BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5412 | Date: 05-Aug-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

નામ પ્રભુનું તો કયું છે, જે જે છે, એ તો, તેં ને તેં, એને તો દીધું છે

  No Audio

Nam Prabhunu To Kariyu Che,Je Je Che ,Ae To,Te Ne Te,Ane To Didhu Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-08-05 1994-08-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=911 નામ પ્રભુનું તો કયું છે, જે જે છે, એ તો, તેં ને તેં, એને તો દીધું છે નામ પ્રભુનું તો કયું છે, જે જે છે, એ તો, તેં ને તેં, એને તો દીધું છે
વ્હાલથી જ્યાં તેં એને એ દીધું, પ્રેમથી એણે એ તો સ્વીકાર્યું છે
પ્રભુનું સ્થાન તો કયું છે, દીધું વ્હાલથી આસન એને, ત્યાં એ બિરાજ્યા છે
વિશ્વાસ ને વિશ્વાસથી હૈયું તારું ધબકતું ગયું, હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલ્યું છે
નામ પ્રભુનું જ્યાં તેં પ્રેમથી પોકાર્યું, વ્હાલથી પ્રભુએ એ તો નોંધ્યું છે
હૈયું મૂંઝાયું તારું જ્યારે, પ્રેમથી નામ તેં લીધું, કાર્ય પૂરું ત્યારે એણે કર્યું છે
સબંધ એની સાથે, ચાલ્યો આવ્યો છે, મુલાકાતથી વંચિત કેમ તું રહ્યો છે
નામ લીધાં પ્રેમથી એનાં તેં જીવનમાં, સ્વીકાર્યા વિના ના એ રહ્યા છે
હૈયેથી સ્વીકારી લે નામ એક તું, વિશ્વાસે પોકારી લે એ તું, નામ એ તો તારું છે
વિશ્વવ્યાપી શક્તિ એની, સમાશે એ નામમાં તારા, આવાહન જ્યાં તેં એનું કર્યું છે
Gujarati Bhajan no. 5412 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નામ પ્રભુનું તો કયું છે, જે જે છે, એ તો, તેં ને તેં, એને તો દીધું છે
વ્હાલથી જ્યાં તેં એને એ દીધું, પ્રેમથી એણે એ તો સ્વીકાર્યું છે
પ્રભુનું સ્થાન તો કયું છે, દીધું વ્હાલથી આસન એને, ત્યાં એ બિરાજ્યા છે
વિશ્વાસ ને વિશ્વાસથી હૈયું તારું ધબકતું ગયું, હૈયું પ્રભુનું એમાં તો ડોલ્યું છે
નામ પ્રભુનું જ્યાં તેં પ્રેમથી પોકાર્યું, વ્હાલથી પ્રભુએ એ તો નોંધ્યું છે
હૈયું મૂંઝાયું તારું જ્યારે, પ્રેમથી નામ તેં લીધું, કાર્ય પૂરું ત્યારે એણે કર્યું છે
સબંધ એની સાથે, ચાલ્યો આવ્યો છે, મુલાકાતથી વંચિત કેમ તું રહ્યો છે
નામ લીધાં પ્રેમથી એનાં તેં જીવનમાં, સ્વીકાર્યા વિના ના એ રહ્યા છે
હૈયેથી સ્વીકારી લે નામ એક તું, વિશ્વાસે પોકારી લે એ તું, નામ એ તો તારું છે
વિશ્વવ્યાપી શક્તિ એની, સમાશે એ નામમાં તારા, આવાહન જ્યાં તેં એનું કર્યું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nāma prabhunuṁ tō kayuṁ chē, jē jē chē, ē tō, tēṁ nē tēṁ, ēnē tō dīdhuṁ chē
vhālathī jyāṁ tēṁ ēnē ē dīdhuṁ, prēmathī ēṇē ē tō svīkāryuṁ chē
prabhunuṁ sthāna tō kayuṁ chē, dīdhuṁ vhālathī āsana ēnē, tyāṁ ē birājyā chē
viśvāsa nē viśvāsathī haiyuṁ tāruṁ dhabakatuṁ gayuṁ, haiyuṁ prabhunuṁ ēmāṁ tō ḍōlyuṁ chē
nāma prabhunuṁ jyāṁ tēṁ prēmathī pōkāryuṁ, vhālathī prabhuē ē tō nōṁdhyuṁ chē
haiyuṁ mūṁjhāyuṁ tāruṁ jyārē, prēmathī nāma tēṁ līdhuṁ, kārya pūruṁ tyārē ēṇē karyuṁ chē
sabaṁdha ēnī sāthē, cālyō āvyō chē, mulākātathī vaṁcita kēma tuṁ rahyō chē
nāma līdhāṁ prēmathī ēnāṁ tēṁ jīvanamāṁ, svīkāryā vinā nā ē rahyā chē
haiyēthī svīkārī lē nāma ēka tuṁ, viśvāsē pōkārī lē ē tuṁ, nāma ē tō tāruṁ chē
viśvavyāpī śakti ēnī, samāśē ē nāmamāṁ tārā, āvāhana jyāṁ tēṁ ēnuṁ karyuṁ chē
First...54065407540854095410...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall