṁ tō jāgaśē nē jāgaśē, sthiratā ēmāṁ nā jō tuṁ rākhaśē
khōṭāṁ tarkōnē jīvanamāṁ jyāṁ tuṁ sthāna āpaśē, ṭhēsa haiyānē jarūra ē pahōṁcāḍaśē
najara nē haiyāmāṁ jō kōī samāī jāśē, ēnā kājē karavā badhuṁ taiyāra ē thāśē
jīvana tō jyāṁ chē karavuṁ tō kāṁī nē kāṁī, paḍaśē sācuṁ kē khōṭuṁ ēmāṁ thāśē nē thāśē
vicāranī dhārā jyāṁ baṁdhiyāra banī jāśē, kuṁṭhita ē tō thāśē nē thāśē
bhāvōnē jīvanamāṁ jō vācā nā malaśē, utpāta ūbhō ē tō karī jāśē
bhāvō nē bhāvōmāṁ bhēdabhāva jāgaśē, jīvananī majā ēmāṁ tō haṇāī jāśē
khōṭāṁ bhāvōmāṁ jīvanamāṁ jyāṁ taṇāī jāśē, jīvana barabāda ēmāṁ thaī jāśē
First...53965397539853995400...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall