Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Divine Mother Names (મા નામ)
Previous
92
હે સકળ વેદોની રે ઉદ્ગમતા, હે જગમાતા, હે સિધ્ધમાતા, તને પ્રણામ...
Hey sakal vedo ni re udgamtaa, hey Jagmata, hey Siddhmata, tane pranaam...
hē sakala vēdōnī rē udgamatā, hē jagamātā, hē siddhamātā, tanē praṇāma...
Next