Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6788 | Date: 22-May-1997
જાય છે સરકી, દુનિયા તારી, તારા હાથમાંથી તો જ્યારે
Jāya chē sarakī, duniyā tārī, tārā hāthamāṁthī tō jyārē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6788 | Date: 22-May-1997

જાય છે સરકી, દુનિયા તારી, તારા હાથમાંથી તો જ્યારે

  No Audio

jāya chē sarakī, duniyā tārī, tārā hāthamāṁthī tō jyārē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-05-22 1997-05-22 https://www.kakabhajans.org/Bhajan/default.aspx?id=16775 જાય છે સરકી, દુનિયા તારી, તારા હાથમાંથી તો જ્યારે જાય છે સરકી, દુનિયા તારી, તારા હાથમાંથી તો જ્યારે

આવે છે વિચાર ત્યારે, જો આમ કે જો ના આમ કયુ હોત તો

હાથ પછાડયા, પગ પછાડયા, હટયું ના દુઃખ જીવનમાંથી જ્યારે

સાંભળવાને ઇન્કાર કરે છે જગમાં તો સહુ, તને તો જ્યારે

ધાર્યું ના બને જીવનમાં જ્યારે, નિષ્ફળતાના આરે પહોંચીયે ત્યારે

માઠાને માઠા દિવસો, જીવને, ભીંસમાને ભીંસમા લેતુંને લેતું જાય જ્યારે

જીવનમાં સુખસાહેબી, એક પછી એક સરકતી સરકતી જાય જ્યારે

તરકીબો ઉપર તરકીબો, પડતી જાય ઊંધી, જીવનમાં તો જ્યારે

વણથંબી તકલીફોને તકલીફો આવતી જાય જીવનમાં તો જ્યારે

કહેતાં કહેતાં કહેવાય ગયું આવ્યું પરિણામ ઉલટું એનું જીવનમાં જ્યારે
Increase Font Decrease Font

જાય છે સરકી, દુનિયા તારી, તારા હાથમાંથી તો જ્યારે

આવે છે વિચાર ત્યારે, જો આમ કે જો ના આમ કયુ હોત તો

હાથ પછાડયા, પગ પછાડયા, હટયું ના દુઃખ જીવનમાંથી જ્યારે

સાંભળવાને ઇન્કાર કરે છે જગમાં તો સહુ, તને તો જ્યારે

ધાર્યું ના બને જીવનમાં જ્યારે, નિષ્ફળતાના આરે પહોંચીયે ત્યારે

માઠાને માઠા દિવસો, જીવને, ભીંસમાને ભીંસમા લેતુંને લેતું જાય જ્યારે

જીવનમાં સુખસાહેબી, એક પછી એક સરકતી સરકતી જાય જ્યારે

તરકીબો ઉપર તરકીબો, પડતી જાય ઊંધી, જીવનમાં તો જ્યારે

વણથંબી તકલીફોને તકલીફો આવતી જાય જીવનમાં તો જ્યારે

કહેતાં કહેતાં કહેવાય ગયું આવ્યું પરિણામ ઉલટું એનું જીવનમાં જ્યારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jāya chē sarakī, duniyā tārī, tārā hāthamāṁthī tō jyārē

āvē chē vicāra tyārē, jō āma kē jō nā āma kayu hōta tō

hātha pachāḍayā, paga pachāḍayā, haṭayuṁ nā duḥkha jīvanamāṁthī jyārē

sāṁbhalavānē inkāra karē chē jagamāṁ tō sahu, tanē tō jyārē

dhāryuṁ nā banē jīvanamāṁ jyārē, niṣphalatānā ārē pahōṁcīyē tyārē

māṭhānē māṭhā divasō, jīvanē, bhīṁsamānē bhīṁsamā lētuṁnē lētuṁ jāya jyārē

jīvanamāṁ sukhasāhēbī, ēka pachī ēka sarakatī sarakatī jāya jyārē

tarakībō upara tarakībō, paḍatī jāya ūṁdhī, jīvanamāṁ tō jyārē

vaṇathaṁbī takalīphōnē takalīphō āvatī jāya jīvanamāṁ tō jyārē

kahētāṁ kahētāṁ kahēvāya gayuṁ āvyuṁ pariṇāma ulaṭuṁ ēnuṁ jīvanamāṁ jyārē
Gujarati Bhajan no. 6788 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...678467856786...Last