Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6814 | Date: 06-Jun-1997
અરે કરૂણાના કરનારા, તારી કરૂણા ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ
Arē karūṇānā karanārā, tārī karūṇā gaī chē kyāṁ khōvāī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6814 | Date: 06-Jun-1997

અરે કરૂણાના કરનારા, તારી કરૂણા ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ

  No Audio

arē karūṇānā karanārā, tārī karūṇā gaī chē kyāṁ khōvāī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-06-06 1997-06-06 https://www.kakabhajans.org/Bhajan/default.aspx?id=16801 અરે કરૂણાના કરનારા, તારી કરૂણા ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ અરે કરૂણાના કરનારા, તારી કરૂણા ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ

ક્ષણે ક્ષણે તો રહી છે બદલાતી, આ ભવની તો ભવાઈ

હાટેને વાટ મળે ના કાંઈ કરૂણા તારી, રહ્યાં છે જગમાં માયાના ખેલ ખેલાઈ

મુક્તિની મથામણમાં છે જગમાં સહુ કોઈ, થયા નથી મુક્ત તો કોઈ

નાની મોટી આફતોમાં રહ્યાં છે જગમાં, સહુ કોઈ તો ઘેરાઈ

સફળતા નિષ્ફળતા છે હાથમાં તારા, ચાલે છે જગ તારી પ્રેરણાથી પ્રેરાઈ

કરૂણા તો છે સહજ સ્વભાવ તારો, નથી તને એમાં તો કાંઈ નવાઈ

વહેલું મોડું પડશે આવવું, પાસે તો તારી, ચાલશે ના એમાં કોઈનું કાંઈ

લાગે કદી, તારી કરૂણાને પામવા, કરી છે જગમાં તેં ઉપાધિઓની જોગવાઈ

દુઃખદર્દની ખાઈ છે તો ઊંડી, તારી કરૂણાની ધારા, જગમાં ગઈ નથી સુકાઈ
Increase Font Decrease Font

અરે કરૂણાના કરનારા, તારી કરૂણા ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ

ક્ષણે ક્ષણે તો રહી છે બદલાતી, આ ભવની તો ભવાઈ

હાટેને વાટ મળે ના કાંઈ કરૂણા તારી, રહ્યાં છે જગમાં માયાના ખેલ ખેલાઈ

મુક્તિની મથામણમાં છે જગમાં સહુ કોઈ, થયા નથી મુક્ત તો કોઈ

નાની મોટી આફતોમાં રહ્યાં છે જગમાં, સહુ કોઈ તો ઘેરાઈ

સફળતા નિષ્ફળતા છે હાથમાં તારા, ચાલે છે જગ તારી પ્રેરણાથી પ્રેરાઈ

કરૂણા તો છે સહજ સ્વભાવ તારો, નથી તને એમાં તો કાંઈ નવાઈ

વહેલું મોડું પડશે આવવું, પાસે તો તારી, ચાલશે ના એમાં કોઈનું કાંઈ

લાગે કદી, તારી કરૂણાને પામવા, કરી છે જગમાં તેં ઉપાધિઓની જોગવાઈ

દુઃખદર્દની ખાઈ છે તો ઊંડી, તારી કરૂણાની ધારા, જગમાં ગઈ નથી સુકાઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
arē karūṇānā karanārā, tārī karūṇā gaī chē kyāṁ khōvāī

kṣaṇē kṣaṇē tō rahī chē badalātī, ā bhavanī tō bhavāī

hāṭēnē vāṭa malē nā kāṁī karūṇā tārī, rahyāṁ chē jagamāṁ māyānā khēla khēlāī

muktinī mathāmaṇamāṁ chē jagamāṁ sahu kōī, thayā nathī mukta tō kōī

nānī mōṭī āphatōmāṁ rahyāṁ chē jagamāṁ, sahu kōī tō ghērāī

saphalatā niṣphalatā chē hāthamāṁ tārā, cālē chē jaga tārī prēraṇāthī prērāī

karūṇā tō chē sahaja svabhāva tārō, nathī tanē ēmāṁ tō kāṁī navāī

vahēluṁ mōḍuṁ paḍaśē āvavuṁ, pāsē tō tārī, cālaśē nā ēmāṁ kōīnuṁ kāṁī

lāgē kadī, tārī karūṇānē pāmavā, karī chē jagamāṁ tēṁ upādhiōnī jōgavāī

duḥkhadardanī khāī chē tō ūṁḍī, tārī karūṇānī dhārā, jagamāṁ gaī nathī sukāī
Gujarati Bhajan no. 6814 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...681168126813...Last