BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5519 | Date: 15-Oct-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

કંઈક લીધું, કંઈક દીધું, કંઈક ગુમાવ્યું તો કંઈક મેળવ્યું

  No Audio

Kaik Lidhu, Kaik Didhu, Kaik Gumaavyu To Kaik Melavyu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-10-15 1994-10-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1018 કંઈક લીધું, કંઈક દીધું, કંઈક ગુમાવ્યું તો કંઈક મેળવ્યું કંઈક લીધું, કંઈક દીધું, કંઈક ગુમાવ્યું તો કંઈક મેળવ્યું
છે જીવનનો આ સરવાળો, જીવનમાં આના વિના બીજું તો શું કર્યું
કર્યા સાચા વિચારો, કર્યા ખોટા વિચારો, મેળવ્યો ના એના પર કાબૂ,
જાગી વૃત્તિ, જગાવી વૃત્તિ, જીવન એમાં તણાયું, એમાં તો ખેંચાયું
કદી સમજ્યાં, કદી ના સમજ્યાં, મનડું રહ્યું એમાં તો મૂંઝાતું
કરી વિશ્વાસથી જીવન શરૂ, અવિશ્વાસમાં જીવનનાવ ડોલતું રહ્યું
કદી લડયા, કદી ઝઘડયા, જીવનને વિના તાણમાં તણાતું રાખ્યું
કદી શાંતિમાં, કદી વેરમાં, કદી ક્રોધમાં જીવન તો રહ્યું તણાતું
મળ્યું ના સુખ જીવનમાં જ્યાં, અન્યના સુખમાં હૈયું ઇર્ષ્યાથી ઊભરાયું
ના કરવા જેવું જીવનમાં કર્યું બધું, કરવા જેવું જીવનમાં બાકી રાખ્યું
Gujarati Bhajan no. 5519 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કંઈક લીધું, કંઈક દીધું, કંઈક ગુમાવ્યું તો કંઈક મેળવ્યું
છે જીવનનો આ સરવાળો, જીવનમાં આના વિના બીજું તો શું કર્યું
કર્યા સાચા વિચારો, કર્યા ખોટા વિચારો, મેળવ્યો ના એના પર કાબૂ,
જાગી વૃત્તિ, જગાવી વૃત્તિ, જીવન એમાં તણાયું, એમાં તો ખેંચાયું
કદી સમજ્યાં, કદી ના સમજ્યાં, મનડું રહ્યું એમાં તો મૂંઝાતું
કરી વિશ્વાસથી જીવન શરૂ, અવિશ્વાસમાં જીવનનાવ ડોલતું રહ્યું
કદી લડયા, કદી ઝઘડયા, જીવનને વિના તાણમાં તણાતું રાખ્યું
કદી શાંતિમાં, કદી વેરમાં, કદી ક્રોધમાં જીવન તો રહ્યું તણાતું
મળ્યું ના સુખ જીવનમાં જ્યાં, અન્યના સુખમાં હૈયું ઇર્ષ્યાથી ઊભરાયું
ના કરવા જેવું જીવનમાં કર્યું બધું, કરવા જેવું જીવનમાં બાકી રાખ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kaṁīka līdhuṁ, kaṁīka dīdhuṁ, kaṁīka gumāvyuṁ tō kaṁīka mēlavyuṁ
chē jīvananō ā saravālō, jīvanamāṁ ānā vinā bījuṁ tō śuṁ karyuṁ
karyā sācā vicārō, karyā khōṭā vicārō, mēlavyō nā ēnā para kābū,
jāgī vr̥tti, jagāvī vr̥tti, jīvana ēmāṁ taṇāyuṁ, ēmāṁ tō khēṁcāyuṁ
kadī samajyāṁ, kadī nā samajyāṁ, manaḍuṁ rahyuṁ ēmāṁ tō mūṁjhātuṁ
karī viśvāsathī jīvana śarū, aviśvāsamāṁ jīvananāva ḍōlatuṁ rahyuṁ
kadī laḍayā, kadī jhaghaḍayā, jīvananē vinā tāṇamāṁ taṇātuṁ rākhyuṁ
kadī śāṁtimāṁ, kadī vēramāṁ, kadī krōdhamāṁ jīvana tō rahyuṁ taṇātuṁ
malyuṁ nā sukha jīvanamāṁ jyāṁ, anyanā sukhamāṁ haiyuṁ irṣyāthī ūbharāyuṁ
nā karavā jēvuṁ jīvanamāṁ karyuṁ badhuṁ, karavā jēvuṁ jīvanamāṁ bākī rākhyuṁ
First...55165517551855195520...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall