Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5517 | Date: 14-Oct-1994
અક્ષર લખાયા છે જીવનમાં તો જે
Akṣara lakhāyā chē jīvanamāṁ tō jē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 5517 | Date: 14-Oct-1994

અક્ષર લખાયા છે જીવનમાં તો જે

  No Audio

akṣara lakhāyā chē jīvanamāṁ tō jē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1994-10-14 1994-10-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1016 અક્ષર લખાયા છે જીવનમાં તો જે અક્ષર લખાયા છે જીવનમાં તો જે,

    એનો પ્રભુ લખાવનારો તું ને તું છે,

મારા જીવનનું તો ઘડતર થયું છે, જે ઘડાયું છે,

    પ્રભુ એનો શિલ્પકાર તો, તું ને તું છે

મારા જીવનમાં શીતળતા ને દાહકતા તો જે છે, ભરી છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ એનો ભરનાર, તો તું ને તું તો છે

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન હૈયાંમાં તો જે છે, ભર્યા છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ જ્યાં એનો દેનારને, ભરનાર તો તું ને તું તો છે

શક્તિથી સંચાલિત પૂતળું તો, આપી ચલાવ્યું છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ શક્તિ ભરનાર એમાં તો તું ને તું તો છે

કર્મો કર્યા જીવનમાં તો મેં જે,

    કરાવનાર એનો તો તું ને તું તો છે

પ્રભુ કર્તા તો છે જ્યાં જગનો તું,

    કરાવનાર એનો તો તું ને તું તો છે

જાગે છે ભક્તિ હૈયાંમાં તો જે જગાવનાર, એમાં તો તું ને તું તો છે,

    પ્રભુ સ્વીકારનાર પણ એનો, તો તું ને તું તો છે
View Original Increase Font Decrease Font


અક્ષર લખાયા છે જીવનમાં તો જે,

    એનો પ્રભુ લખાવનારો તું ને તું છે,

મારા જીવનનું તો ઘડતર થયું છે, જે ઘડાયું છે,

    પ્રભુ એનો શિલ્પકાર તો, તું ને તું છે

મારા જીવનમાં શીતળતા ને દાહકતા તો જે છે, ભરી છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ એનો ભરનાર, તો તું ને તું તો છે

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન હૈયાંમાં તો જે છે, ભર્યા છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ જ્યાં એનો દેનારને, ભરનાર તો તું ને તું તો છે

શક્તિથી સંચાલિત પૂતળું તો, આપી ચલાવ્યું છે એને તો તેં ને તેં,

    પ્રભુ શક્તિ ભરનાર એમાં તો તું ને તું તો છે

કર્મો કર્યા જીવનમાં તો મેં જે,

    કરાવનાર એનો તો તું ને તું તો છે

પ્રભુ કર્તા તો છે જ્યાં જગનો તું,

    કરાવનાર એનો તો તું ને તું તો છે

જાગે છે ભક્તિ હૈયાંમાં તો જે જગાવનાર, એમાં તો તું ને તું તો છે,

    પ્રભુ સ્વીકારનાર પણ એનો, તો તું ને તું તો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

akṣara lakhāyā chē jīvanamāṁ tō jē,

ēnō prabhu lakhāvanārō tuṁ nē tuṁ chē,

mārā jīvananuṁ tō ghaḍatara thayuṁ chē, jē ghaḍāyuṁ chē,

prabhu ēnō śilpakāra tō, tuṁ nē tuṁ chē

mārā jīvanamāṁ śītalatā nē dāhakatā tō jē chē, bharī chē ēnē tō tēṁ nē tēṁ,

prabhu ēnō bharanāra, tō tuṁ nē tuṁ tō chē

jñāna anē ajñāna haiyāṁmāṁ tō jē chē, bharyā chē ēnē tō tēṁ nē tēṁ,

prabhu jyāṁ ēnō dēnāranē, bharanāra tō tuṁ nē tuṁ tō chē

śaktithī saṁcālita pūtaluṁ tō, āpī calāvyuṁ chē ēnē tō tēṁ nē tēṁ,

prabhu śakti bharanāra ēmāṁ tō tuṁ nē tuṁ tō chē

karmō karyā jīvanamāṁ tō mēṁ jē,

karāvanāra ēnō tō tuṁ nē tuṁ tō chē

prabhu kartā tō chē jyāṁ jaganō tuṁ,

karāvanāra ēnō tō tuṁ nē tuṁ tō chē

jāgē chē bhakti haiyāṁmāṁ tō jē jagāvanāra, ēmāṁ tō tuṁ nē tuṁ tō chē,

prabhu svīkāranāra paṇa ēnō, tō tuṁ nē tuṁ tō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5517 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...551255135514...Last