Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5505 | Date: 02-Oct-1994
હળી ગયા છે રે એ તો એવા, ભળી ગયા છે રે જીવનમાં એ તો એવા
Halī gayā chē rē ē tō ēvā, bhalī gayā chē rē jīvanamāṁ ē tō ēvā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 5505 | Date: 02-Oct-1994

હળી ગયા છે રે એ તો એવા, ભળી ગયા છે રે જીવનમાં એ તો એવા

  No Audio

halī gayā chē rē ē tō ēvā, bhalī gayā chē rē jīvanamāṁ ē tō ēvā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1994-10-02 1994-10-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1004 હળી ગયા છે રે એ તો એવા, ભળી ગયા છે રે જીવનમાં એ તો એવા હળી ગયા છે રે એ તો એવા, ભળી ગયા છે રે જીવનમાં એ તો એવા

પાડવા રે છૂટા રે હવે રે જીવનમાં એને રે, એ તો મુશ્કેલ છે

નથી કાંઈ એ તો એકના રે ઉપાડા કરે છે, ભેગા મળીને રે ઉપાડા

નથી કાંઈ એ એક રંગે રંગાયેલા છે, અનેક રંગોમાં એ વહેંચાયેલા

કદી એક એમાંથી તો છૂટે ત્યાં બીજા સાથને સાથ જાગે છે દેનારા

નથી કાંઈ જીવનમાં એ વખાણવા જેવા, નથી કાંઈ એ સંઘરવા જેવા

બની ગયા છે એકરસ જીવનમાં એવા, બની ગયા છે જીવનના અંગ જેવા

કદી રહે છે એ રસ્તા તો રોકી કદી જાય છે એ બની સાથ દેનારા

રહે છે સુખદુઃખના જનક બની, બને છે એ સુખદુઃખ દેનારા
View Original Increase Font Decrease Font


હળી ગયા છે રે એ તો એવા, ભળી ગયા છે રે જીવનમાં એ તો એવા

પાડવા રે છૂટા રે હવે રે જીવનમાં એને રે, એ તો મુશ્કેલ છે

નથી કાંઈ એ તો એકના રે ઉપાડા કરે છે, ભેગા મળીને રે ઉપાડા

નથી કાંઈ એ એક રંગે રંગાયેલા છે, અનેક રંગોમાં એ વહેંચાયેલા

કદી એક એમાંથી તો છૂટે ત્યાં બીજા સાથને સાથ જાગે છે દેનારા

નથી કાંઈ જીવનમાં એ વખાણવા જેવા, નથી કાંઈ એ સંઘરવા જેવા

બની ગયા છે એકરસ જીવનમાં એવા, બની ગયા છે જીવનના અંગ જેવા

કદી રહે છે એ રસ્તા તો રોકી કદી જાય છે એ બની સાથ દેનારા

રહે છે સુખદુઃખના જનક બની, બને છે એ સુખદુઃખ દેનારા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

halī gayā chē rē ē tō ēvā, bhalī gayā chē rē jīvanamāṁ ē tō ēvā

pāḍavā rē chūṭā rē havē rē jīvanamāṁ ēnē rē, ē tō muśkēla chē

nathī kāṁī ē tō ēkanā rē upāḍā karē chē, bhēgā malīnē rē upāḍā

nathī kāṁī ē ēka raṁgē raṁgāyēlā chē, anēka raṁgōmāṁ ē vahēṁcāyēlā

kadī ēka ēmāṁthī tō chūṭē tyāṁ bījā sāthanē sātha jāgē chē dēnārā

nathī kāṁī jīvanamāṁ ē vakhāṇavā jēvā, nathī kāṁī ē saṁgharavā jēvā

banī gayā chē ēkarasa jīvanamāṁ ēvā, banī gayā chē jīvananā aṁga jēvā

kadī rahē chē ē rastā tō rōkī kadī jāya chē ē banī sātha dēnārā

rahē chē sukhaduḥkhanā janaka banī, banē chē ē sukhaduḥkha dēnārā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5505 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...550055015502...Last